სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

n. gorjoladze. Formulas of determination of analytical form of two rank function of four variables given by the table. Problems of Mechanics. 2009წ. 1(34), pp. 106-112..

ი. გორჯოლაძე, n. gorjoladze. Formulas of determination of analytical form of two rank function of four variables given by the table.. Problems of Mechanics. 2009წ. 1(34), pp. 106-112..

ი. რამიშვილი, T. Tadumadze. Formulas of variation for a solution of neutral differential equations with continuous inital condition . Georgian Math. J. . 2004წ. 11.(2004),No. 1, 155-175..

ი. რამიშვილი. Formulas of variation of solution for quasi-linear controlled neutral differential equations.. Mem. Diff.Eq.Math.Phys. 2003წ. 29 (2003), 156-159..

I. Ramishvili, N. Gorgodze. Formulas of variation of solution for quasi-linear neutral differential equation with mixed initial condition and their applications in optimal problems . Proc. of I.Vekua Institute of applied Mathematics, . 2008წ. vol. 58, 2008, 50-58. .

ვ. ბალავაძე, გ. ლაღუნდარიძე, ი. ხარატიშვილი, ზ. სესიკაშვილი, ს. ბლიაძე. formulate of problems by final elements methods. "problems of applied mechanics" - international scientific journal . 0წ. #4(17) Iss # 1512-0740. p. 69-72.

ზ. გაბისონია. Forum Shopping-ის გამოყენება საინვესტიციო დავებში. სამართალი. 2002წ. N1.

ზ. წიკლაური. Fourier transformation according to generalized spherical functions. Transactions of the Georgian Technical University . 1996წ. N1 (409) Tbilisi pp. 164-165.

N. Abzianidze, I. Chxeidze, G.Murjikneli. Fractal modeling method of Stochastic Processes . მართვის ვტომატიზებული სისტემები. 2016წ. 2(22).

A. Meskhi, V. Kokilashvili, M. Mastylo. fractional integrals in weighted grand Lebesgue spaces. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2015წ. Vol. 169, PP. 143-153.

D. Zarnadze. Frechet spaces every closed subset of which is proximal. (Russian). Tr., Inst. Vychisl. Mat. Im. N. I. Muskhelishvili. 1990წ. 29, No.1, 123-138 .

რ. გრიგოლია. Free D*-algebras with finitely many generators. Projective D*-algebras . Metodologicheskie Issledovania,Tbilisi, 1985 . წ. 47-58(1985) (Russian) .

რ. გრიგოლია. Free Magari algebra with finitely many generators. Logico-Metodologicheskie issledovania, 1983. წ. 135-149 (1983).

დ. ნატროშვილი, A.Gachechiladze, R.Gachechiladze. Frictionless Contact Problems for Elastic Hemitropic Solids: Boundary Variational Inequality Approach. Lincei Mat. Appl. 23 (2012), 267-293. (Dedicated to Professor Gaetano Fichera on the occasion of 90th anniversary of his birthday). 2013წ. 267-293.

B. Meparishvili. From Systemology to Systemosophy . ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2010წ. #1(36), ISSN 1512-0333, 36-41 გვ..

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqika iracionaluri fenomenia. saqarTvelos fsiqologTa I yrilobis masalebi. 1995წ. gv. 67-69.

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqikuri procesebis dualizmi. mecniereba da teqnologiebi. 2006წ. Jur. #10-12, gv. 18-22..

ლ. ქადაგიშვილი. fsiqikuri procesebis ZiriTadi maxasiaTeblebi. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #10-12.

M. Berezhiani, T. Aladashvili, B. Ckhaidze, T. Dudauri, M. Orjonikidze, G. Partskaladze, V. Ugrekhelidze. Fuel Cell Power from Biogas. Georgian Engineering News. 2004წ. 2004, No 4. pp. 57-61..

Z. Gasitashvili, A. Prangishvili. FUEL FROM MSW AND WATER. ჟურნალი ”ენერგია”, №1(73), . 2015წ. .