სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Namoradze, null, I.Ratishvili. “Heat capacity of rare-earth quasi-stoichiometric dihydrides”. . Bulletin of GNAS. . . 2011წ. 5 (3), 51-54 .

E. Sanaia, G.Darsavelidze, M.Darchiashvili. “Inelastic Properties of YBaCuO Superconductor Ceramics”. Journal of Materials Science and Engineering. 2011წ. vol.5, no.6, .

T. Tsintsadze, E. Tuskia, N. Gongadze, R. Katsarava, A. Meipariani. “Influence of “PhagoBio Derm” on Healing of Superficial Experimental Wounds. Bulletin of Georg¬ian Academy of Sciences . 2000წ. v.161, N3 557-559 .

N. Namoradze, I.G.Ratishvili. “Influence of hydrogen ordering on the spin-lattice relaxation time in metal-hydrides I. The high-temperature limit". . Bull. Georg. Acad. Sciences. . 2004წ. 169 (2), 279 - 281 ..

E. Sanaia, G.Bokuchava, IliaBaratashvili, G.Darsavelidze. “Influence of Arsenic on the Physical Mechanical characteristics of the Monocrystalline Si99.97Ge:As Solid Solution“ . Bulletin of the Georgian Academy of Science. 2010წ. v. 4, N1.

N. Namoradze, I.G.Ratishvili. “Influence of hydrogen ordering on the spin-lattice relaxation time in metal-hydrides. II. The low-temperature limit". . Bull. Georg. Acad. Sciences. . 2004წ. 169 (3), 481 - 483 .

R. Gotsiridze. “Internet discourse as an actively developing dynamic system”. scripta manent. 2016წ. #4 (31).

R. Gotsiridze. “Language and the Internet”. scripta manent. 2014წ. #1(21), გვ..29-32.

R. Gotsiridze. “Latest Trends for Teachers and Learners of English”. The 6th International Research Conference on Education, Language and literature . 2016წ. IRCEELT 2016, Volume 1 .

N. Gamsaxurdia. “Martin Luther King As a Milestone in the American History.”.2nd. Ed.2009.pp.106-110. IBSU American Studies Periodical. 0წ. 2nd. Ed.2009.pp.106-110.

R. Gotsiridze. “Mastering public speaking skills”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები,. 2008წ. 11, თბილისი, , გვ. 83-84.

R. Gotsiridze. “Metaphoric Nomination in English Language Computer Terminology” . International Conference “Language, Culture and World View” . 2016წ. Proceedings Book.

R. Gotsiridze. “Metaphorical Terminology in Computer and the Internet”. scripta manent. 2015წ. #1 (25), Tbilisi, pp.27-30.

R. Gotsiridze. “Methods of English Language Teaching”. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2008წ. თბილისი, გვ.239-242 .

ი. მოსაშვილი, მხეიძე დავით. “Model –Based Embedded System Design in Education”. Cборник докладов конференции «Инновационные технологии в производстве, науке и образовании», посвященной 90-летию Грозненского Государственного Нефтяного института. 2010წ. Грозный, стр. 97-101.

რ. გრიგოლია. “Monadic BL-algebras”. Georgian Mathematical Journal. 2006წ. vol. 13 (2006), No. 2..

R. Gotsiridze. “Net Jargon”. scripta manent. 2016წ. #1 (29),.

R. Gotsiridze. “New Electronic Forms Of Culture”. scripta manent. 2012წ. #1 (13), თბილისი, გვ. 41-45.

თ. შამათავა. “New sourse of alternative energy-plant Eichhornia” . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მაცნე“, ქიმიის სერია N4 ტომი 42, თბილისი 2016. 2016წ. N4 ტომი 42, თბილისი 2016.

E. Sanaia, G. Bokuchava, T. Kuchukhidze, N. Jalagonia, R. Chedia. “Obtaining of Different Types of Composite Materials by High Temperature Vacuum Furnace (OXY-GON)”. 2th International Conference Modern Technologies and Methods of inorganic materials Science Proceedings. 2015წ. pp. 90-96..