სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩეჩელაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი. “სერვის-მენეჯმენტის თანამედროვე ფასეულობები და საგნობრივი სფეროს საზღვრები” . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, № 4, თბილისი, . 2014წ. .

ა. ფურცელაძე, ვ. ტარასაშვილი. “სინათლის გავრცელება არასტაცინარულ მადეპოლარიზებელ სისტემაში”. კონფერენციის მასალები: "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008". 2008წ. გვ. 12-14.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ, ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ., ღლონტი ლ.. “სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა ” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. N1 (491) გვ. 93-97.

ლ. ღლონტი, ჩუტკერაშვილი დ., ძაძამია თ., ცერცვაძე ლ., პეტრიაშვილი შ.. “სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა ”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. I.

თ. ბაციკაძე, რ.ცხვედაძე. “სტუ”-ს სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის დაარსებიდან დღემდე გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2010წ. №1(17).

N. Bochorishvili. “სწავლების მეთოდების გამოყენება”. გ.თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2016წ. №6 თბილისი2016 საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. “სხმული ასფალტის იატაკი". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2012წ. №2(25).

ვ. დავითაია. “ტენდერი იაფად მგალობელ ბულბულზე”. 14.XI.2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. “ტექსტი როგორც ინფორმაციის ფორმა“.. განათლება.. 2012წ. ISSN.1512-102 X. #1(4)გვ.80-82..

ვ. დავითაია. “ტრაგედიის პირისპირ დარჩენილი არქიტექტორი”. 2005.. ჟ. “არქიდეა”.. 2005წ. # 1..

მ. მეტრეველი, ბელა ხოტენაშვილი. “ტურიზმის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული . 2015წ. #4, 18-25 გვ. .

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. “ტურიზმის დარგის განვითარების ძირითადი ტენდენციები და მიმართულებები მსოფლიოში. ჟურნალი ეკონომიკა. 2017წ. #1, გვ., 232-241.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. “ურბანული რეგიონები და სოფლის დასახლება”. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2015წ. 2015წელი76-79გვ..

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე, თ.ბიძინაშვილი. “ურბანული რეგიონები და სოფლის დასახლება” . სტუ „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2015წ. 2 2015წელი 76-79გვ.(ელექტრონულიჟურნალი).

ნ. ბოჭორიშვილი. “უცხოენის სწავლების მეთოდური ასპექტები“ .. .საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის“ დამატება.. 2007წ. ISSN #1512-102X. შრომები, 9.გვ.39-43..

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “ფესვური ჰოდოგრაფების ექსტრემალური მნიშვნელობების კვლევა”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”,მოხსენებათა კრებული . 2008წ. გვ. 12-15, ISBN 978-9941-14-191-1, თბილისი.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური ბაზრები: კლასიფიკაცია და ინსტრუმენტები”. ჟურნ. “ეკონომიკა”, ჟურნ. “ეკონომიკა”, N 7 2006. 2006წ. ჟურნ. “ეკონომიკა”, N 7 2006 გვ72-74.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისი და ეროვნული პირობები". ჟურნ. “სოციალური ეკონომიკა”,. 2009წ. N 3 2009 გვ65-67.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისის გავლენა ეროვნულ მეურნეობებზე”. ჟურნ. “ბიზნესი და კანონმდებლობა”, . 2009წ. სექტემბერი, 2009 გვ31-33.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისის საპასუხო პრინციპები და ზომები”,. ჟურნ. “ეკონომიკა”,. 2009წ. N 8–9 2009გვ74-77.