სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Беридзе, Т. Папиашвили. „Воздействие текущего глобального финансового кризиса на страны с переходной экономикой”. ТГУ, Сборник научных трудов научно-практической конф. Между университетами: „Глобальный финансовый кризис и Грузия”. . Изд. ”Универсал”. стр. 133-136. 2009წ. Сборник научных трудов..

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т. Квинтрадзе В. „Механизм тушения полярных триплетных эксиплексов ароматическими донфами атома водорода“. GEN . 2008წ. №3 (2008).

М. Цирекидзе, А.Гурчумелия, Т. Цирекидзе , О. Хуцишвили. „О релятивистском исследовании автоионизационных состоянии многозарядных ионов“. Труды ГПИ «Физика тв. Тела». 1983წ. №4(261), (1983).

М. Дзоценидзе, null. „Особенности режимов нагрузки бульдозеров“ . Транспорт (Научно-техни-ческий отраслевой журнал). 2009წ. .

მ. დავითაია. „Проблемы застройки горных сел Хевсуретии“. «არქიტექტურა“, სამეცნიერო შრომები . 1986წ. 9(306), გვ.32-41.

თ. ჯაგოდნიშვილი. „просторечие“ - ს შესატყვისისათვის ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2009წ. 2 (14), გვ. 33-39.

Степнадзе И.В.. „Расчет пластины треугольного очертания в плане „. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2015წ. №3(38).

М. Цирекидзе, А Гурчумелия , Е Иванова ,. „Релятивистский метод модельного потенциала в исследовании энергетической структуры Сu-подобных ионов“. “ Сообщения АН ГССР. 1985წ. т.118,№3, (1985).

ნ. გომართელი. „აბრეშუმის დიდი გზა“ - ტრანსკონტინენტალური სავაჭრო-საქარავნო გზის ისტორიიდან. „სოციალური ეკონომიკა. XX საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2017წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „აბურდულობის გაცნობიერებიდან ისტორიულ რეალობამდე“. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“, №1(9), საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. №1, გვ. 47-57.

ქ. როყვა. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები”. . 2008წ. ტ. I #2 (43) გვ. 18.

მ. მეტრეველი. „აგროტურიზმი - სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება“. თბილისის იც. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 2013წ. გვ. 330-334.

მ. დათაშვილი. „ადამიანური კაპიტალისა და ინოვაციური განვითაების ურთიერთკავშირი“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები,. 0წ. 2017 №1.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. „ადამიანური რესურსის შერჩევის პროცედურა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და სს „თელასში“. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2016წ. №2, გვ. 53-63;.

ნ. ხარაძე. „ადმინისტრაციული სახდელები და მათი დადების თავისებურებანი“. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა“, გვ:30-35.

ს. ხიზანიშვილი. „ამბოხისა და ხელოვნების თანაფარდობა“ . სტუ, „ხელისუფლება და საზოგადოება“, საერთაშორისო კონფერენცია . 2009წ. #2(10), გვ.237-24.

ლ. გრიგალაშვილი. „არაფინანსური აქტივების აღრიცხვა ახალი ანგარიშთა გეგმის მიხედვით“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №9, გვ. 47-51.