სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სითბოს და მასის ცვლის პროცესების გამოკვლევა ბალახოვანი სანელებელ-არომატული ნედლეულის შრობისას. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, თბილისი. 2008წ. # 3(32),.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. უთესლბუდო ვაშლის ჩირის წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 82.

ნ. ალხანაშვილი, რეხვიაშვილი რ.. ულუმბოდან სტერიო-დული გენინების გამოყოფის შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 96.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. უძრავი ქონების ეკონომიკური და სამართლებრივი უზრუნველყოფა. ეკონომიკა. 2011წ. 1–2 #, 5 გვერდი.

რ. გოგალაძე, ყიფიანი დ. ფენოვან სისტემებში მართკუთხა სასრული ელემენტის სიხისტის მატრიცის შედგენა განივი ძვრის გათვალისწინებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. №1 (33) გვ 150-152 ISSN 1512-0333.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი, მაღრაძე გ.. შეზავებული სუპების კონცენტრატების წარმოების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №16.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. შემშრალი მონოსანელებლების სამრეწველო წარმოების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 98.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. წითელი მწვავე ჭოტოსანი წიწაკის ნახევარ-ფაბრიკატიდან დაფქული წიწაკის წარმოების უნარჩენო ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 129.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. წითელი მწვავე ჭოტოსანი წიწაკის ნახევარ-ფაბრიკატის ფორმირების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები, ქ.თბილისი,. 2004წ. ტომი 7,გვ105ა.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ხავერდას ყვავილების ხელოვნური შრობის ოპტიმიზაცია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №12, გვ. 113.

ლ. ბერიკაშვილი, რ. აბულაძე, ი. მახარაშვილი. “ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. აჟარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმი, კურორტები და ბიზნესი“.. 2014წ. გვ. 458-462.

Д. Чуткерашвили, მ.თხინვალელი, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია, ლ.ცერცვაძე. " საქართველოს მსხვილი სამთამადნო წარმოების მიმდებარე ტერიტორიების მძიმე ლითონებით დაბინძურების ბიორემედიაცია". ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2004წ. XV გვ.71.

E. Kristesiashvili, Z. Balamtsarashvili, G. Gratiashvili, T. Anjafaridze. "To question of dynamic processes analysis and synthesis in drives compleqs mexanikal systems" . International federation for the promotion of mexanizm science . 2010წ. №1(38), გვ. 39-49..

Е. Чристесиашвили, ჯ. ბახტაძე, მ. სამადაშვილი. "Устроиство для мониторинга структурной целостности магистрального трубопровода" . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №19, გვ. 23-24..

ბ. იმნაძე. "ბუნებრივი კავშირების დამყარება მონათესავე დისციპლინებს შორის რუსული ენის სწავლებისას". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2005წ. შრომები 6. გვ. გვ.60-67.

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე. "დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასება უკუგაბნევის მეთოდით". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2007წ. №20, გვ. 43-48.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე, ი. რაევსკაია. "ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები". "სამთო ჟურნალი" . 2009წ. 2 (23), გვ. 76-79.

დ. ზარნაძე, S.Tsotniashvili. (with Tsotniashvili S. A.). On the existence of a solution of an equation with a symmetric and positive definite operator in some Frechet spaces. . Reports of enlarged session of the Seminar of I.N.Vekua Inst. of Applied Math. ,. 1995წ. v.10, N1, 87-90..

ა. ბეჟანიშვილი, ა.გრძელიძე, ნ.მემარნიშვილი. +საქართველოში 1990-2007 წლებში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფდაავადებების ანალიზი . სამთო ჟურნალი №2 (27), . 2011წ. .

ა. დემეტრაშვილი. ,, 2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში - ფარგლები, მიმართულება, შედეგი“. შესავალი ნარკვევი (15 გვერდი) წიგნში ვოლფგანგ ბაბეკი, სტივენ ფიში, ცენო რაიჰენბეჰერი. კონსტიტუციის გადასინჯვა -საქართველოს გზა ევროპისაკენ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), . 2012წ. თბილისი.