სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. „ბიზნეს-ანგელოზები“ და „ვენჩურული კაპიტალი“-მცირე ბიზნესში კერძო კაპიტალის ინვესტირების წყარო. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. 3-4.

მ. ბაქანიძე, ნათია ტეტუნაშვილი. „ბიზნესის რეგულირება სახელმწიფოს მიერ და კონკურენციის პოლიტიკა“. „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2015წ. N3; გვ. 201-203.

მ. მეტრეველი. „ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში“. ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“. 2011წ. გვ. 112-115.

ქ. სალუქვაძე. „ბუნებრივი გამწვანების მნიშვნელობა ინტერიერში“ (სარგებლობა, სიმყარე, სილამაზე)“. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. 151-154გვ. 2014#2(11).

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე. „ბუნებრივი გამწვანების მნიშვნელობა ინტერიერში“ (სარგებლობა, სიმყარე, სილამაზე)“. სტუ „განათლება“. 2014წ. 2014 #2(11) 151-154გვ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიული სერთიფიცირების სრულყოფის გზები“. . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ (საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი) . 2014წ. N3, გვ.162-164.

მ. ჩეჩელაშვილი, ნელი სესაძე. „ბუღალტრული აღრიცხვის ეროვნული თავისებურებები“. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, №4, სეუ, 2013, გვ. 24-28. 2013წ. №4, სეუ, გვ. 24-28.

მ. ცირეკიძე, ი.კალანდაძე შ.დეკანოსიძე. „გალიუმის არსენიდის ბაზაზე ინტეგრალური სქემების დამზადების პროცესში ორდონიანი ლითონური შენაერთების ფორმირება“. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2006წ. N 4-6, (2006) .

კ. ფხაკაძე. „გამომდინარეობს“ თუ „გამომდინარეობს აუცილებლად“. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 53-56.

მ. ცირეკიძე, თ.ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. „გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ეტალონური ამოცანების მოდელირების შესახებ“. . . 2011წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 29-33.

მ. მეტრეველი. „განათლება ტურიზმში – დარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2011წ. გვ. 752-755 .

ა. ასათიანი. „განათლების მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემიის" პერსპექტივები ოცი წლის გადასახედიდან. ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2015წ. #14, გვ.57-64.

მ. მეტრეველი. „განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში". გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „განათლება და განვითარება“. 2010წ. გვ. 109-114.

ს. სიგუა. „განთიადის“ პირველი ნომერი, . ჟურ. „განთიადი“, . 2014წ. №11–12..

მ. დავითაია. „გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის“. კონფერენცია-ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. გვ.23-28.

მ. მეტრეველი. „გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2012წ. მოხსენებათა კრებული „მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“გვ. 186-191.

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობა საჯარო სამსახურში“. „მსოფლიო და გენდერი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. სპეციალური ნომერი #1; გვ:158-161.

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობის დარღვევა-ძალადობა“. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„ივერონი“. 2012წ. #5; გვ:23-25.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ტურიზმის ორგანიზაციათა მართვის ინტეგრაციული პროცესები კრიზისულ სიტუაციებში“. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“. 2011წ. გვ. 394-399.

ს. ხიზანიშვილი. „გლობალიზაციის პარადოქსები“. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი, . 2014წ. .