სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბოჭორიშვილი. “ჰიპერტექსტი როგორც უცხოენოვანი ტექსტის აღქმის ეფექტური საშუალება“.. “Scripta Manent”. 2012წ. ISSN1987-7390. #2 (14)გვ.22-25.

N. Namoradze. ““Anomalous” heat capacity of the stoichiometric lanthanum dihydride”. Bulletin of GNAS 7(1), 38-45 (2013) . Bulletin of GNAS 7(1), 38-45 (2013). 2013წ. 7(1), 38-45 7(1), 38-45 (2013)).

ბ. იმნაძე. ” ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟ-ი ”განათლება”. 2011წ. ” N 2, (გვ.49-59).

ბ. იმნაძე. ” ენობრივი მოდელები და მათი პრაქტიკული გამოყენება ენის სწავლებისას” . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. . 2007წ. შრომები 9.(გვ.131-137).

N. Lomsadze, ნინო ბოჭორიშვილი. ”Analysis of terminology in scientific-technical style”. “განათლება” . 2013წ. 2013წ. I ISSN.1512-1 102 X. #2 (8),გვ.58-60.

N. Gamsaxurdia. ”Barack Hussein Obama-Milestone Presidential Candidate in 2008”.. IBSU Scientific Journal in Humanities Vol.1. Issue 2. Tbilisi 2012 pp.37-42. 0წ. Vol.1. Issue 2. Tbilisi 2012 pp.37-42.

R. Gotsiridze. ”The education Value and Learning Potential of Computer Games”. scripta manent. 2013წ. #1 (17), თბილისი, გვ. 18-21.

N. Lomsadze. ”The Significance of Text Compression and Information Technology as the Useful Way of Studying English Language”;. “Scripta Manent”,. 2011წ. 2011წ. ISSN 1987-7390,გვ.72-77.

N. Bochorishvili. ”The Significance of Text Compression and Information Technology as the Useful Way of Studying English Language”;. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent”, N3 (11) 2011, თბილისი. 2011წ. 2011წ. ISSN 1987-7390 გვ.72-77.

მ. დათუკიშვილი. ”XX საუკუნის პირველი მეოთხედის ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიის სწავლებისათვის”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. 2005წ. შრომები 5, გვ. 61-63.

მ. დათუკიშვილი. ”XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის ეროვნული მიმართულების პრესა”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება, შრომები. 2010წ. # 2 (17), გვ. 87-92.

მ. ტაბატაძე, გ.დ. სუპატაშვილი, თ.ნ დავიათაია, ნ.ვ. თაყაიშვილი. ”НОВЫЙ ВАРИАНТ ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАТОВ В ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ” . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004წ. N3, გვ. 219-221.

მ. ბარბაქაძე. ”ამწე-ლიანდაგი” სისტემის მათემატიკური მოდელის დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნა. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო შრომების კრებული ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2009წ. #3 (15).

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. ”ახალი ეკონომიკის” განვითარების თავისებურებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2008წ. # 4 (470), გვ. 107-111 .

ბ. იმნაძე. ”ახალი კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება.. 2009წ. შრომები . N1 (13), გვ.143-147.

ლ. ჩიქავა. ”გადამეტმოსახლეობის ბომბი” და მასთან დაკავშირებული ნეგატიური მოვლენები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. VI. 2008წ. 8 გვ..

მ. დათუკიშვილი. ”გაზეთ ”საქართველოს” (1903-1905) დაარსების ისტორიისათვის”. ”უნივერსალი” , ”ჟურნალისტური ძიებანი”. 2001წ. გვ. 6-9.

მ. დათუკიშვილი. ”გაზეთ ”ცნობის ფურცლის” მრწამსი”. ”უნივერსალი”, ”ჟურნალისტური ძიებანი”. 2011წ. # 13, გვ. 17-29.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. ”გონების გადინების” ინტერმიგრაციის ტერმინის დაზუსტებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 2 (472); ISSN 1512-0996.

თ. ცინცაძე, თ. ხოშტარია, მ. ჭიჭინაძე. ”დიოქსიინდოლინ-ბენზო [ბ] თიოფენები”. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია. 2000წ. , ტ.26, N1-2 გვ.14-22.