სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. “კონტრურბანიზაციის პროცესზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორები“. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 1-2 2017 წელი 186გვ-189გვ. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე. “კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა”, ნაწილი I. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს ინჟინერინგის სამეცნიერო ჟურნალი #3.. 2012წ. .

მ. პაპასკირი, null, ნ. მუხიგულაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი, მ. ჩალაძე. “მაიზოლირებელი პი-რაპიპირის წესივრუ-ლობის კონტროლის მეთოდიკისადა მოწყო-ბილობის შემუშავება” . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორ-ტი და მანქანათმშენებ-ლობა” #1(38), თბილისი, 2017. . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი, პ. ელიზბარაშვილი, მ. ჩალაძე. “მაიზოლირებელი პი-რაპიპირის წესივრუ-ლობის კონტროლის მეთოდიკისადა მოწყო-ბილობის შემუშავება” . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორ-ტი და მანქანათმშენებ-ლობა”. 2017წ. #1(38), თბილისი, 2017.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “მაკორექტირებელი რგოლების სტრუქტურული რობასტულობის ანალიზი”, . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, მოხსენებათა კრებული, I ტომი. 2007წ. გვ. 59-64, ISBN 978-99940-954-0-7, თბილისი.

ვ. დავითაია. “მარადიული თემა _ ლოდინი”.2 ივლისი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა” . 2005წ. .

ჟ. მამასახლისი. “მდ. არაგვის აუზის წყლის რესურსების ხარისხი ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორების ფონზე”. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2005წ. #XXXIII.

ნ. დვალიშვილი. “მდ. მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით”. საკონფერენციო შრომათა კრებული “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები” . 2011წ. .

ნ. გიგაური, ე. შუბლაძე, ს.მდივანი,. “მდ. მტკვრისა და მისი შენაკადების თანამედროვე ბიო-ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და მათი შედარებითი ანალიზი”. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2015წ. ტომი 121.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, ბერიძე მ.. “მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის მექანიზმების შემუშავების საკითხები,”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“2015. 2015წ. .

მ. ტაბატაძე, ნ. ბუაჩიძე, ლ. ინცკირველი, გ.კუჭავა, გ.რობიტაშვილი. “მდინარეების კაზრუთულასა და მაშავერას თანამედროვე ჰიდროქიმიური დახასიათება მათზე ანთროპოგენული დატვირთვის გათვალისწინებით". საქ, მეცნიეერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე" . 2005წ. N 3, 172, გვ 552-554.

ჟ. მამასახლისი. “მდინარის დატბორვის ზონაში მიმდინარე ეროზიული პროცესების პროგნოზი”. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. #116.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, დ. შავლაძე, ლ. შავლიაშვილი. “მეორადი ნედლეულიდან (თხილის ნაჭუჭისაგან) აქტივირებული ნახშირის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13.

ი. ჩხენკელი. “მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში”. . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2016. 2016წ. .

ი. ჩხენკელი. “მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში”. . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2016. 0წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. “მეფემ არ იცის თორემ...”. გაზ. “24 საათი”. 2004წ. # 142.

თ. ცინცაძე, კ.თავართქილაძე, ნ.ბეგალიშვილი, გ.ფიფია. “მზის ბუნებრივი მაცივარი” და მისი ხელოვნურად შექმნა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. 4(83).

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. “მილსაგლინავ მოწყობილობებში დარტყმითი ძალების შეფასება კატასტროფების თეორიის გამოყენებით”. სტუ. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. თბილისი. 2007წ. # 1(2),.

ვ. დავითაია. “მოშუშული თბილისი”. 20 ივნისი, 2009.. “24 საათი”/ Weekend. . 2009წ. .