სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26177 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოსაშვილი, ვ. სესაძე. Formation of the optimal control task on soft landing on the Moon. Georgian Engineering News N3. 2006წ. გვ.80–83.

K. Gorgadze, T.BerberaSvili, G.Nabakhtiani, Sh.Khizanishvili, T.Berikashvili. Formation of Titanium Alloys 3D Nanostructures. . Publishing House " Nekeri" .Nano Studies.. 2014წ. №9,2014. Pp177 -179,ISNN 1987-8826..

n. gorjoladze. Formulas of determination of analytical form of two rank function of four variables given by the table. Problems of Mechanics. 2009წ. 1(34), pp. 106-112..

ი. გორჯოლაძე, n. gorjoladze. Formulas of determination of analytical form of two rank function of four variables given by the table.. Problems of Mechanics. 2009წ. 1(34), pp. 106-112..

ი. რამიშვილი, T. Tadumadze. Formulas of variation for a solution of neutral differential equations with continuous inital condition . Georgian Math. J. . 2004წ. 11.(2004),No. 1, 155-175..

ი. რამიშვილი. Formulas of variation of solution for quasi-linear controlled neutral differential equations.. Mem. Diff.Eq.Math.Phys. 2003წ. 29 (2003), 156-159..

I. Ramishvili, N. Gorgodze. Formulas of variation of solution for quasi-linear neutral differential equation with mixed initial condition and their applications in optimal problems . Proc. of I.Vekua Institute of applied Mathematics, . 2008წ. vol. 58, 2008, 50-58. .

ვ. ბალავაძე, გ. ლაღუნდარიძე, ი. ხარატიშვილი, ზ. სესიკაშვილი, ს. ბლიაძე. formulate of problems by final elements methods. "problems of applied mechanics" - international scientific journal . 0წ. #4(17) Iss # 1512-0740. p. 69-72.

ზ. გაბისონია. Forum Shopping-ის გამოყენება საინვესტიციო დავებში. სამართალი. 2002წ. N1.

ზ. წიკლაური. Fourier transformation according to generalized spherical functions. Transactions of the Georgian Technical University . 1996წ. N1 (409) Tbilisi pp. 164-165.

N. Abzianidze, I. Chxeidze, G.Murjikneli. Fractal modeling method of Stochastic Processes . მართვის ვტომატიზებული სისტემები. 2016წ. 2(22).

A. Meskhi, V. Kokilashvili, M. Mastylo. fractional integrals in weighted grand Lebesgue spaces. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2015წ. Vol. 169, PP. 143-153.

D. Zarnadze. Frechet spaces every closed subset of which is proximal. (Russian). Tr., Inst. Vychisl. Mat. Im. N. I. Muskhelishvili. 1990წ. 29, No.1, 123-138 .

რ. გრიგოლია. Free D*-algebras with finitely many generators. Projective D*-algebras . Metodologicheskie Issledovania,Tbilisi, 1985 . წ. 47-58(1985) (Russian) .

რ. გრიგოლია. Free Magari algebra with finitely many generators. Logico-Metodologicheskie issledovania, 1983. წ. 135-149 (1983).

დ. ნატროშვილი, A.Gachechiladze, R.Gachechiladze. Frictionless Contact Problems for Elastic Hemitropic Solids: Boundary Variational Inequality Approach. Lincei Mat. Appl. 23 (2012), 267-293. (Dedicated to Professor Gaetano Fichera on the occasion of 90th anniversary of his birthday). 2013წ. 267-293.

B. Meparishvili. From Systemology to Systemosophy . ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2010წ. #1(36), ISSN 1512-0333, 36-41 გვ..

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqika iracionaluri fenomenia. saqarTvelos fsiqologTa I yrilobis masalebi. 1995წ. gv. 67-69.

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqikuri procesebis dualizmi. mecniereba da teqnologiebi. 2006წ. Jur. #10-12, gv. 18-22..

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqikuri procesebis ZiriTadi maxasiaTeblebi. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #10-12.