სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მეგრელიშვილი, მაია კობახიძე, კახა ნადირაძე, მაია კუხალეიშვილი, ნინო მურვანიძე, ეკატერინე ბულაური, ლარისა ხიზანიშვილი,. “მწყრის ორგანიზმიდან სალმონელას გვარის მიკრობთა გამოყოფა, მათი ბიოქიმიური და პათოგენური თვისებების შესწავლა”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 2007წ. ტ.1 9, გვ. 256-258..

მ. კაპანაძე. “პოსტსაბჭოთა სისტემები ორი კრიზისის ფონზე”. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2009წ. N 5 2009 გვ106-113.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. ინწკირველი, ლ. ბაჩიაშვილი. “რადიონუკლიდების შემცველობის დინანიკა საქართველოს ატმოსფერულ ჰაერში”. საქ. მეც. აკად. მოამბე. 2006წ. 174, N1.

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ადგილი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში (პრობლემები, მაჩვენებელთა სისტემა, თავისებურებები)”. ჟურნალი “ეკონომიკა”, 2009, №9, გვ. 85-90. 2009წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ეკონომიკის სტრუქტურაწარმომქმნელი ფაქტორები და მათი გამოყენება”. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, № 4, სტუ, 2010. 2010წ. .

მ. სოსელია, რინკიაშვილი ნანა. “რეკლამა, როგორც მიზნობრივ სეგმენტში ეფექტიანი მონაწილეობის ინსტრუმენტი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი განათლება . 2015წ. 3(14)2015.

თ. ყანდაშვილი, ე.კოჭლამაზასვილი. “რეკლამის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების რამდენიმე საკითხი“. . ურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. №4 2016.

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმის გავლენა კავკასიურ უსაფრთხოებაზე, ჩრდილო კავკასიის მაგალითზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2015წ. .

მ. მეტრეველი. “რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში”. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენცია "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016", მოხსენებათა კრებული. 2016წ. 68-73.

ვ. დავითაია. “რიყე _ ბუნებრივი თეატრალური სცენა”. 29 თებერვალი, 2008.. “24 საათი”/რეალური კაპიტალი. . 2008წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “რობასტული სისტემების ანალიზი და სინთეზი ფესვური ჰოდოგრაფებით“. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2007წ. N11, გვ. 74-79, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ვ. დავითაია. “როგორი უნდა იყოს რიყის უბანი”. . “ომეგა”. . 2003წ. #10. გვ 94-97..

ნ. გიორგიშვილი. “საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის ფორმირების პროგნოზირების პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული. 2009წ. გვ 27..

ჯ. გაბელია, ი. გაბისონია. “საგადასახადო დანაშაულებრივ ქმედებათა კვალიფიკაციის პრობლემა” . ” საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “იურისტი”. 2016წ. #1 N ISSN 2449-2701.

ჯ. გაბელია, ი. გაბისონია. “საგადასახადო დანაშაულის გამოძიების თავისებურებანი”. . 2016წ. .

ვ. დავითაია. “საერთაშორისო კონკურსი _ პირველად უქართველებოდ”. 12 ივნისი, 2009.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2009წ. .

ვ. დავითაია. “საერთოდ დახურა მედეას თემა”. 6-13 ივნისი, 2009.. “24 საათი”/ Weekend. . 2009წ. .

ხ. ხარხელაური. “საინვესტიციო პროექტების შეფასების მეთოდები” . „ ბიზნეს-ინჟინერინგი“ . 2014წ. N4 გვ 86 .