სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. „აქტივების ფინანსური ანალიზი კომერციულ ბანკებში“.. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. . 2015წ. № 5, გვ. 84-88..

მ. კაპანაძე. „აქციები ისტორია და თანამედროვეობა“ . ჟურნ. „ეკონომნიკა“,. 2004წ. N 9–10 2004 გვ139-142.

ლ. ღლონტი, ზ. კაკულია, ბ. მხეიძე, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი.. „აჭარა-თრიალეთის მინერალური წყლების მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგის შესახებ“. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. 2(725),გვ.105-110.

მ. კოპაძე, ბ. მხეიძე, ზ. კაკულია, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე, ლ. ღლონტი. „აჭარა-თრიალეთის მინერალური წყლების მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგის შესახებ“. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. 2(725).

ზ. კაკულია, ბ. მხეიძე, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი. „აჭარა-თრიალეთის მინერალური წყლების მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგის შესახებ“. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. 2(725), გვ. 105-110.

მ. კოპაძე, ბ. მხეიძე, ზ. კაკულია, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე, მ.კოპაძე, ლ. ღლონტი. „აჭარისწყლის ხეობის მინერალური და თერმული წყლების რესურსების გაზრდისა და ათვისების პერსპექტივები“ . „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. 1(721), გვ. 54-61.

ი. ნანაძე, ბ. მხეიძე, ზ. კაკულია, ა. სონღულაშვილი, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი. „აჭარისწყლის ხეობის მინერალური და თერმული წყლების რესურსების გაზრდისა და ათვისების პერსპექტივები“ . „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. 1(721), გვ. 54-61.

ბ. მხეიძე, ზ. კაკულია, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი. „აჭარისწყლის ხეობის მინერალური და თერმული წყლების რესურსების გაზრდისა და ათვისების პერსპექტივები“ . „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. 1(721), გვ. 54-61.

ლ. ბერიძე, მ. ჭიპაშვილი. „ახალგაზრდობის შრომითი ემიგრაციული პროცესები თანამედროვე საქართველოში“. ჟურნალი „დემოგრაფია“, . 2008წ. N 1(12). გვ. 42–49..

ნ. იმნაძე. „ახალი კლასიკის“ გამოვლენის თავისებურება XX-XXI საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში.. სტუ, ჟ. „განათლება“ თბ. . 2012წ. №2(5) 207-214გვ.

მ. დავითაია, ნინო იმნაძე. „ახალი კლასიკის” გამოვლენის თავისებურება XX-XXI საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. N 2(5), გვ.207-214.

ნ. იმნაძე, თ.ადუაშვილი. „ახალი“ ხალხური არქიტექტურა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2015წ. № 1(12)გვ. 257-262.

ზ. ვაშაკიძე, ე. ბარათაშვილი, ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. „ბიბლია" წაკითხული ეკონომისტის თვალით.. ჟურნალი „ეკონომიკა".. 2013წ. #1-2, 2 გვ., თბ.,.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ე. ბარათაშვილი. „ბიბლია" წაკითხული ეკონომისტის თვალით... ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. „ბიზნეს-ანგელოზები“ და „ვენჩურული კაპიტალი“-მცირე ბიზნესში კერძო კაპიტალის ინვესტირების წყარო. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. 3-4.

მ. ბაქანიძე, ნათია ტეტუნაშვილი. „ბიზნესის რეგულირება სახელმწიფოს მიერ და კონკურენციის პოლიტიკა“. „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2015წ. N3; გვ. 201-203.

მ. მეტრეველი. „ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში“. ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“. 2011წ. გვ. 112-115.

ქ. სალუქვაძე. „ბუნებრივი გამწვანების მნიშვნელობა ინტერიერში“ (სარგებლობა, სიმყარე, სილამაზე)“. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. 151-154გვ. 2014#2(11).

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე. „ბუნებრივი გამწვანების მნიშვნელობა ინტერიერში“ (სარგებლობა, სიმყარე, სილამაზე)“. სტუ „განათლება“. 2014წ. 2014 #2(11) 151-154გვ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიული სერთიფიცირების სრულყოფის გზები“. . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ (საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი) . 2014წ. N3, გვ.162-164.