სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. № 1(33).

ჯ. გრიგალაშვილი. ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოების ჩატარების სახიფათო პროცესების მოდელირება არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” // თეზისების კრებული // “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2011წ. 30 მარტი, 2011. გვ. 28, 29 .

Н. Имнадзе, დ. ჩანქსელიანი. ჰუმინის ნივთიერებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N4, გვ.187, კონფერენციის მასალები - თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი.

ნ. გელაძე. ჰუმუსური წყლების შიდა-დიფუზიური კოეფიციენტის D და განაწილების კოეფიციენტის Г განსაზღვრის მეთოდიკა . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. N4(40). 2006წ. გვ. 60-68.

თ. დავითაშვილი, G. Gunava , N.Skhirtladze. – Including of the Elements of a Mierophysies in the Numerical Model of Cloud. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. Vol. 21, 2006-2007, p.p.56-59 2006-2007.

მ. ზორანიანი, ნ. გუნია, დოღონაძე ნ.. – like სუფიქსიანი ზედსართავები, რომლებიც აღნიშნავენ მიმსგავსებას. “განათლება”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. N1, გვ.146-148 .

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили, А.М.Тушишвили, Г.У. Капанадзе. – Информационный метод идентификции говорящего по каталогу признаков.. . 2002წ. .

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე. – К вопросу о посроени концептов идентичных белков на основани современного представления об эволюции биологического кода. . 1976წ. Сообщения АН ГСР, т.84, №2, (0,25)..

მ. თუშიშვილი, Г.С.Рамишвили, Г.У.Капанадзе. – Метод автоматической идентификции говорящего по фонограмме речи. . 2002წ. .

. – Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. , т.65, №3, 1972 . Сообщения АН ГССР, т.65, №3, (0,25).. 1972წ. .

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. – Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. , т.65, №3, 1972 . Сообщения АН ГССР. 1972წ. т.65, №3, .

К. კვინიხიძე. – О концептуальной модели эволюции генома. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2002წ. (132-134)..

К. კვინიხიძე, ვ.ჭავჭანიძე. – О концептуальном моделировании ассоциативной памяти.. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, .. 2005წ. N 9, p.p. 296-300.

К. კვინიხიძე. – О концептуальных моделях генома. . saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2001წ. (158-162)..

თ.ბაქანიძე, თ.პატარაია. – О системе прогнозирования заболеваемости бруцеллезом в Грузинской ССР. Материалы II Республиканской конференции по применению математич. Методов в здравоохранени и медицине. Тбилиси, (0,3).. 1975წ. .

К. Квинихидзе. – О создании и некоторых применениях вычислимого понятия «концепт-объект».. Труды ИСУ АН ГССР,. 1989წ. т.ХХУ11:1), (156-162)..

null, გ.მერკვილაძე, თ.ნიკოლაიშვილი. – Об одной теоретической модели эволюции в молекуляоной биологии.. . saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, 2003 . 2003წ. (198-2003)..

ნ. ოვსიანიკოვა. – ილია ჭავჭავაძე სახელმწიფო მოხელეთა ქცევის წესების შესახებ . ინტელექტი. 2003წ. #1(15), გვ. 119-121.

ტ. კვიციანი, მალასიძე გ., , შარიქაძე ჯ., ა.გორგოძე . – მეცნიერი და პედაგოგი. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2(5). თბილისი, 2007. გვ. 115-116..

ვ. მოსიაშვილი. ‘ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოვლენის ფორმები“,. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2010წ. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 59-65. #8. თბ., 2010.