სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გოცირიძე, ია ჩიქვინიძე. “მულტიმედია და ინტერნეტ რესურსები როგორც სოციოკულტურული კომუნიკაციის ახალი ფორმა”. Scripta manent. 2011წ. #2 (10), თბილისი, გვ. 32-35.

ნ. დვალიშვილი. “მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ეკოქიმიური საშიშროების დადგენა გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე . საკონფერენციო შრომათა კრებული “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. .

ნ. დვალიშვილი. “მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის გავლენა გრუნტის წყლების ქიმიურ შედგენილობაზე (გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე)” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. ტ.11.

I. Megrelishvili, მაია კობახიძე, კახა ნადირაძე, მაია კუხალეიშვილი, ნინო მურვანიძე, ეკატერინე ბულაური, ლარისა ხიზანიშვილი,. “მწყრის ორგანიზმიდან სალმონელას გვარის მიკრობთა გამოყოფა, მათი ბიოქიმიური და პათოგენური თვისებების შესწავლა”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 2007წ. ტ.1 9, გვ. 256-258..

მ. კაპანაძე. “პოსტსაბჭოთა სისტემები ორი კრიზისის ფონზე”. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2009წ. N 5 2009 გვ106-113.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. ინწკირველი, ლ. ბაჩიაშვილი. “რადიონუკლიდების შემცველობის დინანიკა საქართველოს ატმოსფერულ ჰაერში”. საქ. მეც. აკად. მოამბე. 2006წ. 174, N1.

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ადგილი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში (პრობლემები, მაჩვენებელთა სისტემა, თავისებურებები)”. ჟურნალი “ეკონომიკა”, 2009, №9, გვ. 85-90. 2009წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ეკონომიკის სტრუქტურაწარმომქმნელი ფაქტორები და მათი გამოყენება”. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, № 4, სტუ, 2010. 2010წ. .

მ. სოსელია, რინკიაშვილი ნანა. “რეკლამა, როგორც მიზნობრივ სეგმენტში ეფექტიანი მონაწილეობის ინსტრუმენტი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი განათლება . 2015წ. 3(14)2015.

თ. ყანდაშვილი, ე.კოჭლამაზასვილი. “რეკლამის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების რამდენიმე საკითხი“. . ურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. №4 2016.

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმის გავლენა კავკასიურ უსაფრთხოებაზე, ჩრდილო კავკასიის მაგალითზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2015წ. .

მ. მეტრეველი. “რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში”. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენცია "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016", მოხსენებათა კრებული. 2016წ. 68-73.

ვ. დავითაია. “რიყე _ ბუნებრივი თეატრალური სცენა”. 29 თებერვალი, 2008.. “24 საათი”/რეალური კაპიტალი. . 2008წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “რობასტული სისტემების ანალიზი და სინთეზი ფესვური ჰოდოგრაფებით“. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2007წ. N11, გვ. 74-79, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ვ. დავითაია. “როგორი უნდა იყოს რიყის უბანი”. . “ომეგა”. . 2003წ. #10. გვ 94-97..

ნ. გიორგიშვილი. “საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის ფორმირების პროგნოზირების პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული. 2009წ. გვ 27..

ჯ. გაბელია, ი. გაბისონია. “საგადასახადო დანაშაულებრივ ქმედებათა კვალიფიკაციის პრობლემა” . ” საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “იურისტი”. 2016წ. #1 N ISSN 2449-2701.

ჯ. გაბელია, ი. გაბისონია. “საგადასახადო დანაშაულის გამოძიების თავისებურებანი”. . 2016წ. .