სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გიორგიშვილი. “საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის ფორმირების პროგნოზირების პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული. 2009წ. გვ 27..

ჯ. გაბელია, ი. გაბისონია. “საგადასახადო დანაშაულებრივ ქმედებათა კვალიფიკაციის პრობლემა” . ” საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “იურისტი”. 2016წ. #1 N ISSN 2449-2701.

ჯ. გაბელია, ი. გაბისონია. “საგადასახადო დანაშაულის გამოძიების თავისებურებანი”. . 2016წ. .

ვ. დავითაია. “საერთაშორისო კონკურსი _ პირველად უქართველებოდ”. 12 ივნისი, 2009.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2009წ. .

ვ. დავითაია. “საერთოდ დახურა მედეას თემა”. 6-13 ივნისი, 2009.. “24 საათი”/ Weekend. . 2009წ. .

ხ. ხარხელაური. “საინვესტიციო პროექტების შეფასების მეთოდები” . „ ბიზნეს-ინჟინერინგი“ . 2014წ. N4 გვ 86 .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “სამწევრა დაყვანილი ნორმირებული განტოლებების ფესვური ჰოდოგრაფების ატლასი”. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2008წ. N 12, გვ. 65-69, ISSN 0135-0765, , თბილისი.

მ. პაპასკირი. “სარკინიგზო ავტომა-ტიკისა და ტელემექანი-კის მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატა- ციის სისტემის საწარ-მოო პროცესების ანალიზი” . საქართველოს ტექნი-კური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული #2, თბილისი, 2017წ. . 2017წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. “საფერავის” ჯიშის ყურძნისაგან დამზადებული ღვინოების დამზადებული ღვინოების დაძველების პროცესების გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის . 2003წ. #11.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, მარდალეიშვილი მზია, სვანიძე მ.. “საფერავის” ჯიშის ყურძნისაგან დამზადებული ღვინოების დაძველების პროცესის გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 59.

ო. ზუმბურიძე. “საქართველო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №4. 296-301 გვ..

მ. მეტრეველი, ნონა ახვლედიანი. “საქართველოს პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე: ეკონომიკურ–სტატისტიკური ანალიზი”. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2014წ. გვ. 57-68.

მ. კაპანაძე. “საქართველოს აგრარული სექტორი კრიზისის პირობებში“. ჟურნ. “ეკონომისტი”, . 2009წ. N 4 2009 56-59.

ჟ. მამასახლისი. “საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობის პროგნოზირება არსებული ინფორმაციული უზრუნველყოფის პირობებში”. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #111, გვ.30-37.

ვ. მოსიაშვილი. “საქართველოს მიკროეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები”, . ი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, . 207წ. პერიოდული სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #3. გვ.: 102-109. თბ., 2007..

ი. კოკოლაშვილი. “საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოლოგია პალეონტოლოგიის პროფ. გ. ხარატიშვილის სახელობის მუზეუმი”.. სამთო ჟურნალი. 2011წ. # 2(27) გვ. 108-110 .

მ. მეტრეველი, ბელა ხოტენაშვილი. “საქართველოს ტურიზმის რეგიონული განვითარების მნიშვნელობა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული . 2016წ. #2, გვ. 43-48 .

მ. მეტრეველი, ირინა გოგორიშვილი. “საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „IEC 2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. გვ. 241-247.

ნ. დვალიშვილი. “საქართველოში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ინსინერაცია/თანაინსინერაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტომი 124.

ნ. დვალიშვილი, ლ. ინწკირველი , მ. ტაბატაძე. “საქართველოში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობისა და მორფოლოგიური შემადგენლობის კვლევა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2017წ. ტომი 124, გვ. 81-87.