სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Berikelashvili. Fully Linearized Difference Scheme for Generalized Rosenau Equation.. International Workshop QUALITDE–2016 . 2016წ. (2016): pp. 45-46..

A. Tushishvili, M. Tushishvili, N.Sharashenidze, Z.Kevanishvili. Function in Industrial Workers: Occupational Noise Influence.. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. NI7: 191-197.

L. Kadagishvili. Functional dependence of the phychic phenimena. georgian engineering new’s. 2015წ. №3, 29-32..

ლ. ქადაგიშვილი. Functional Representation of the flow of consciousness. Georgian engineering News. 2011წ. №2, Tbilisi, pp. 67-70. .

Ts. Tsanava, V. Kokilashvili, M. Gabidzashvili. Fundamental Inequalities for Trigonometric Polynomials in New Function Spaces and Applications. bulletin of Georgian National Academy of Scineces. 2017წ. vol. 11, no. 1,7-11.

გ. ცერცვაძე. Fuzzy Analysis (Image Construction) of the Language Structure on a Finite Set of Insufficient Data.. Journal of Quantitative /linguistics. 2004წ. vol. 11, N1-2.

G. Bolotashvili, Gia Sirbiladze , Bezhan Ghvaberidze , Bidzina Matsaberidze , Guram Mgeladze , Zurab Modebadze. Fuzzy Choquet Integral Aggregations in Multi Objective Emergency Service Facility Location Problem . Bulleten of the Georgian Nacional Academy of Sciences . 2018წ. vol. 12, no. 1 , 45-53.

გ. ცერცვაძე. Fuzzy Models of Language Structures.. Transactions of Fuzzy Systems. 2002წ. vol. 10, N4.

ნ. ბერაია. G- და Q-ოპტიმალური მეორე რიგის სიმეტრიული ცენტრალური კომპოზიციური გეგმების სინთეზი კვადრატებსა და კუბებზე. საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი". 2003წ. 2(16), გვ. 59-62.

J. Peradze, Z. Kalichava. Galerkin approximation of the solution of a nonlinear beam equation. Rep.Enlarged Sess. Semin. I. Vekua Inst.Appl. Math.,Tbilisi. 2017წ. 4pp (submitted).

Z. Kiguradze. Galerkin Method for One Nonlinear Integro-Differential Equation with Mixed Boundary Conditions. J. Appl. Math. Inform. Mech. 2012წ. V.17, N1, p.31-38.

J. Peradze, N. Papukashvili. Galerkin's method for a nonlinear equation of oscillation. Reports of enlarged sessions of seminar of I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Tbilisi State University. 1999წ. v.14, no.3, pp.78-80 (Russian).

B. Mesablishvili. Galois Theory in a Category of Modules over an Elementary Topos. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 1999წ. vol. 159 (1), pp. 20-22.

G. Giorgobiani. Game-Theoretic Models of Dynamic Duopoly. GESJ: Computer Sciences and Te¬le¬com. 2012წ. No. 2(34), 2012. pp. 34-38.

ლ. ქადაგიშვილი, rusudan jvarSeiSvili. ganwyoba da intuicia. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne . 2005წ. #2, Tbilisi, 131-134 gv..

ლ. ქადაგიშვილი, rusudan jvarSeiSvili. ganwyoba da intuicia. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne . 2005წ. #2, Tbilisi, 131-134 gv..

ლ. კუტალაძე, ნაკაშიძე გ., აბრამოვი ს., ბედენაშვილი ბ., მაჩკალოვა ნ.. GaP-ს საფუძველზე შექმნილი დიოდების ელექტროლუმინესცენტური სპექტრები . მოამბე. 1967წ. XLV, #2, გვ.349-354, თბილისი .

მ. მესხია. garejis mravalmTis monasterTa miwaTmflobelobis sakiTxisaTvis: naTlismcemlis monastris sanaxebi. TSU, kulturis, istoriisaa da Teoriis sakiTxebi . 2005წ. XXII, 174-183.

D. Ugulava, T.Chantladze, N.Kandelaki. Gaussian distribution and Dirichlet series. Proceedings of A.Razmadze Math. Inst.. 2004წ. v. 135, 49-56.

ნ. კანდელაკი, T. Chantladze , D. Ugulava . Gaussian distribution and Dirichlet series.. Proceedings of A. Razmadze Math. Inst.. 2004წ. V 135, 49-56.