სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა, კირტავა ვ.. ჰიპერკონცენტრირებული ნაკადების ჰიდრავლიკური მახასიათებლების გაანგარიშება ღვარსაშვებზე გადადინების შემთხვევაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია” კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე” . 2014წ. .

ზ. ჭარბაძე, ო.ნათიშვილი. ვ.თევზაძე, ნ. ნიბლაძე. ჰიპერკონცენტრირებული ნატან დატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. #68. გვ.159-162,თბილისი.

მ. მელქაძე. ჰიპერურბანული პროცესები თბილისში და მწვანე რეკრეაციების პრობლემები. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. #3(14); 190-195.

გ. ელიავა, ქ. გუგეშაშვილი მაია გუგეშაშვილი. ჰიპოკრატეს და თანამედროვე მეცნიერებების მიდგომა ავადმყოფის მდგომარეობის სისტემური შეფასებისადმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 12-17.

დ. ბლუაშვილი, ნ.ქაჯაია, შ.ჯანაშვილი. ჰოკრილას მადანგამოვლინების ოქროს მინერალიზაციის თავისებურებები და სიღრმული პერსპექტივები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 4(486); თბილისი . 2012წ. .

დ. ბლუაშვილი. ჰოკრილას რაიონის პეტროლოგია (ზემო სვანეთი). საქართველოს ნავთობი და გაზი, №2 (5) . 2002წ. 1512-0457.

მ. თაქთაქიშვილი. ჰოლის კოეფიციენტის ტემპერატურაზე დამოკიდებულების გამოკვლევა Pb1-xSnxSe ტიპის მყარ ხსნარებში. სტუ, შრომები . 1992წ. #8(391) გვ.3.

ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი, ე.ზამთარაძე, მ.ღვინიაშვილი. ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა კვლევაში. . ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~. 2006წ. #16, გვ. 120-125..

რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, გ.სულაქველიძე. ჰომეოპათიაში გამოყენებულ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ტ.9,№6, 544-547 გვ.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ჰომეოპატიაში გამოსაყენებელ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(6), გვ. 544-547.

ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი. ჰომოგენური და აგრესიული ვიზუალური ველები ურბანიზირებულ გარემოში. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. #2(11).

ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ჰომოთეტიის საფუძველზე კონსტრუირებული მექანიზმის კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,. 2010წ. 4. გვ. 43-47. უაკ 681.3.

მ. დემეტრაშვილი. ჰომოთეტიური გარდაქმნა და მისი გამოყენება გეომეტრიული ამოცანების გადასაწყვეტად სიბრტყეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2011წ. №4(22), გვ. 132-139.

ზ. კვინიკაძე, მ.ძიძიგური. ჰომოლოგია და მისი გამოყენება მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანებში. ჟურნალი ‘’საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2006წ. №17, 4.

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე. ჰომოლოგიური სამკუთხედების ურთიერთდამოკიდებულების განმსაზღვრელი ორი თეორემა. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2011წ. #1(20). გვ.23-31.

ი. უგრეხელიძე, ჯ. უფლისაშვილი. ჰომოტეტიის საფუძველზე კონსტრუირებული მექანიზმის კვლევა. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო- ბა” ISSN-15123537 გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’ . 2010წ. #4(19)თბილისი გვ. 43-47.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ჰომოტეტიური გარდაქმნის საფუძველზე კონსტრუირებული სახსროვანი მექანიზმი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #1, გვ. 89-93, უაკ 681.3.

რ. ლორთქიფანიძე. ჰომოტოქსინი − პუბლიცისტური აზროვნების კრიზისის მაჩვენებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, . 2011წ. გვ. 53-58.