სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მეგრელიშვილი, null, მაია კუხალეიშვილი, ეკატერინე ბულაური, ნინო მურვანიძე, თამარ ჭიპაშვილი,. “აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 2007წ. ტ. 19. გვ. 301-303..

ვ. დავითაია. “არაკომპეტენტურობის დოღი”. . “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “არაწრფივ სისტემებში ბიფურკაციული მოვლენების მართვა უკუკავშირის გამოყენებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . 2007წ. # 1(2), თბილისი.

ვ. დავითაია. “არტისტული ყვავილები”. . “თბილისი”. . 2003წ. 22-23..

ვ. დავითაია. “არქიტექტურა და რიტუალი”.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2005წ. .

ვ. დავითაია. “არქიტექტურას ვერსად გავექცევით”.23.II.2002.. “თბილისი”. . 2002წ. .

ვ. დავითაია. “არქიტექტურის ფსიქო-ემოციური პრობლემები”. . ჟ. “ომეგა”.. 2002წ. #4. ინდექსი 76129.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. ინწკირველი, ლ. რობიტაშვილი, ლ. ბაჩიაშვილი. “ატმოსფეროფან რადიონუკლიდების ჩამორეცხვის კანონზომიერების დადგენა ნალექების ინტენსივობასთან მიმართებაში”. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. ტ.6, (2).

ნ. დვალიშვილი. “აჭარის რეგიონის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონების ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე”. საკონფერენციო შრომების კრებული “Extreme Weather and Climate Events in the Southern Caucasus - Black Sea Region. 2013წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. “ბიზნეს განათლების მართვის თანამედროვე მეთოდები. ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი. 2015წ. № 1(12) 2015.

ვ. დავითაია. “ბლიც-ტენდერი გაუგებრობებით”. . “24 საათი”. . 2005წ. .

თ. მენაბდე, გ. მაისურაძე, რ. ჟვანია. “ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველების დამოწმება-დაკალიბრების ჩასატარებელი დანადგარის მუშაობის ანალიზი მიღებული შედეგების წინასწარი დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2012წ. #1 (42) . გვ.133-135.

თ. მენაბდე, გ. მაისურაძე, რ. ჟვანია. “გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორიის გამოყენება ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველების დამოწმება-დაკალიბრების მონაცემების დამუშავებისა და საბოლოო შედეგის გაფორმების პროცესებში. “შრომები”-მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. # 1(12 ). .გვ.47-52.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების აღდგენა წრფივი დაპროგრამების მეთოდის გამოყენებით“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. . 2005წ. №9, თბილისი გვ. 117-121.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების აღდგენა ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორის გამოყენებით“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. . 2005წ. №9, თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების მოდელირება ფრაქტალების საშუალებით”. სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო ჟურნალი. 2004წ. .

ხ. ხარხელაური, ნ. მაზიაშვილი. “დასაქმების ტენდენციები და პერსპექტივები სქართველოში“,. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. N2; გვ. 20-26.

. “დასაქმების ტენდენციები და პერსპექტივები სქართველოში“,. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. N2; გვ. 20-26.

N. Lomsadze, სოფო ფეტელავა. “დისკურსი და კომუნიკაცია”. “მოამბის” დანამატი, შრომები,8 . 2006წ. 2006წ. 8 ISSN N 1512-102X,გვ. 183-187.