სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. შენგელია, თ. ტყეშელაშვილი, ვ. თედიაშვილი, გ. წურწუმია, ლ. კანდელაკი. ჰიდროქინონის მიღება პარა-ბენზოქინონის ელექტროქიმიური აღდგენით განზავებული წყალხსნარებიდან . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2016წ. ტ.16, 1, 175-181.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. ჰიდროწყალსაცავებში ლამისა და მდინარის ნატანისაგან გამწმენდი კომბინირებული სისტემა. სტუ-ს შრომები. 2002წ. 7 გვ..

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე. ჰიპერბოლის აგების კიდევ ერთი ხერხის შესახებ. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2009წ. #1-2 (33-34) გვ.54-55.

გ. წულეისკირი, ი.სალაძე. ჰიპერბოლის და პარაბოლის ერთი საერთო თვისების შესახებ. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2009წ. #3-4 (35-36) გვ.39-40.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბლუაშვილი ხატია, ჯოგლიძე ნ.. ჰიპერთერმიის მეთოდით სწორი ნაწლავის კიბოსა(პროქტოლოგიური) და საშვილოსნოს ყელის დაავადებების სამკურნალო აპარატი და უსაფრთხოების შესწავლა თეთრ ვირთაგვებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. Vოლ.18. 1(35). Gგვ. 30-40..

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა, კირტავა ვ.. ჰიპერკონცენტრირებული ნაკადების ჰიდრავლიკური მახასიათებლების გაანგარიშება ღვარსაშვებზე გადადინების შემთხვევაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია” კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე” . 2014წ. .

ზ. ჭარბაძე, ო.ნათიშვილი. ვ.თევზაძე, ნ. ნიბლაძე. ჰიპერკონცენტრირებული ნატან დატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. #68. გვ.159-162,თბილისი.

მ. მელქაძე. ჰიპერურბანული პროცესები თბილისში და მწვანე რეკრეაციების პრობლემები. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. #3(14); 190-195.

გ. ელიავა, ქ. გუგეშაშვილი მაია გუგეშაშვილი. ჰიპოკრატეს და თანამედროვე მეცნიერებების მიდგომა ავადმყოფის მდგომარეობის სისტემური შეფასებისადმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 12-17.

დ. ბლუაშვილი, ნ.ქაჯაია, შ.ჯანაშვილი. ჰოკრილას მადანგამოვლინების ოქროს მინერალიზაციის თავისებურებები და სიღრმული პერსპექტივები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 4(486); თბილისი . 2012წ. .

დ. ბლუაშვილი. ჰოკრილას რაიონის პეტროლოგია (ზემო სვანეთი). საქართველოს ნავთობი და გაზი, №2 (5) . 2002წ. 1512-0457.

მ. თაქთაქიშვილი. ჰოლის კოეფიციენტის ტემპერატურაზე დამოკიდებულების გამოკვლევა Pb1-xSnxSe ტიპის მყარ ხსნარებში. სტუ, შრომები . 1992წ. #8(391) გვ.3.

ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი, ე.ზამთარაძე, მ.ღვინიაშვილი. ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა კვლევაში. . ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~. 2006წ. #16, გვ. 120-125..

რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, გ.სულაქველიძე. ჰომეოპათიაში გამოყენებულ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ტ.9,№6, 544-547 გვ.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ჰომეოპატიაში გამოსაყენებელ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(6), გვ. 544-547.

ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი. ჰომოგენური და აგრესიული ვიზუალური ველები ურბანიზირებულ გარემოში. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. #2(11).

ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ჰომოთეტიის საფუძველზე კონსტრუირებული მექანიზმის კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,. 2010წ. 4. გვ. 43-47. უაკ 681.3.

მ. დემეტრაშვილი. ჰომოთეტიური გარდაქმნა და მისი გამოყენება გეომეტრიული ამოცანების გადასაწყვეტად სიბრტყეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2011წ. №4(22), გვ. 132-139.