სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ზორანიანი, ნ. გუნია, დოღონაძე ნ.. – like სუფიქსიანი ზედსართავები, რომლებიც აღნიშნავენ მიმსგავსებას. “განათლება”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. N1, გვ.146-148 .

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили, А.М.Тушишвили, Г.У. Капанадзе. – Информационный метод идентификции говорящего по каталогу признаков.. . 2002წ. .

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე. – К вопросу о посроени концептов идентичных белков на основани современного представления об эволюции биологического кода. . 1976წ. Сообщения АН ГСР, т.84, №2, (0,25)..

მ. თუშიშვილი, Г.С.Рамишвили, Г.У.Капанадзе. – Метод автоматической идентификции говорящего по фонограмме речи. . 2002წ. .

. – Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. , т.65, №3, 1972 . Сообщения АН ГССР, т.65, №3, (0,25).. 1972წ. .

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. – Метод определения разрешеных замещений аминокислот в белках. , т.65, №3, 1972 . Сообщения АН ГССР. 1972წ. т.65, №3, .

К. კვინიხიძე. – О концептуальной модели эволюции генома. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2002წ. (132-134)..

К. კვინიხიძე, ვ.ჭავჭანიძე. – О концептуальном моделировании ассоциативной памяти.. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, .. 2005წ. N 9, p.p. 296-300.

К. კვინიხიძე. – О концептуальных моделях генома. . saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2001წ. (158-162)..

თ.ბაქანიძე, თ.პატარაია. – О системе прогнозирования заболеваемости бруцеллезом в Грузинской ССР. Материалы II Республиканской конференции по применению математич. Методов в здравоохранени и медицине. Тбилиси, (0,3).. 1975წ. .

К. Квинихидзе. – О создании и некоторых применениях вычислимого понятия «концепт-объект».. Труды ИСУ АН ГССР,. 1989წ. т.ХХУ11:1), (156-162)..

null, გ.მერკვილაძე, თ.ნიკოლაიშვილი. – Об одной теоретической модели эволюции в молекуляоной биологии.. . saqarTvelos mecnierebaTa akademiis a.eliaSvilis sax. marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, 2003 . 2003წ. (198-2003)..

ნ. ოვსიანიკოვა. – ილია ჭავჭავაძე სახელმწიფო მოხელეთა ქცევის წესების შესახებ . ინტელექტი. 2003წ. #1(15), გვ. 119-121.

ტ. კვიციანი, მალასიძე გ., , შარიქაძე ჯ., ა.გორგოძე . – მეცნიერი და პედაგოგი. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2(5). თბილისი, 2007. გვ. 115-116..

ვ. მოსიაშვილი. ‘ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოვლენის ფორმები“,. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2010წ. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 59-65. #8. თბ., 2010.

რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. ‘მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის ალბათობითი მოდელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია~. 2010წ. 3(55), გვ65-70.

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ნ.მუმლაძე. ‘’აფინური თვალსაჩინო გამოსახულებების’’ გამოყენება სამთო - სამარკშეიდერო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში. ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1 (13). 15 .

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ნ.მუმლაძე. ‘’აფინური თვალსაჩინო გამოსახულებების’’ გეომეტრიიული საფუძვლები. ჟურნალი ‘’ინტელექტი’’. 2008წ. №3(32), 11.

R. Gotsiridze. ’Virtual Communication:Unique Opportunity for Language Learning”. scripta manent. 2013წ. Third International Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature, pp. 208-215.

T. Kortua. “ Adaptive Usage of Main Resources in MIMO Cognitive Radio Networks” . Georgian Engeneering News . 2014წ. No( 2) Vol.70, .