სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

O. Shonia, K. Odisharia, A. Shonia. Model of state system and subsystems security. BULLETIN OF THE GEORGIAN ACADEMY OF SCIENCES, VOL. 170 TBILISI . 2004წ. NUMBER 3 p. 474-477 .

G. Beltadze. Model of strategic decision in the case of the round table. Proceedings of the International scientific conference “information technologies in control”. Georgia, Tbilisi, GTU, 10.10-12.10 . 2007წ. pp. 134 - 138. ISBN 978-99940-954-0-7 (ორივე ნაწილი), 978-99940-954-1-4 (პირველი ნაწილი).

ჰ. წულაია, A. Bagdoeva. Model Researches of rhithm assimulation in brain. Bulletine of Georgian Academy of Seience 171, №1, 94-95 p.p.. 2005წ. 171, №1.

ი. მოსაშვილი, მხეიძე დავით. Model-Based embedded System Design. ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა; შრომები. 2011წ. გვ.424– 425.

ი. მოსაშვილი, მხეიძე დავით. Model-Based embedded System Design. ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა; შრომები. 2011წ. გვ.424–425.

მ. ოხანაშვილი. MODELING AND ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT. სტუ შრომები #1(14), მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. გვ.90-94.

Z. Gasitashvili. Modeling and Analysis of Power Engineering by Using Cognitive Approach. Journal of Technical Science and Technologies. Volume 1, Number 1, . 2012წ. .

B. Meparishvili, G. Janelidze, T. Gachechiladze. Modeling and Optimization of Neural Graph. სამეცნიერო კონფერენცია `ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში მოხსენებათა კრებული, თბილისი . 2007წ. 111-115გვ..

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, დავითაშვილი ირმა. Modeling and Simulation of Optimal Control Systems. 2011 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON) Proceedings. 2011წ. Krasnoyarsk: Siberian Federal University. Russia, Krasnoyarsk. pp.16-18.

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, ყიფშიძე დავით. Modeling of Control Systems of Airplane Flight Conditions. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული “მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2012წ. #2(12). თბილისი .

O. Shonia, ა. ფრანგიშვილი, ს. პროკოპიევი. Modeling of decision Making Support System in Conflicts Control. BULLETIN of the Georgian NATIONAL academi of sciences, Tbilisi. 2007წ. vol. I (vol. 175) no.4 გვ. 86-92 .

ლ. სამსონაძე, L. Lortkipanidze, N. Javashvili, N. Amirezashvili. Modeling of derivation in the multilingual expert system.... . 2008წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. #12, თბილისი,გვ. 176-181.

. Modeling of dynamical processes in the Black Sea. . Georgian Electronic Scientific Journal (GESJ): Physics. 2010წ. 2010, N 1(3), pp.25-45. .

. Modeling of hydrophysical fields in the Black Sea. . J. Georgian Geophys. Soc.. 2003წ. 2003, v.8b, pp.19-27..

B. Meparishvili, G. Janelidze, T. Meparishvili. Modeling Social Systems. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. #2(3), თბილისი.

E. Turkia. Modelling of Business-processes Management with process-oriented Systems Approach. Georgian Acad. Of Scien., "MOAMBE" . 2005წ. 2 (172).

Z. Gasitashvili, D.Verulava. Models for the Sustainable Development of the Georgian Regions. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

რ. კილაძე. Modern estimation methods for the regulation of high waters in rivers. International Sumposium Tbilisi. 2009წ. .

B. Meparishvili. Molecular Nanostructures as Basic Elements of Spin Electronic Devices Fabrication for Quantum Computing. SPIN ELECTRONICS: NOVEL PHYSICAL PHENOMENON AND MATERIALS, International Conference, Tbilisi, Georgia, . 2007წ. 22-24 October 2007, 52-54pp..

მ. მესხია. moqalaqis wodebis sakiTxisaTvis XVII-XVIII ss. TbilisSi. gamocemloba ''ena da kultura''. saistorio shtudiebi. 2005წ. VI, 68-77.