სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. აფციაური. „Regulating Internet Payment Intermediaries". ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2015წ. #1, 2015, (გვ.56-59).

G. Eliava, T. Tsintsadze, R.Mzhavanadze, M. Balashvili, L. Topuria, T. Buachidze, E. Topuria, L. Berulava. „SIGNIFICANCE OF ANATOMIC-PHYSIOLOGICAL AND BIOTECHNICAL CRITERIA FOR ASSESSMENT OF FUNCTIONAL STATUS OF GASTROINTESTINAL TRACT DURING FULL DEVELOPMENT OF CLINICAL PICTURE AND IN POST-REHABILITATION PERIOD“ . International Collection of scientific articles, “The Questions of health resort managing, physiotherapy and rehabilitation”, vol. 1, Tbilisi, TBR, 2016. 206წ. 97-100.

T. Tsintsadze, R.Mzhavanadze, M. Balashvili, L. Topuria, T. Buachidze, E. Topuria, L. Berulava. „SIGNIFICANCE OF ANATOMIC-PHYSIOLOGICAL AND BIOTECHNICAL CRITERIA FOR ASSESSMENT OF FUNCTIONAL STATUS OF GASTROINTESTINAL TRACT DURING FULL DEVELOPMENT OF CLINICAL PICTURE AND IN POST-REHABILITATION PERIOD“ . სამეცნიერო სტატიების საერთაშორისო კრებულში – International Collection of scientific articles, “The Questions of health resort managing, physiotherapy and rehabilitation”, vol. 1, Tbilisi, TBR, 2016. 2016წ. 97-100.

G. Eliava, T. Tsintsadze, R.Mzhavanadze, M. Balashvili, L. Topuria, T. Buachidze, L. Berulava.. „SIGNIFICANCE OF SOME ANTHROPOMETRIC DATA WHEN DETERMINING HEALTHY WALK DURING CARRYING OUT OF REHABILITATION ACTIONS“ . International Collection of scientific articles, “The Questions of health resort managing, physiotherapy and rehabilitation”, vol. 1, Tbilisi, TBR, 2016. 2016წ. 91-96.

T. Tsintsadze, R.Mzhavanadze, M. Balashvili, L. Topuria, T. Buachidze, L. Berulava. „SIGNIFICANCE OF SOME ANTHROPOMETRIC DATA WHEN DETERMINING HEALTHY WALK DURING CARRYING OUT OF REHABILITATION ACTIONS“ . სამეცნიერო სტატიების საერთაშორისო კრებულში – International Collection of scientific articles, “The Questions of health resort managing, physiotherapy and rehabilitation”, vol. 1, Tbilisi, TBR, 2016. 2016წ. 91-96.

M. Metreveli, ეკა დევიძე. „Strategic Directions of Tourism Development (Based on reports and recommendations of the Hague Declaration). The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education“, Proceedings. 2014წ. Proceedings, გვ. 85-87 .

E. Sanaia, G. Bokuchava, R. Chedia. „Synthesis and Consolidation of Superconductor Magnesium Diboride“. Proceddings of International Conference Advanced Materials and Technologies. . 2015წ. pp.31-36..

M. Metreveli. „Tourism Policy and Strategy: Developmental Trends of Tourism of Georgia“. Caucasus Journal of Social Sciences, . 2013წ. Volume 6, Issue 1, 144-153.

Л. Берикашвили. „Визнес по правилам этики“ , . Ежемесячный Деловой Журнал “Business Time Georgia” . 2014წ. ст.72 .

В. Шавердова. „Влияние ИК засветки на фотоанизотропию в Трифенилметановых красителях“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2003წ. ტ. 29, გვ. 47-54.

Л. Беридзе, Т. Папиашвили. „Воздействие текущего глобального финансового кризиса на страны с переходной экономикой”. ТГУ, Сборник научных трудов научно-практической конф. Между университетами: „Глобальный финансовый кризис и Грузия”. . Изд. ”Универсал”. стр. 133-136. 2009წ. Сборник научных трудов..

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т. Квинтрадзе В. „Механизм тушения полярных триплетных эксиплексов ароматическими донфами атома водорода“. GEN . 2008წ. №3 (2008).

М. Цирекидзе, А.Гурчумелия, Т. Цирекидзе , О. Хуцишвили. „О релятивистском исследовании автоионизационных состоянии многозарядных ионов“. Труды ГПИ «Физика тв. Тела». 1983წ. №4(261), (1983).

М. Дзоценидзе, null. „Особенности режимов нагрузки бульдозеров“ . Транспорт (Научно-техни-ческий отраслевой журнал). 2009წ. .

მ. დავითაია. „Проблемы застройки горных сел Хевсуретии“. «არქიტექტურა“, სამეცნიერო შრომები . 1986წ. 9(306), გვ.32-41.

თ. ჯაგოდნიშვილი. „просторечие“ - ს შესატყვისისათვის ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2009წ. 2 (14), გვ. 33-39.

Степнадзе И.В.. „Расчет пластины треугольного очертания в плане „. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2015წ. №3(38).

М. Цирекидзе, А Гурчумелия , Е Иванова ,. „Релятивистский метод модельного потенциала в исследовании энергетической структуры Сu-подобных ионов“. “ Сообщения АН ГССР. 1985წ. т.118,№3, (1985).

ნ. გომართელი. „აბრეშუმის დიდი გზა“ - ტრანსკონტინენტალური სავაჭრო-საქარავნო გზის ისტორიიდან. „სოციალური ეკონომიკა. XX საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2017წ. .