სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სოსელია, კურტანიძე ზ.. “ეკონომიკური უსაფრთხოების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები” . . 0წ. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი №3 თბილისი.

ვ. მოსიაშვილი. “ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიული მიზნები და ინტერესები”,. ჟურნალი “აღმაშენებელი”. 2006წ. ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #2. გვ.: 63-71. თბ., 2006..

ქ. სალუქვაძე, მ. მილაშვილი. “ეკოტენდენციები თანამედროვე არქიტექტურაში”. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. 152გც- 156გვ 2012#3(6).

ი. ჩხენკელი. “ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურენოვან პრესაში“ . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2015 . 2015წ. .

ვ. დავითაია. “ერთი განსაკუთრებული”. 8 ივნისი, 2009.. “რეზონანსი”. . 2009წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . ჟურ. “აღმაშენებელი”.. 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . ჟურნალი “აღმაშენებელი”.. 2010წ. 7 გვერდი.

ხ. ჩაფიჩაძე. “ვარშავის სამიტისწინა რეალიები". თსუ-გამომცემლობა. 2015წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენციის “ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე” მასალები.

ვ. დავითაია. “თავდაცვა მშვიდობით”. 19 ნოემბერი, 2010.. “რეზონანსი”/საქართველოს ამბები. . 2010წ. .

მ. მაისურაძე, ჭანტურია თამარი, კუპატაძე ია;. “თანამედროვე არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები“. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-495-1.

ხ. ჩაფიჩაძე. “თანამედროვე ქართული ფემინიზმის სპეციფიკა”. სტუ, “მსოფლიო და გენდერი”. 2015წ. (3).

ნ. იმნაძე, მ. მელქაძე. “თბილისი - ტოლერანტული სივრცე-სიმფონია”. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2014წ. № 1(10)გვ. 180-186.

ი. ჩხენკელი. “თემატურ სივრცეთა კონსტრუირების მეთოდი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში”. . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2014. 2014წ. .

რ. გოცირიძე. “ინოვაციური ენობრივი განათლების ძირითადი მახასიათებლები”. Scripta manent. 2011წ. #2 (10), თბილისი, გვ. 28-31.

ქ. სალუქვაძე. “ინტერიერის ფორმირების ფსიქოლოგიური ასპექტები”. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. 222გვ- 226გვ 2013#1(7).

ხ. ჩაფიჩაძე. “ირანი, როგორც მზარდი რეგიონული ძალა სამხრეთ კავკასიაში”. თსუ-გამომცემლობა. 2016წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის “ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები” მასალები.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე, ნ. ვაშაყმაძე. “კაკლოვანი კულტურების მეორადი ნედლეულიდან მიღებული აქტივირებული ნახშირის ადსორბციული თვისებები”. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. .

ი. კოკოლაშვილი. “კახეთის ადრესარმატული დროის მცენარეულობა და ჰავა (პალინოლოგიური მონაცემების საფუძველზე)”.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - შრომები. 2010წ. #2(476); გვ. 53-59.