სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Gotsiridze. “Metaphoric Nomination in English Language Computer Terminology” . International Conference “Language, Culture and World View” . 2016წ. Proceedings Book.

R. Gotsiridze. “Metaphorical Terminology in Computer and the Internet”. scripta manent. 2015წ. #1 (25), Tbilisi, pp.27-30.

R. Gotsiridze. “Methods of English Language Teaching”. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2008წ. თბილისი, გვ.239-242 .

ი. მოსაშვილი, მხეიძე დავით. “Model –Based Embedded System Design in Education”. Cборник докладов конференции «Инновационные технологии в производстве, науке и образовании», посвященной 90-летию Грозненского Государственного Нефтяного института. 2010წ. Грозный, стр. 97-101.

რ. გრიგოლია. “Monadic BL-algebras”. Georgian Mathematical Journal. 2006წ. vol. 13 (2006), No. 2..

R. Gotsiridze. “Net Jargon”. scripta manent. 2016წ. #1 (29),.

R. Gotsiridze. “New Electronic Forms Of Culture”. scripta manent. 2012წ. #1 (13), თბილისი, გვ. 41-45.

თ. შამათავა. “New sourse of alternative energy-plant Eichhornia” . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მაცნე“, ქიმიის სერია N4 ტომი 42, თბილისი 2016. 2016წ. N4 ტომი 42, თბილისი 2016.

E. Sanaia, G. Bokuchava, T. Kuchukhidze, N. Jalagonia, R. Chedia. “Obtaining of Different Types of Composite Materials by High Temperature Vacuum Furnace (OXY-GON)”. 2th International Conference Modern Technologies and Methods of inorganic materials Science Proceedings. 2015წ. pp. 90-96..

A. Purtseladze. “On the Question of Depolarization of Light in Nonstationary absorbing Objects". Proc. Of I. Javakhishvil, Tbilisi, State University, Series “ Phisics”. 2004წ. Vol. 39. pp.13-19.

I.G.Ratishvili. “Ordering effects in the heat capacity of light rare-earth superstoichiometric dihydrides. CeH2.86”. . Bulletin of GNAS. 2012წ. 6 (2), 62-66 (2012) .

R. Gotsiridze. “Pedagogical Benefits of Digital Games For language Learning”. scripta manent. 2012წ. #3 (15), თბილისი, გვ. 18-22.

მ. ჟღენტი. “Photovoltaic instalations with sunlight concen¬trators”. International school on New Materials and Renewable Energy. .Programme and Abstracts, . 19წ. 19-23 September; Georgia, Tbilisi-2012. .

E. Sanaia, G.Bokuchava, G.Chubinidze. “Physico-Mechanical Properties of Si0,85Ge0,15:GaP Alloy”. Bulletin of the Georgian Academy of Science,v. 175, N2 . 2007წ. .

R. Gotsiridze. “Rationales for Using the Internet in Language Teaching”. The forth International Research Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2014წ. IBSU pp.159 -163.

R. Gotsiridze. “Revolutionilizing the Ways of Language Learning”. scripta manent. 2014წ. #3 (23), Tbilisi, pp. 36-39.

R. Gotsiridze. “Smart Technologies in Education”. Scripta Manent. 2018წ. #2(42.

R. Gotsiridze. “Smiley as an efficient electronic means of expressing emotion in written communication”. Scripta Manent. 2019წ. #4(44).

R. Gotsiridze. “Some Specific Features of Chat Communication”. Scripta Manent. 2019წ. #3(43).

O.Khmaladze, G.Bregvadze. “STATISTICAL ANALISYS COMBINED RUNOFF AND SEDIMENT” . Materials of 13th International Conference on “Transport &Sedimentation of Solid Particles”. 2006წ. .