სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ოთხოზორია, ვ.ოთხოზორია. პროგრამული უზრუნველყოფის საიმედოობის შეფასების მოდელები და მათი გამოყენება სასიცოცხლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპებზე. საქართველოს ეტქნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2012წ. 2012 N1(4) გვ.259-262.

გ. დურგლიშვილი, თ. ჯანელიძე. პროდუქტიულ ფენში ნავთობგაცემის კოეფიციენტის გაზრდა ჰორიზონტალური ჭაბურღილების საშუალებით. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2005წ. # 14, 5 გვ..

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, მ. ასათიანი. პროდუქტიული ფენების გახსნის ხარისხის ასამაღლებელი სპეციალური საბურღი ხსნარები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 53-59 გვ..

ი. გოგუაძე. პროდუქტიული ფენის გახსნისას ეფექტური სითხის გამოყენება და სანგრევისპირა ზონის გამაგრება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #11, 77-79 გვ..

ნ. გალახვარიძე, ნ.ქარქაშაძე. პროდუქციის ესთეტიკური და ერგონომიკური მახასიათებლების შეფასება კოლექტიური ექსპერტიზის მეთოდით (ინგლისუ ენაზე). ANNALS OF AGRARIAN SCIENCE. 2004წ. №3 129-133.

მ. ბალიაშვილი, ი.ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის მართვის ტექნოლოგიისადმი სისტემური მიდგომა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №1 (15).

რ. მიშველაძე. პროფესიონალიზმის საერთაშორისო პრინციპები და თანამედროვე კულტურა, . კრებული ,,კულტუროლოგია’’. 25 გვ.. 2010წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯიქია. პროფესიული ინტოქსიკაცია ტოქსიკური ნივთიერებათა გამოყენებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-ილუსტრირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2006წ. №10-12.

გ. ხელიძე, ა.ყუბანეიშვილი, ი.ნონიევი, ა.იურიატინი. ჟინვალჰესის ზედაპირული წყალსაგდების წყალსაცემი ფილის გაძლიერება. . ენერგია . 2012წ. #3(63). 62-67.

ს. მიდელაშვილი. რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! . კრებული – ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,. 2014წ. გვ. 106-113..

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე, ნონა ლომიძე. რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! (პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები), . სამართლის აქტუალური პრობლემები - პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, სამართლის დეპარტამენტი, . 2014წ. 10-11 ივლისი, გვ. 71-76..

გ. დურგლიშვილი, გ. ჩხარტიშვილი. რადიალური ბურღვის პერსპექტივები ნინოწმინდის გაზნავთობიან საბადოში. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. # 22, 8 გვ..

მ. შარიქაძე, ი.თავდუმაძე, გ.დურგლიშვილი, თ.ტურიაშვილი. რადიალური ბურღვის პერსპექტივები ნინოწმინდის გაზნავთობიან საბადოში (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). სქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, გვ. 214-241.

თ. ბერიძე. რადიაქტიური დასხივების გზით ფილებისა და დამრეცი კონუსური გარსის რაციონალური სისქის დადგენა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, ISSN 1512-1003. 2007წ. # 3, გვ.183-185.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. რადიკალური ცვლილებები საქართველოს ბინათმშენებლობაში სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგიის თვალსაზრისით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2010წ. 3(18), 59-63.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. რადიოდაფარვის გაზრდა სიგნალების დამუშავების ახალი ალგორითმების გამოყენებით ახალი თაობის მობილური კავშირის ქსელებში. «Georgian engieerenring news» . 2012წ. № 2, გვ. 26-28.

მ. ბალიაშვილი. რადიოელექტრონული კომპონენტების სტანდარტების შესახებ. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2015წ. №1 (51).

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე, ლ.ლაშქარავა. რადიორესურსების მართვის განზოგადებული ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 0წ. № 22. თბილისი 2013, გვ.205-210..

ა. კლდიაშვილი. რამ განაპირობა ტაივანზე ქალი პრეზიდენტის არჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. № 1 , თბილისი; გვ. 181-184..

ზ. კვეტენაძე. რამდენიმე ასპექტი რუსეთ-ჩინეთის თანამედროვე ურთიერთობებიდან . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2012წ. N1 (11).