სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩხენკელი. “მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში”. . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2016. 0წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. “მეფემ არ იცის თორემ...”. გაზ. “24 საათი”. 2004წ. # 142.

თ. ცინცაძე, კ.თავართქილაძე, ნ.ბეგალიშვილი, გ.ფიფია. “მზის ბუნებრივი მაცივარი” და მისი ხელოვნურად შექმნა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. 4(83).

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “მილსაგლინავ მოწყობილობებში დარტყმითი ძალების შეფასება კატასტროფების თეორიის გამოყენებით”. სტუ. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. თბილისი. 2007წ. # 1(2),.

ვ. დავითაია. “მოშუშული თბილისი”. 20 ივნისი, 2009.. “24 საათი”/ Weekend. . 2009წ. .

რ. გოცირიძე, ია ჩიქვინიძე. “მულტიმედია და ინტერნეტ რესურსები როგორც სოციოკულტურული კომუნიკაციის ახალი ფორმა”. Scripta manent. 2011წ. #2 (10), თბილისი, გვ. 32-35.

ნ. დვალიშვილი. “მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ეკოქიმიური საშიშროების დადგენა გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე . საკონფერენციო შრომათა კრებული “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. .

ნ. დვალიშვილი. “მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის გავლენა გრუნტის წყლების ქიმიურ შედგენილობაზე (გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე)” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. ტ.11.

ი. მეგრელიშვილი, მაია კობახიძე, კახა ნადირაძე, მაია კუხალეიშვილი, ნინო მურვანიძე, ეკატერინე ბულაური, ლარისა ხიზანიშვილი,. “მწყრის ორგანიზმიდან სალმონელას გვარის მიკრობთა გამოყოფა, მათი ბიოქიმიური და პათოგენური თვისებების შესწავლა”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 2007წ. ტ.1 9, გვ. 256-258..

მ. კაპანაძე. “პოსტსაბჭოთა სისტემები ორი კრიზისის ფონზე”. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2009წ. N 5 2009 გვ106-113.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. ინწკირველი, ლ. ბაჩიაშვილი. “რადიონუკლიდების შემცველობის დინანიკა საქართველოს ატმოსფერულ ჰაერში”. საქ. მეც. აკად. მოამბე. 2006წ. 174, N1.

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ადგილი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში (პრობლემები, მაჩვენებელთა სისტემა, თავისებურებები)”. ჟურნალი “ეკონომიკა”, 2009, №9, გვ. 85-90. 2009წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ეკონომიკის სტრუქტურაწარმომქმნელი ფაქტორები და მათი გამოყენება”. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, № 4, სტუ, 2010. 2010წ. .

მ. სოსელია, რინკიაშვილი ნანა. “რეკლამა, როგორც მიზნობრივ სეგმენტში ეფექტიანი მონაწილეობის ინსტრუმენტი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი განათლება . 2015წ. 3(14)2015.

თ. ყანდაშვილი, ე.კოჭლამაზასვილი. “რეკლამის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების რამდენიმე საკითხი“. . ურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. №4 2016.

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმის გავლენა კავკასიურ უსაფრთხოებაზე, ჩრდილო კავკასიის მაგალითზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2015წ. .

მ. მეტრეველი. “რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში”. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენცია "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016", მოხსენებათა კრებული. 2016წ. 68-73.

ვ. დავითაია. “რიყე _ ბუნებრივი თეატრალური სცენა”. 29 თებერვალი, 2008.. “24 საათი”/რეალური კაპიტალი. . 2008წ. .