სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დვალიშვილი, მ. ტაბატაძე. “ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მდ.მტკვრის ძირითადი შენაკადების თანამედროვე ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიუტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი . 2013წ. ტ. 119.

მ. დავითაია. “ქალაქთმშენებლობა სივრცეში“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. N1 (4),გვ.177-183 .

მ. დარჩაშვილი. “ქრისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში”. ს.ს.ი.პ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული. 2008წ. 14 გვერდი.

ნ. დვალიშვილი, მ. ელიზბარაშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე. “შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კურორტ შეკვეთილის ატმოსფერულ ჰაერში იოდის შემცველობის გამოკვლევა” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10, (1).

ჟ. მამასახლისი. “შავი ზღვისა და საქართველოს ზღვისპირეთის ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური დათბობის ფონზე “. ს/სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2008წ. ტ.1, #2(43), 80-85გვ..

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. “შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №2(21).

ჟ. მამასახლისი. “ჩამონადენის მოცულობის გაანგარიშების ახალი მეთოდი ჭარბტენიანი ზონის ჰიდროქსელისთვის”. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. #116.

ია ჩიქვინიძე. “ციფრული ფორმატების ზემოქმედება ინფორმაციის გაგებასა და გამოყენებაზე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა – თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები. 2011წ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011, გვ.68-69.

ვ. დავითაია. “ცხოვრების ფურცლები”. . გაზ. “ჩვენი მწერლობა”... 2002წ. #23, 7-14.VI.2002; #24, 14-21.VI.2002; #25, 22-29.VI.2002; #26, 30.VI-6.VII.2002.

თ. მენაბდე. “ხარისხის მენეჯმენტის განვითარების თანამედროვე კონცეფცია. “შრომები”-მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #2(9). . გვ.96-100.

ნ. ბოჭორიშვილი. “ჰიპერტექსტი როგორც უცხოენოვანი ტექსტის აღქმის ეფექტური საშუალება“.. “Scripta Manent”. 2012წ. ISSN1987-7390. #2 (14)გვ.22-25.

N. Namoradze. ““Anomalous” heat capacity of the stoichiometric lanthanum dihydride”. Bulletin of GNAS 7(1), 38-45 (2013) . Bulletin of GNAS 7(1), 38-45 (2013). 2013წ. 7(1), 38-45 7(1), 38-45 (2013)).

ბ. იმნაძე. ” ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟ-ი ”განათლება”. 2011წ. ” N 2, (გვ.49-59).

ბ. იმნაძე. ” ენობრივი მოდელები და მათი პრაქტიკული გამოყენება ენის სწავლებისას” . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. . 2007წ. შრომები 9.(გვ.131-137).

N. Lomsadze, ნინო ბოჭორიშვილი. ”Analysis of terminology in scientific-technical style”. “განათლება” . 2013წ. 2013წ. I ISSN.1512-1 102 X. #2 (8),გვ.58-60.

N. Gamsaxurdia. ”Barack Hussein Obama-Milestone Presidential Candidate in 2008”.. IBSU Scientific Journal in Humanities Vol.1. Issue 2. Tbilisi 2012 pp.37-42. 0წ. Vol.1. Issue 2. Tbilisi 2012 pp.37-42.

R. Gotsiridze. ”The education Value and Learning Potential of Computer Games”. scripta manent. 2013წ. #1 (17), თბილისი, გვ. 18-21.

N. Lomsadze. ”The Significance of Text Compression and Information Technology as the Useful Way of Studying English Language”;. “Scripta Manent”,. 2011წ. 2011წ. ISSN 1987-7390,გვ.72-77.