სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. „ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2012წ. გვ. 235-240.

ი. აფციაური. „ელექტრონული ანგარიშსწორების როლი კომერციულ ბანკებში და მათთან დაკავშირებული რისკების შემცირების გზები. სტუ – ის შრომების კრებული. 2015წ. #1(495), 2015, (გვ. 74 – 78)..

მ. ვასაძე. „ელექტრონული ბიზნესი ტურიზმში“, . „ეკონომიკა“ 3-4 2011 . 2011წ. „ეკონომიკა“ 3-4 2011,გვ. 131-138.

მ. ვასაძე. „ელექტრონული ბიზნესის წარმოების ხერხი ტურიზმში“. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 3(15) 2011, გვ. 102-105.

რ. აბულაძე. „ელექტრონული მთავრობის არქიტექტურის ასპექტები“. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2012წ. #3, მაისი-ივნისი, 2012. გვ. 45-49, .

ლ. ბერიძე, ე. მენაბდიშვილი,, თ. შინჯიაშვილი,, თ. ზუბიაშვილი. „ემიგრაციული პროცესები თბილისში".. გამომცემლობა „უნივერსალი”. 2009წ. თსუ, საჯარო პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, ლტოლვილთა დანიის საბჭო. .

ე. გოგილიძე, დადუნაშვილი სერგო. „ენერგოობიექტების დაცვის სისტემების აგება მოდულური პრინციპის მიხედვით“.. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“.. 2014წ. No.2 (vol. 70). გვ. 58-65..

ი. ჩხენკელი. „ენობრივი ველი და ლექსიკურ-სემანტიკური ცვლილებები“. საერთაშორისო რეზენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი - “Scripta manent“ . საქართველო. . 2012წ. .

მ. დავითაია, თ.ხარჩილავა. „ერიკ ოუენ მოსის გნოსტიკური არქიტექტურა“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. N 2(13), გვ.197-202.

ვ. მოსიაშვილი. „ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მიზეზი და შედეგი ეკონომიკაზე“. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2015წ. # 1., გვ. 177-181. .

მ. მეტრეველი. „ეროვნული ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკა და გლობალიზაცია“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე–60 წლისადმი მიძღვნილის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეროვნული ეკონომიკების და გლობალიზაცია“. 2012წ. ტომი 2, გვ. 235-240.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „ეფექტიანი მარკეტინგული სტრატეგიის ფორმების თანამედროვე მიდგომები“. . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. #7.

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. „ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებს და ტესტირება ჩაშენებული სისტემების მართვისათვის“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები.. 2015წ. 298- 302გვ.

ნ. ბეგლარაშვილი. „ვაზიანი-გომბორი-თელავი“ რეაბილიტირებული საავტომობილო გზის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრ. ინსტ. შრომათა კრებული, ახალი სერია. 2011წ. N 3 (82), გვ. 404-408.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. „ვაზიანი-გომბორი-თელავი” რეაბილიტირებული საავტომობილო გზის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. N.3 (82), ISSN 2233-3347, გვ.404-408.

ზ. ძლიერიშვილი. „ვალდებულების შესრულებაზე უარის სამართლებრივი ბუნება“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა-პროფესორ ბესარიონ ზოიძის 60 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2013წ. გვერდი 296-314 ,თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „ვალდებულების შესრულების ნავარაუდევი და გონივრული ვადები“. გამომცემლობა "სამართალი " პროფესორ აკაკი ლაბარტყავას 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2013წ. გვერდი 151-178, თბილისი.

მ. დავითაია. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები პიტერ ეიზენმანთან“. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-. 2016წ. გვ.88-93 .

ნ. იმნაძე. „ვიზუალური კომუნიკაცია „ტურისტულ“ არქიტექტურაში“ . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5“ მასალები; . 2016წ. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5“ გვ.127-131.

ზ. ძლიერიშვილი. „ზიანის ანაზღაურება ნარდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. თბილისი.