სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დურგლიშვილი. ჰორიზონტალური ჭაბურღილის დებიტის და დრენაჟის ფართობის გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2016წ. 31.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების ახლებური ინტერპრეტაცია. საქ. საინჟინრო აკადემია. 2002წ. .

ნ. ბერიშვილი, ც.ბუჩუკური, რ.გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების არაკორექტულობა ღერძულ-სიმეტიულ დატვირთვებზე გაანგარიშებისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 9.

რ. გიორგობიანი, ც.ბუჩუკური, ნ.ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების არაკორექტულობა ღერძულ-სიმეტრიულ დატვირთვებზე გაანგარიშებისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 9.

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, ნ.ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ” ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (35).

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე, რ.გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (35).

ნ. ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის გამოყენების ახლებური ინტერპრეტაცია. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე"მოხსენებები. 2005წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. № 1(33).

ჯ. გრიგალაშვილი. ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოების ჩატარების სახიფათო პროცესების მოდელირება არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” // თეზისების კრებული // “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2011წ. 30 მარტი, 2011. გვ. 28, 29 .

Н. Имнадзе, დ. ჩანქსელიანი. ჰუმინის ნივთიერებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N4, გვ.187, კონფერენციის მასალები - თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი.

ნ. გელაძე. ჰუმუსური წყლების შიდა-დიფუზიური კოეფიციენტის D და განაწილების კოეფიციენტის Г განსაზღვრის მეთოდიკა . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. N4(40). 2006წ. გვ. 60-68.

თ. დავითაშვილი, G. Gunava , N.Skhirtladze. – Including of the Elements of a Mierophysies in the Numerical Model of Cloud. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. Vol. 21, 2006-2007, p.p.56-59 2006-2007.

მ. ზორანიანი, ნ. გუნია, დოღონაძე ნ.. – like სუფიქსიანი ზედსართავები, რომლებიც აღნიშნავენ მიმსგავსებას. “განათლება”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. N1, გვ.146-148 .

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили, А.М.Тушишвили, Г.У. Капанадзе. – Информационный метод идентификции говорящего по каталогу признаков.. . 2002წ. .

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე. – К вопросу о посроени концептов идентичных белков на основани современного представления об эволюции биологического кода. . 1976წ. Сообщения АН ГСР, т.84, №2, (0,25)..

მ. თუშიშვილი, Г.С.Рамишвили, Г.У.Капанадзе. – Метод автоматической идентификции говорящего по фонограмме речи. . 2002წ. .

. – Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. , т.65, №3, 1972 . Сообщения АН ГССР, т.65, №3, (0,25).. 1972წ. .

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. – Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. , т.65, №3, 1972 . Сообщения АН ГССР. 1972წ. т.65, №3, .

К. კვინიხიძე. – О концептуальной модели эволюции генома. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2002წ. (132-134)..

К. კვინიხიძე, ვ.ჭავჭანიძე. – О концептуальном моделировании ассоциативной памяти.. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, .. 2005წ. N 9, p.p. 296-300.