სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჰონკონგი, ჩინეთი - 1997 (რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?!),. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და მსოფლიო“, ევროპის უნივერსიტეტი, . 2015წ. №1, გვ. 67-75..

ა. სონღულაშვილი. ჰონკონგის ისტორიიდან. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #1, გვ. 144-152.

მ. შარიქაძე, ნ. თევზაძე, ი. თავდუმაძე, ა. ჭიჭინაძე. ჰორიზონრალური ჭაბურღილების ბურღვის შედეგები საქართველოში. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2003წ. #3(8), გვ.94-103.

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ი. ქვარაია, თ. თავაძე. ჰორიზონტალურ სადრენაჟე სისტემებში ელექტროოსმოსის გამოყენების ეფექტურობის განსაზღვრა. ჯურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. #3(26), გვ.3.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ი. ქვარაია, თ. თავაძე. ჰორიზონტალურ სადრენაჟე სისტემებში ელექტროოსმოსის გამოყენების ეფექტურობის განსაზღვრა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. #3(26), გვ.3.

ი. ქვარაია, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. ჰორიზონტალურ სადრენაჟო სისტემებში ელექტროოსმოსის გამოყენების ეფექტურობის განსაზღვრა. ,,მშენებლობა". 2012წ. 3(26), გვ4.

გ. დურგლიშვილი, ი. თავდუმაძე, მ. შარიქაძე, თ. ტურიაშვილი. ჰორიზონტალურ ჭაბურღილებში წყლის შემოჭრის ზონების სელექციური იზოლაცია. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. # 22, 3 გვ..

ო. თედორაძე, ო.ოდიშელიძე. ჰორიზონტალური როტაციულ დანიანი ხელის ჩაის ფოთლის საკრეფი აპარატის გამოცდის შედეგები . საქ.სსი-ის შრომები. 1980წ. ტ.115, 85-91გვ..

გ. დურგლიშვილი. ჰორიზონტალური ჭაბურღილის დებიტის და დრენაჟის ფართობის გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2016წ. 31.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების ახლებური ინტერპრეტაცია. საქ. საინჟინრო აკადემია. 2002წ. .

ნ. ბერიშვილი, ც.ბუჩუკური, რ.გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების არაკორექტულობა ღერძულ-სიმეტიულ დატვირთვებზე გაანგარიშებისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 9.

რ. გიორგობიანი, ც.ბუჩუკური, ნ.ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადებული კანონის გამოყენების არაკორექტულობა ღერძულ-სიმეტრიულ დატვირთვებზე გაანგარიშებისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 9.

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, ნ.ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ” ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (35).

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე, რ.გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (35).

ნ. ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის გამოყენების ახლებური ინტერპრეტაცია. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე"მოხსენებები. 2005წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის კრიტიკული ანალიზი. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. № 1(33).

ჯ. გრიგალაშვილი. ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოების ჩატარების სახიფათო პროცესების მოდელირება არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” // თეზისების კრებული // “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2011წ. 30 მარტი, 2011. გვ. 28, 29 .

Н. Имнадзе, დ. ჩანქსელიანი. ჰუმინის ნივთიერებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N4, გვ.187, კონფერენციის მასალები - თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი.

ნ. გელაძე. ჰუმუსური წყლების შიდა-დიფუზიური კოეფიციენტის D და განაწილების კოეფიციენტის Г განსაზღვრის მეთოდიკა . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. N4(40). 2006წ. გვ. 60-68.

თ. დავითაშვილი, G. Gunava , N.Skhirtladze. – Including of the Elements of a Mierophysies in the Numerical Model of Cloud. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. Vol. 21, 2006-2007, p.p.56-59 2006-2007.