სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. ”გადამეტმოსახლეობის ბომბი” და მასთან დაკავშირებული ნეგატიური მოვლენები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. VI. 2008წ. 8 გვ..

მ. დათუკიშვილი. ”გაზეთ ”საქართველოს” (1903-1905) დაარსების ისტორიისათვის”. ”უნივერსალი” , ”ჟურნალისტური ძიებანი”. 2001წ. გვ. 6-9.

მ. დათუკიშვილი. ”გაზეთ ”ცნობის ფურცლის” მრწამსი”. ”უნივერსალი”, ”ჟურნალისტური ძიებანი”. 2011წ. # 13, გვ. 17-29.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. ”გონების გადინების” ინტერმიგრაციის ტერმინის დაზუსტებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 2 (472); ISSN 1512-0996.

თ. ცინცაძე, თ. ხოშტარია, მ. ჭიჭინაძე. ”დიოქსიინდოლინ-ბენზო [ბ] თიოფენები”. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია. 2000წ. , ტ.26, N1-2 გვ.14-22.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. ”ეკონომიკური პროტექციონიზმი” - სახელმწიფოებრივი პროტექციონიზმის ახალი ტალღა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2008წ. # 4 (470), გვ. 103-106 .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ”ერეკლეს ეპოსი” და ქართული ხალხური მხატვრული ეპიური ცნობიერება. საქართველოს ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის შრომები. 2012წ. VIII, გვ. 297-318.

მ. დათუკიშვილი. ”ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის პირველი პერიოდული ორგანო”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება,შრომები. 2009წ. # 2(4), გვ. 94-99.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. ”ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის ეფექტურობის შეფასება შესასრულებელ მომსახურებათა მოცულობის შეფარდების ფორმით საკუთრების სრულ ღირებულებასთან. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2011წ. #3 (41) . გვ.19-21..

თ. შეროზია, გულბაათ ნარეშელაშვილი,ნინო ლორთქიფანიძე. ”ინფორმაციული აქტივების ინვენტარიზაცია და უსაფრთხოება”. სტუ შრომები. ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”.ISSN 1512-3979. 2012წ. 1(12),95-98.

თ. შეროზია, null. ”ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოება”. სტუ. შრომების კრებული ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2007წ. 1(12), გვ.154-156.

ც. გლოველი. ”კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორის პასუხიხმგებლობის სამართლებრიპრობლემა. საზოგადოების პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალ-ეკონომიური პრობლემები. 2013წ. 11.

მ. დათუკიშვილი. ”კონფლიქტები ქართული პრესის ფურცლებზე”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ. 176-180.

ი. ჩხენკელი. ”ლიტერატურის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებისას”. სტუ, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. შრომები,5 . 2005წ. .

მ. ჩინჩალაძე. ”მმართველობითი გადაწყვეტილების ეკონომიკური მოდელი. რეფლექსური თამაშები” . ს.ტ.უ." ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2010წ. №2 (18) გვგვ.46-49.

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე.. ”მშრალი” სამკურნალო ტალახის (პელოიდი) ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური შედგენილობა.. საერთაშორისო- სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”,. 2011წ. №17, თბილისი, გვ. 107-111.

ჰ. კუპრაშვილი. ”ნინოს ჯვარმა” ქართველი ერის შემკრები ძალა არ უნდა დაკარგოს. გაზ. „რეზონანსი“. 1999წ. # 145.

მ. დათუკიშვილი. ”პატარა გაზეთი”. ”უნივერსალი”, ”ჟურნალისტური ძიებანი”. 2006წ. გვ. 42-53.

მ. დათუკიშვილი. ”ჟურნალი ”ერი” (1909-1910)”. ”უნივერსალი”, ”ჟურნალისტური ძიებანი”. 2007წ. # 10, გვ. 27-38.

მ. დათუკიშვილი. ”ჟურნალი ”საქართველოს მოამბე” (1909-1910). საქარველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. 2008წ. შრომები # 12, გვ. 174-180.