სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დავითაია. “არქიტექტურის ფსიქო-ემოციური პრობლემები”. . ჟ. “ომეგა”.. 2002წ. #4. ინდექსი 76129.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. ინწკირველი, ლ. რობიტაშვილი, ლ. ბაჩიაშვილი. “ატმოსფეროფან რადიონუკლიდების ჩამორეცხვის კანონზომიერების დადგენა ნალექების ინტენსივობასთან მიმართებაში”. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. ტ.6, (2).

ნ. დვალიშვილი. “აჭარის რეგიონის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონების ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე”. საკონფერენციო შრომების კრებული “Extreme Weather and Climate Events in the Southern Caucasus - Black Sea Region. 2013წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. “ბიზნეს განათლების მართვის თანამედროვე მეთოდები. ”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი. 2015წ. № 1(12) 2015.

ვ. დავითაია. “ბლიც-ტენდერი გაუგებრობებით”. . “24 საათი”. . 2005წ. .

თ. მენაბდე, გ. მაისურაძე, რ. ჟვანია. “ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველების დამოწმება-დაკალიბრების ჩასატარებელი დანადგარის მუშაობის ანალიზი მიღებული შედეგების წინასწარი დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2012წ. #1 (42) . გვ.133-135.

თ. მენაბდე, გ. მაისურაძე, რ. ჟვანია. “გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორიის გამოყენება ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველების დამოწმება-დაკალიბრების მონაცემების დამუშავებისა და საბოლოო შედეგის გაფორმების პროცესებში. “შრომები”-მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. # 1(12 ). .გვ.47-52.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების აღდგენა წრფივი დაპროგრამების მეთოდის გამოყენებით“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. . 2005წ. №9, თბილისი გვ. 117-121.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების აღდგენა ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორის გამოყენებით“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. . 2005წ. №9, თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “გამოსახულების მოდელირება ფრაქტალების საშუალებით”. სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო ჟურნალი. 2004წ. .

ხ. ხარხელაური, ნ. მაზიაშვილი. “დასაქმების ტენდენციები და პერსპექტივები სქართველოში“,. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. N2; გვ. 20-26.

. “დასაქმების ტენდენციები და პერსპექტივები სქართველოში“,. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. N2; გვ. 20-26.

N. Lomsadze, სოფო ფეტელავა. “დისკურსი და კომუნიკაცია”. “მოამბის” დანამატი, შრომები,8 . 2006წ. 2006წ. 8 ISSN N 1512-102X,გვ. 183-187.

მ. სოსელია, კურტანიძე ზ.. “ეკონომიკის ეკოლოგიზაციის ძირითადი მიმართულებები. სტუ–ს საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ . 0წ. შრომების კრებული№3(497), თბილისი.

მ. სოსელია, კურტანიძე ზ.. “ეკონომიკური უსაფრთხოების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები” . . 0წ. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი №3 თბილისი.

ვ. მოსიაშვილი. “ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიული მიზნები და ინტერესები”,. ჟურნალი “აღმაშენებელი”. 2006წ. ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #2. გვ.: 63-71. თბ., 2006..

ქ. სალუქვაძე, მ. მილაშვილი. “ეკოტენდენციები თანამედროვე არქიტექტურაში”. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. 152გც- 156გვ 2012#3(6).

ი. ჩხენკელი. “ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურენოვან პრესაში“ . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2015 . 2015წ. .

ვ. დავითაია. “ერთი განსაკუთრებული”. 8 ივნისი, 2009.. “რეზონანსი”. . 2009წ. .