სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. სიგუა. „განთიადის“ პირველი ნომერი, . ჟურ. „განთიადი“, . 2014წ. №11–12..

მ. დავითაია. „გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის“. კონფერენცია-ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. გვ.23-28.

მ. მეტრეველი. „გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2012წ. მოხსენებათა კრებული „მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“გვ. 186-191.

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობა საჯარო სამსახურში“. „მსოფლიო და გენდერი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. სპეციალური ნომერი #1; გვ:158-161.

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობის დარღვევა-ძალადობა“. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„ივერონი“. 2012წ. #5; გვ:23-25.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ტურიზმის ორგანიზაციათა მართვის ინტეგრაციული პროცესები კრიზისულ სიტუაციებში“. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“. 2011წ. გვ. 394-399.

ს. ხიზანიშვილი. „გლობალიზაციის პარადოქსები“. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი, . 2014წ. .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. „გლობალური ფინანსური კრიზისი: გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების „ინფიცირების“ ძირითადი არხები“. . სამეცნიერო შრომების კრებული.თეუსუ. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. გვ. 71–84.

ზ. ლობჟანიძე. „გრძივი თხრის ექსკავატორის მუშა ორგანოს საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრა“. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. #70 გვ. 144-147..

მ. ჩინჩალაძე. „გუნდების ფორმირების, ფუნქციონირების და მათი სტიმულირების რამოდენიმე მათემატიკური მოდელის განხილვა, ფუნქციათა განაწილების საორგანიზაციო სტრუქტურა და ამოცანები”.. ჟურნალი: ს.ტ.უ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები. „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”.. 2010წ. .

ე. ალავერდოვი, ხათუნა ჩაფიჩაძე. „გუნდური მუშაობის გამოწვევები საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული , “თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები“, საკონფერენციო მასალებში, ბათუმი. 2015წ. .

გ. სალუქვაძე, null, ა. ფრანგიშვილი, ლ. პირველი. „დაავადებულ შენობათა სინდრომი“.. სტუ-ს კრებული „თბილისის არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2017წ. .

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. „დაბალი სიმტკიცის ბეტონების მიღება აშშ ნორმების DIN 1045 მიხედვით“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2012წ. №3(26). .

ვ. სონღულაშვილი. „დარბაზი“, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში. „ცხოვრება და კანონი“. 2011წ. #1.

ვ. დავითაია. „დაუბრუნეთ არქიტექტურა არქიტექტორებს“. 18.II.2011.. „საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2011წ. .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. „დიასპორის გავლენა ეთნიკური სამშობლოს ეკონომიკაზე (სომხეთის მაგალითზე) “. საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟ. „კომერსანტი“, . 2008წ. N 1(5), გვ. 103-111.

მ. ჩეჩელაშვილი. „დოლარიზაციის დონის შესაძლო ზრდის გავლენა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისა და საქართველოს ფინანსურ სისტემასა და ეკონომიკაზე“. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „გიუმრი - XXI”, №12, 2012, 54 გვ.. 2012წ. .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. „დოლარის კრიზისი თუ დოლარის იმპერიის დასასრული?!". თეუსუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. გვ. 131-137.

ქ. კოტრიკაძე. „დროითი რიგების ანალიზი ჰერსტის მაჩვენებელით“, 6 გვ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ატომატიზებული სისტემები, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ატომატიზებული სისტემები,. 2009წ. N 2(7),გვ. 44-49, ISSN 1512-3979, თბილისი.

ბ. შერაზადიშვილი. „დროის მენეჯმენტის პრინციპების გამოყენების მნიშვნელობა მართვის სხვადასხვა დონეზე“. სამეცნიერო ჟურნალი: „ხელისუფლება და საზოგადოება“. . 2015წ. N4 (36)ტომი II. გვ 128-134.