სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “ფესვური ჰოდოგრაფების ექსტრემალური მნიშვნელობების კვლევა”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”,მოხსენებათა კრებული . 2008წ. გვ. 12-15, ISBN 978-9941-14-191-1, თბილისი.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური ბაზრები: კლასიფიკაცია და ინსტრუმენტები”. ჟურნ. “ეკონომიკა”, ჟურნ. “ეკონომიკა”, N 7 2006. 2006წ. ჟურნ. “ეკონომიკა”, N 7 2006 გვ72-74.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისი და ეროვნული პირობები". ჟურნ. “სოციალური ეკონომიკა”,. 2009წ. N 3 2009 გვ65-67.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისის გავლენა ეროვნულ მეურნეობებზე”. ჟურნ. “ბიზნესი და კანონმდებლობა”, . 2009წ. სექტემბერი, 2009 გვ31-33.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური კრიზისის საპასუხო პრინციპები და ზომები”,. ჟურნ. “ეკონომიკა”,. 2009წ. N 8–9 2009გვ74-77.

მ. კაპანაძე. “ფინანსური სტრესები: ძირითადი დასკვნები და საპასუხო ზომები”, . ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. , N 4 2009 გვ66-68.

მ. კაპანაძე. “ფინასების ლიბერალიზება: გაკვეთილები საქართველოსთვის”, . ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, N 11 2006. 2006წ. ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, N 11 2006 გვ37-39.

ვ. დავითაია. “ფოთი. ნგრევა შენებით”. 30 იანვარი, 2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

ნ. დვალიშვილი, მ. ტაბატაძე. “ქ. თბილისის ბენზინგასამართი სადგურების ატმოსფერულ ჰაერში ნახშირწყალბადების ემისიის განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. VOL.15, № 1 .

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი. “ქ. თბილისის გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #3(82).

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი. “ქ. თბილისის გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #3(82).

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. შვანგირაძე, ნ. ვაშაყმაძე. “ქ. თბილისის დახურული და მოქმედი ნაგავსაყრელრებიდან მეთანის ემისიის განსაზღრა და გამოყოფილი მეთანის პრაქტიკული გამოყენების პოტენციალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიუტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. ტ. 119.

ნ. დვალიშვილი, გ. სუპატაშვილი, ჟ. გურჯია. “ქ. თბილისის თქეში წვიმების ნიაღვრების ქიმიური შედგენილობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2007წ. #1.

ნ. დვალიშვილი, მ. ტაბატაძე. “ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მდ.მტკვრის ძირითადი შენაკადების თანამედროვე ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიუტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი . 2013წ. ტ. 119.

მ. დავითაია. “ქალაქთმშენებლობა სივრცეში“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. N1 (4),გვ.177-183 .

მ. დარჩაშვილი. “ქრისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში”. ს.ს.ი.პ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული. 2008წ. 14 გვერდი.

ნ. დვალიშვილი, მ. ელიზბარაშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე. “შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კურორტ შეკვეთილის ატმოსფერულ ჰაერში იოდის შემცველობის გამოკვლევა” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10, (1).

ჟ. მამასახლისი. “შავი ზღვისა და საქართველოს ზღვისპირეთის ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური დათბობის ფონზე “. ს/სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2008წ. ტ.1, #2(43), 80-85გვ..

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. “შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №2(21).