სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების აღდგენა წრფივი დაპროგრამების მეთოდის გამოყენებით“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. . 2005წ. №9, თბილისი გვ. 117-121.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების აღდგენა ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორის გამოყენებით“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. . 2005წ. №9, თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების მოდელირება ფრაქტალების საშუალებით”. სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო ჟურნალი. 2004წ. .

ხ. ხარხელაური, ნ. მაზიაშვილი. “დასაქმების ტენდენციები და პერსპექტივები სქართველოში“,. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. N2; გვ. 20-26.

. “დასაქმების ტენდენციები და პერსპექტივები სქართველოში“,. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. N2; გვ. 20-26.

N. Lomsadze, სოფო ფეტელავა. “დისკურსი და კომუნიკაცია”. “მოამბის” დანამატი, შრომები,8 . 2006წ. 2006წ. 8 ISSN N 1512-102X,გვ. 183-187.

მ. სოსელია, კურტანიძე ზ.. “ეკონომიკის ეკოლოგიზაციის ძირითადი მიმართულებები. სტუ–ს საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 0წ. შრომების კრებული№3(497), თბილისი.

მ. სოსელია, კურტანიძე ზ.. “ეკონომიკური უსაფრთხოების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები” . . 0წ. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი №3 თბილისი.

ვ. მოსიაშვილი. “ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიული მიზნები და ინტერესები”,. ჟურნალი “აღმაშენებელი”. 2006წ. ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #2. გვ.: 63-71. თბ., 2006..

ქ. სალუქვაძე, მ. მილაშვილი. “ეკოტენდენციები თანამედროვე არქიტექტურაში”. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. 152გც- 156გვ 2012#3(6).

ი. ჩხენკელი. “ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურენოვან პრესაში“ . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2015 . 2015წ. .

ვ. დავითაია. “ერთი განსაკუთრებული”. 8 ივნისი, 2009.. “რეზონანსი”. . 2009წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . ჟურ. “აღმაშენებელი”.. 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . ჟურნალი “აღმაშენებელი”.. 2010წ. 7 გვერდი.

ხ. ჩაფიჩაძე. “ვარშავის სამიტისწინა რეალიები". თსუ-გამომცემლობა. 2015წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენციის “ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე” მასალები.

ვ. დავითაია. “თავდაცვა მშვიდობით”. 19 ნოემბერი, 2010.. “რეზონანსი”/საქართველოს ამბები. . 2010წ. .

მ. მაისურაძე, ჭანტურია თამარი, კუპატაძე ია;. “თანამედროვე არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები“. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-495-1.

ხ. ჩაფიჩაძე. “თანამედროვე ქართული ფემინიზმის სპეციფიკა”. სტუ, “მსოფლიო და გენდერი”. 2015წ. (3).

ნ. იმნაძე, მ. მელქაძე. “თბილისი - ტოლერანტული სივრცე-სიმფონია”. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2014წ. № 1(10)გვ. 180-186.

ი. ჩხენკელი. “თემატურ სივრცეთა კონსტრუირების მეთოდი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში”. . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2014. 2014წ. .