სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. კუციავა, S.Kobauri, G. Otinashvili, T.Kantaria, D. Tugushi, N. Kutsiava, J. Puiggali, R. Katsarava. 14) New amino acid based biodegradable polymers via bis-azlactone chemistry. Polym. Chem. . 2016წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ.რურუა. 1520 მმ ლიანდის სიგანის ის¬რული გადამყვანების გადაკე¬თება ევროპულ 1435 მმ ლიანდის სიგანეზე . ტრანსპორტი. 2003წ. #1-4, გვ.33-34.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. 1520 მმ ლიანდის სიგანის ისრული გადამყვანების გადაკეთება ევროპულ 1435 მმ ლიანდის სიგანეზე. “ტრანსპორტი”. 2003წ. ISSN 1512-0910 #1-4 გვ.33-34..

რ. მიშველაძე. 17. არც ისე ძლიერნი არიან დამპყრობელნი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’. 10 გვ.. 2008წ. .

მ. ჯიქია. 17. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რომის სტატუტის მიხედვით, ჟ. „მართლმსაჯულება“, N3, 2008, გვ. 90-104. ჟ „მართლმსაჯულება“, N3, 2008, გვ. 90-104. 2008წ. N3, გვ. 90-104.

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. 2,136-139, ISSN 1512-0619.

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა) . 2004წ. 3,44-50, ISSN 1512-0619.

მ. ძიძიგური. 1939 წლის საკავშირო გამოფენაზე აგებული საქართველოს პავილიონის არქიტექტურის პროპორციების ანალიზი. კავკასიის მაცნე. 2000წ. № 6, 94–100.

მ. ყიფიანი. 1967 წლის ისრაელ-არაბების ექსდღიან ომში ისრაელის გამარჯვების ფაქრორები. ახალი და უახლისი ისტორიის საკითხები. 2011წ. .

ი. კვესელავა. 1978 წლის კონსტიტუცია და კომუნისტური ხელისუფლება. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #4. 2003წ. .

ი. კვესელავა. 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენები საქართველოში და აშშ-ს გამოხმაურება. თბილისი, ჟურნ. ,,ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი’’, #4. 2005წ. .

О. Томарадзе, Хананашвили Т. А., Зедгинидэе Н. В. 2. Простое множителъно-делитвлъное устройство. Техничвская Кибернетика. 1975წ. N8,2ст..

ს. ხიზანიშვილი. 2. ისტორიის არსის გაგებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი. 2016წ. N 34; გვ.129-141 .

ლ. ხვედელიძე, თ. გუგუშვილი, გ.მ.კ. . 2000 წლამდე საქართველოს სსრ რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კომპლექსური პროგრამა.თავები: • მოსახლეობა და შრომითი რესურსები • საქალაქო განსახლება . სმედმს-ის გამომცემლობა . 1987წ. ტ. VII. .

ჯ. გახოკიძე. 2008 წლის აგვისტოს ომის ხასიათი და თავისებურებანი. საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. 17, გვ. 52_62..

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. 2011 წლის ნობელის პრემია “ფიზიკაში”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ‘მეცნიერება და ტექნოლო გიები”. 2011წ. N10-12 .

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ი. ხუბულავა. 2013-2014 წლებში ბორჯომის ნახანძრალ ხეობაში განხორციელებული საველე-ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.292.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა. 2013-2014 წლებში ბორჯომის ნახანძრალ ხეობაში განხორციელებული საველე-ექსპერიმენული კვლევების შედეგები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. თბილისი, #69, გვ.292-297..

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძრითადი პარადიგმები, ნამუშევარი ძრავას ზეთების გაწმენდა-რეგენერაცია. სტუ შრომები. 2012წ. გვ.316-321.

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. 25 მეტრიანი რელსების მუშაობის რეჟიმისა და ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრა. “მშენებლობა”,. 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.97-102. .