სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი, ირინა გოგორიშვილი. “საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „IEC 2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. გვ. 241-247.

ნ. დვალიშვილი. “საქართველოში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ინსინერაცია/თანაინსინერაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტომი 124.

ნ. დვალიშვილი, ლ. ინწკირველი , მ. ტაბატაძე. “საქართველოში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობისა და მორფოლოგიური შემადგენლობის კვლევა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2017წ. ტომი 124, გვ. 81-87.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. “სახელმწიფოს როლი ეკო კატასტროფების რეგულირებასა და პრევენციაში”. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში # 3 2017 წლის 38გვ-40გვ.. 2017წ. # 3 2017 წლის 38გვ-40გვ..

ზ. გაბისონია. “საჯარო წესრიგის” ცნების გამოყენების ზოგიერთი საკითხი საერთაშორისო კერძო სამართლის დოქტრინაში. მერიდიანი. 2003წ. საიუბ. კრებ. “სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლის იუბილე”.

გ. ჩიკოიძე. “სენტენციური პრიმიტივების” როლებრივ მიმართებებზე აგებული გამონათქვამის შინაარსის წარმოდგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2016წ. #1(15), თბილისი.

მ. ჩეჩელაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი. “სერვის-მენეჯმენტის თანამედროვე ფასეულობები და საგნობრივი სფეროს საზღვრები” . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, № 4, თბილისი, . 2014წ. .

ა. ფურცელაძე, ვ. ტარასაშვილი. “სინათლის გავრცელება არასტაცინარულ მადეპოლარიზებელ სისტემაში”. კონფერენციის მასალები: "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008". 2008წ. გვ. 12-14.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ, ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ., ღლონტი ლ.. “სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა ” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. N1 (491) გვ. 93-97.

ლ. ღლონტი, ჩუტკერაშვილი დ., ძაძამია თ., ცერცვაძე ლ., პეტრიაშვილი შ.. “სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა ”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. I.

თ. ბაციკაძე, რ.ცხვედაძე. “სტუ”-ს სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის დაარსებიდან დღემდე გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2010წ. №1(17).

N. Bochorishvili. “სწავლების მეთოდების გამოყენება”. გ.თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2016წ. №6 თბილისი2016 საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. “სხმული ასფალტის იატაკი". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2012წ. №2(25).

ვ. დავითაია. “ტენდერი იაფად მგალობელ ბულბულზე”. 14.XI.2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. “ტექსტი როგორც ინფორმაციის ფორმა“.. განათლება.. 2012წ. ISSN.1512-102 X. #1(4)გვ.80-82..

ვ. დავითაია. “ტრაგედიის პირისპირ დარჩენილი არქიტექტორი”. 2005.. ჟ. “არქიდეა”.. 2005წ. # 1..

მ. მეტრეველი, ბელა ხოტენაშვილი. “ტურიზმის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული . 2015წ. #4, 18-25 გვ. .

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. “ტურიზმის დარგის განვითარების ძირითადი ტენდენციები და მიმართულებები მსოფლიოში. ჟურნალი ეკონომიკა. 2017წ. #1, გვ., 232-241.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. “ურბანული რეგიონები და სოფლის დასახლება”. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2015წ. 2015წელი76-79გვ..

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე, თ.ბიძინაშვილი. “ურბანული რეგიონები და სოფლის დასახლება” . სტუ „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2015წ. 2 2015წელი 76-79გვ.(ელექტრონულიჟურნალი).