სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დავითაია. “საერთაშორისო კონკურსი _ პირველად უქართველებოდ”. 12 ივნისი, 2009.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2009წ. .

ვ. დავითაია. “საერთოდ დახურა მედეას თემა”. 6-13 ივნისი, 2009.. “24 საათი”/ Weekend. . 2009წ. .

ხ. ხარხელაური. “საინვესტიციო პროექტების შეფასების მეთოდები” . „ ბიზნეს-ინჟინერინგი“ . 2014წ. N4 გვ 86 .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “სამწევრა დაყვანილი ნორმირებული განტოლებების ფესვური ჰოდოგრაფების ატლასი”. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2008წ. N 12, გვ. 65-69, ISSN 0135-0765, , თბილისი.

მ. პაპასკირი. “სარკინიგზო ავტომა-ტიკისა და ტელემექანი-კის მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატა- ციის სისტემის საწარ-მოო პროცესების ანალიზი” . საქართველოს ტექნი-კური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული #2, თბილისი, 2017წ. . 2017წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. “საფერავის” ჯიშის ყურძნისაგან დამზადებული ღვინოების დამზადებული ღვინოების დაძველების პროცესების გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის . 2003წ. #11.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, მარდალეიშვილი მზია, სვანიძე მ.. “საფერავის” ჯიშის ყურძნისაგან დამზადებული ღვინოების დაძველების პროცესის გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 59.

ო. ზუმბურიძე. “საქართველო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №4. 296-301 გვ..

მ. მეტრეველი, ნონა ახვლედიანი. “საქართველოს პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე: ეკონომიკურ–სტატისტიკური ანალიზი”. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2014წ. გვ. 57-68.

მ. კაპანაძე. “საქართველოს აგრარული სექტორი კრიზისის პირობებში“. ჟურნ. “ეკონომისტი”, . 2009წ. N 4 2009 56-59.

ჟ. მამასახლისი. “საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობის პროგნოზირება არსებული ინფორმაციული უზრუნველყოფის პირობებში”. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #111, გვ.30-37.

ვ. მოსიაშვილი. “საქართველოს მიკროეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები”, . ი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, . 207წ. პერიოდული სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #3. გვ.: 102-109. თბ., 2007..

ი. კოკოლაშვილი. “საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოლოგია პალეონტოლოგიის პროფ. გ. ხარატიშვილის სახელობის მუზეუმი”.. სამთო ჟურნალი. 2011წ. # 2(27) გვ. 108-110 .

მ. მეტრეველი, ბელა ხოტენაშვილი. “საქართველოს ტურიზმის რეგიონული განვითარების მნიშვნელობა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული . 2016წ. #2, გვ. 43-48 .

მ. მეტრეველი, ირინა გოგორიშვილი. “საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „IEC 2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. გვ. 241-247.

ნ. დვალიშვილი. “საქართველოში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ინსინერაცია/თანაინსინერაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტომი 124.

ნ. დვალიშვილი, ლ. ინწკირველი , მ. ტაბატაძე. “საქართველოში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობისა და მორფოლოგიური შემადგენლობის კვლევა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 2017წ. ტომი 124, გვ. 81-87.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. “სახელმწიფოს როლი ეკო კატასტროფების რეგულირებასა და პრევენციაში”. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში # 3 2017 წლის 38გვ-40გვ.. 2017წ. # 3 2017 წლის 38გვ-40გვ..

ზ. გაბისონია. “საჯარო წესრიგის” ცნების გამოყენების ზოგიერთი საკითხი საერთაშორისო კერძო სამართლის დოქტრინაში. მერიდიანი. 2003წ. საიუბ. კრებ. “სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლის იუბილე”.

გ. ჩიკოიძე. “სენტენციური პრიმიტივების” როლებრივ მიმართებებზე აგებული გამონათქვამის შინაარსის წარმოდგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2016წ. #1(15), თბილისი.