სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26108 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ts. Tsanava, V. Kokilashvili, M. Gabidzashvili. Fundamental Inequalities for Trigonometric Polynomials in New Function Spaces and Applications. bulletin of Georgian National Academy of Scineces. 2017წ. vol. 11, no. 1,7-11.

გ. ცერცვაძე. Fuzzy Analysis (Image Construction) of the Language Structure on a Finite Set of Insufficient Data.. Journal of Quantitative /linguistics. 2004წ. vol. 11, N1-2.

G. Bolotashvili, Gia Sirbiladze , Bezhan Ghvaberidze , Bidzina Matsaberidze , Guram Mgeladze , Zurab Modebadze. Fuzzy Choquet Integral Aggregations in Multi Objective Emergency Service Facility Location Problem . Bulleten of the Georgian Nacional Academy of Sciences . 2018წ. vol. 12, no. 1 , 45-53.

გ. ცერცვაძე. Fuzzy Models of Language Structures.. Transactions of Fuzzy Systems. 2002წ. vol. 10, N4.

ნ. ბერაია. G- და Q-ოპტიმალური მეორე რიგის სიმეტრიული ცენტრალური კომპოზიციური გეგმების სინთეზი კვადრატებსა და კუბებზე. საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი". 2003წ. 2(16), გვ. 59-62.

J. Peradze, Z. Kalichava. Galerkin approximation of the solution of a nonlinear beam equation. Rep.Enlarged Sess. Semin. I. Vekua Inst.Appl. Math.,Tbilisi. 2017წ. 4pp (submitted).

Z. Kiguradze. Galerkin Method for One Nonlinear Integro-Differential Equation with Mixed Boundary Conditions. J. Appl. Math. Inform. Mech. 2012წ. V.17, N1, p.31-38.

J. Peradze, N. Papukashvili. Galerkin's method for a nonlinear equation of oscillation. Reports of enlarged sessions of seminar of I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Tbilisi State University. 1999წ. v.14, no.3, pp.78-80 (Russian).

B. Mesablishvili. Galois Theory in a Category of Modules over an Elementary Topos. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 1999წ. vol. 159 (1), pp. 20-22.

G. Giorgobiani. Game-Theoretic Models of Dynamic Duopoly. GESJ: Computer Sciences and Te¬le¬com. 2012წ. No. 2(34), 2012. pp. 34-38.

ლ. ქადაგიშვილი, rusudan jvarSeiSvili. ganwyoba da intuicia. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne . 2005წ. #2, Tbilisi, 131-134 gv..

ლ. ქადაგიშვილი, rusudan jvarSeiSvili. ganwyoba da intuicia. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne . 2005წ. #2, Tbilisi, 131-134 gv..

ლ. კუტალაძე, ნაკაშიძე გ., აბრამოვი ს., ბედენაშვილი ბ., მაჩკალოვა ნ.. GaP-ს საფუძველზე შექმნილი დიოდების ელექტროლუმინესცენტური სპექტრები . მოამბე. 1967წ. XLV, #2, გვ.349-354.

მ. მესხია. garejis mravalmTis monasterTa miwaTmflobelobis sakiTxisaTvis: naTlismcemlis monastris sanaxebi. TSU, kulturis, istoriisaa da Teoriis sakiTxebi . 2005წ. XXII, 174-183.

D. Ugulava, T.Chantladze, N.Kandelaki. Gaussian distribution and Dirichlet series. Proceedings of A.Razmadze Math. Inst.. 2004წ. v. 135, 49-56.

ნ. კანდელაკი, T. Chantladze , D. Ugulava . Gaussian distribution and Dirichlet series.. Proceedings of A. Razmadze Math. Inst.. 2004წ. V 135, 49-56.

თ. ჩანტლაძე, N. Kandelaki, D. Ugulava. Gaussian Distribution and Dirichlet Series.. Proceedings of A. Razmadze Math. Inst.. 2004წ. v. 135, 49-56.

შ. მესტვირიშვილი. GAZ EMISSIONS IN SEAS AND OCEANS. BERMUDA TRIANGLE. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. #2(46), გვ. 71-74.

ლ. ნადარეიშვილი, null, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა. GB-ელემენტების ფორმირების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. Georgian Engineering News. 2003წ. 1, 101-103.

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili, V. Gobronidze. Ge- and In-based one-dimensional nanostructures: Self-catalytic growth.. Nano Studies. 2013წ. V.7, 2013, 47-51..