სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩეჩელაშვილი, ნელი სესაძე. „ბუღალტრული აღრიცხვის ეროვნული თავისებურებები“. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, №4, სეუ, 2013, გვ. 24-28. 2013წ. №4, სეუ, გვ. 24-28.

მ. ცირეკიძე, ი.კალანდაძე შ.დეკანოსიძე. „გალიუმის არსენიდის ბაზაზე ინტეგრალური სქემების დამზადების პროცესში ორდონიანი ლითონური შენაერთების ფორმირება“. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2006წ. N 4-6, (2006) .

კ. ფხაკაძე. „გამომდინარეობს“ თუ „გამომდინარეობს აუცილებლად“. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 53-56.

მ. ცირეკიძე, თ.ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. „გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ეტალონური ამოცანების მოდელირების შესახებ“. . . 2011წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 29-33.

მ. მეტრეველი. „განათლება ტურიზმში – დარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2011წ. გვ. 752-755 .

ა. ასათიანი. „განათლების მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემიის" პერსპექტივები ოცი წლის გადასახედიდან. ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2015წ. #14, გვ.57-64.

მ. მეტრეველი. „განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში". გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „განათლება და განვითარება“. 2010წ. გვ. 109-114.

ს. სიგუა. „განთიადის“ პირველი ნომერი, . ჟურ. „განთიადი“, . 2014წ. №11–12..

მ. დავითაია. „გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის“. კონფერენცია-ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. გვ.23-28.

მ. მეტრეველი. „გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2012წ. მოხსენებათა კრებული „მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“გვ. 186-191.

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობა საჯარო სამსახურში“. „მსოფლიო და გენდერი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. სპეციალური ნომერი #1; გვ:158-161.

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობის დარღვევა-ძალადობა“. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„ივერონი“. 2012წ. #5; გვ:23-25.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ტურიზმის ორგანიზაციათა მართვის ინტეგრაციული პროცესები კრიზისულ სიტუაციებში“. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“. 2011წ. გვ. 394-399.

ს. ხიზანიშვილი. „გლობალიზაციის პარადოქსები“. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი, . 2014წ. .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. „გლობალური ფინანსური კრიზისი: გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების „ინფიცირების“ ძირითადი არხები“. . სამეცნიერო შრომების კრებული.თეუსუ. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. გვ. 71–84.

ზ. ლობჟანიძე. „გრძივი თხრის ექსკავატორის მუშა ორგანოს საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრა“. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. #70 გვ. 144-147..

მ. ჩინჩალაძე. „გუნდების ფორმირების, ფუნქციონირების და მათი სტიმულირების რამოდენიმე მათემატიკური მოდელის განხილვა, ფუნქციათა განაწილების საორგანიზაციო სტრუქტურა და ამოცანები”.. ჟურნალი: ს.ტ.უ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები. „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”.. 2010წ. .

ე. ალავერდოვი, ხათუნა ჩაფიჩაძე. „გუნდური მუშაობის გამოწვევები საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული , “თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები“, საკონფერენციო მასალებში, ბათუმი. 2015წ. .

გ. სალუქვაძე, null, ა. ფრანგიშვილი, ლ. პირველი. „დაავადებულ შენობათა სინდრომი“.. სტუ-ს კრებული „თბილისის არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2017წ. .

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. „დაბალი სიმტკიცის ბეტონების მიღება აშშ ნორმების DIN 1045 მიხედვით“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2012წ. №3(26). .