სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაპანაძე. “ფინანსური სტრესები: ძირითადი დასკვნები და საპასუხო ზომები”, . ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. , N 4 2009 გვ66-68.

მ. კაპანაძე. “ფინასების ლიბერალიზება: გაკვეთილები საქართველოსთვის”, . ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, N 11 2006. 2006წ. ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა “, N 11 2006 გვ37-39.

ვ. დავითაია. “ფოთი. ნგრევა შენებით”. 30 იანვარი, 2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

ნ. დვალიშვილი, მ. ტაბატაძე. “ქ. თბილისის ბენზინგასამართი სადგურების ატმოსფერულ ჰაერში ნახშირწყალბადების ემისიის განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. VOL.15, № 1 .

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი. “ქ. თბილისის გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #3(82).

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი. “ქ. თბილისის გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #3(82).

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. შვანგირაძე, ნ. ვაშაყმაძე. “ქ. თბილისის დახურული და მოქმედი ნაგავსაყრელრებიდან მეთანის ემისიის განსაზღრა და გამოყოფილი მეთანის პრაქტიკული გამოყენების პოტენციალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიუტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. ტ. 119.

ნ. დვალიშვილი, გ. სუპატაშვილი, ჟ. გურჯია. “ქ. თბილისის თქეში წვიმების ნიაღვრების ქიმიური შედგენილობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2007წ. #1.

ნ. დვალიშვილი, მ. ტაბატაძე. “ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მდ.მტკვრის ძირითადი შენაკადების თანამედროვე ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიუტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი . 2013წ. ტ. 119.

მ. დავითაია. “ქალაქთმშენებლობა სივრცეში“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. N1 (4),გვ.177-183 .

მ. დარჩაშვილი. “ქრისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში”. ს.ს.ი.პ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული. 2008წ. 14 გვერდი.

ნ. დვალიშვილი, მ. ელიზბარაშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე. “შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კურორტ შეკვეთილის ატმოსფერულ ჰაერში იოდის შემცველობის გამოკვლევა” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10, (1).

ჟ. მამასახლისი. “შავი ზღვისა და საქართველოს ზღვისპირეთის ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური დათბობის ფონზე “. ს/სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2008წ. ტ.1, #2(43), 80-85გვ..

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. “შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №2(21).

ჟ. მამასახლისი. “ჩამონადენის მოცულობის გაანგარიშების ახალი მეთოდი ჭარბტენიანი ზონის ჰიდროქსელისთვის”. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. #116.

ია ჩიქვინიძე. “ციფრული ფორმატების ზემოქმედება ინფორმაციის გაგებასა და გამოყენებაზე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა – თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები. 2011წ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011, გვ.68-69.

ვ. დავითაია. “ცხოვრების ფურცლები”. . გაზ. “ჩვენი მწერლობა”... 2002წ. #23, 7-14.VI.2002; #24, 14-21.VI.2002; #25, 22-29.VI.2002; #26, 30.VI-6.VII.2002.

თ. მენაბდე. “ხარისხის მენეჯმენტის განვითარების თანამედროვე კონცეფცია. “შრომები”-მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #2(9). . გვ.96-100.