სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დავითაია. “ტენდერი იაფად მგალობელ ბულბულზე”. 14.XI.2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. “ტექსტი როგორც ინფორმაციის ფორმა“.. განათლება.. 2012წ. ISSN.1512-102 X. #1(4)გვ.80-82..

ვ. დავითაია. “ტრაგედიის პირისპირ დარჩენილი არქიტექტორი”. 2005.. ჟ. “არქიდეა”.. 2005წ. # 1..

მ. მეტრეველი, ბელა ხოტენაშვილი. “ტურიზმის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული . 2015წ. #4, 18-25 გვ. .

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. “ტურიზმის დარგის განვითარების ძირითადი ტენდენციები და მიმართულებები მსოფლიოში. ჟურნალი ეკონომიკა. 2017წ. #1, გვ., 232-241.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. “ურბანული რეგიონები და სოფლის დასახლება”. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2015წ. 2015წელი76-79გვ..

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე, თ.ბიძინაშვილი. “ურბანული რეგიონები და სოფლის დასახლება” . სტუ „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2015წ. 2 2015წელი 76-79გვ.(ელექტრონულიჟურნალი).

ნ. ბოჭორიშვილი. “უცხოენის სწავლების მეთოდური ასპექტები“ .. .საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის“ დამატება.. 2007წ. ISSN #1512-102X. შრომები, 9.გვ.39-43..

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “ფესვური ჰოდოგრაფების ექსტრემალური მნიშვნელობების კვლევა”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”,მოხსენებათა კრებული . 2008წ. გვ. 12-15, ISBN 978-9941-14-191-1, თბილისი.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური ბაზრები: კლასიფიკაცია და ინსტრუმენტები”. ჟურნ. “ეკონომიკა”, ჟურნ. “ეკონომიკა”, N 7 2006. 2006წ. ჟურნ. “ეკონომიკა”, N 7 2006 გვ72-74.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისი და ეროვნული პირობები". ჟურნ. “სოციალური ეკონომიკა”,. 2009წ. N 3 2009 გვ65-67.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისის გავლენა ეროვნულ მეურნეობებზე”. ჟურნ. “ბიზნესი და კანონმდებლობა”, . 2009წ. სექტემბერი, 2009 გვ31-33.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისის საპასუხო პრინციპები და ზომები”,. ჟურნ. “ეკონომიკა”,. 2009წ. N 8–9 2009გვ74-77.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური სტრესები: ძირითადი დასკვნები და საპასუხო ზომები”, . ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. , N 4 2009 გვ66-68.

მ. კაპანაძე. “ფინასების ლიბერალიზება: გაკვეთილები საქართველოსთვის”, . ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, N 11 2006. 2006წ. ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, N 11 2006 გვ37-39.

ვ. დავითაია. “ფოთი. ნგრევა შენებით”. 30 იანვარი, 2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

ნ. დვალიშვილი, მ. ტაბატაძე. “ქ. თბილისის ბენზინგასამართი სადგურების ატმოსფერულ ჰაერში ნახშირწყალბადების ემისიის განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. VOL.15, № 1 .

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი. “ქ. თბილისის გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #3(82).

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი. “ქ. თბილისის გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #3(82).

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. შვანგირაძე, ნ. ვაშაყმაძე. “ქ. თბილისის დახურული და მოქმედი ნაგავსაყრელრებიდან მეთანის ემისიის განსაზღრა და გამოყოფილი მეთანის პრაქტიკული გამოყენების პოტენციალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიუტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. ტ. 119.