სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ლობჟანიძე. „გრძივი თხრის ექსკავატორის მუშა ორგანოს საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრა“. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. #70 გვ. 144-147..

მ. ჩინჩალაძე. „გუნდების ფორმირების, ფუნქციონირების და მათი სტიმულირების რამოდენიმე მათემატიკური მოდელის განხილვა, ფუნქციათა განაწილების საორგანიზაციო სტრუქტურა და ამოცანები”.. ჟურნალი: ს.ტ.უ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები. „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”.. 2010წ. .

ე. ალავერდოვი, ხათუნა ჩაფიჩაძე. „გუნდური მუშაობის გამოწვევები საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული , “თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები“, საკონფერენციო მასალებში, ბათუმი. 2015წ. .

გ. სალუქვაძე, null, ა. ფრანგიშვილი, ლ. პირველი. „დაავადებულ შენობათა სინდრომი“.. სტუ-ს კრებული „თბილისის არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2017წ. .

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. „დაბალი სიმტკიცის ბეტონების მიღება აშშ ნორმების DIN 1045 მიხედვით“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2012წ. №3(26). .

ვ. სონღულაშვილი. „დარბაზი“, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში. „ცხოვრება და კანონი“. 2011წ. #1.

ვ. დავითაია. „დაუბრუნეთ არქიტექტურა არქიტექტორებს“. 18.II.2011.. „საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2011წ. .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. „დიასპორის გავლენა ეთნიკური სამშობლოს ეკონომიკაზე (სომხეთის მაგალითზე) “. საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟ. „კომერსანტი“, . 2008წ. N 1(5), გვ. 103-111.

მ. ჩეჩელაშვილი. „დოლარიზაციის დონის შესაძლო ზრდის გავლენა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისა და საქართველოს ფინანსურ სისტემასა და ეკონომიკაზე“. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „გიუმრი - XXI”, №12, 2012, 54 გვ.. 2012წ. .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. „დოლარის კრიზისი თუ დოლარის იმპერიის დასასრული?!". თეუსუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. გვ. 131-137.

ქ. კოტრიკაძე. „დროითი რიგების ანალიზი ჰერსტის მაჩვენებელით“, 6 გვ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ატომატიზებული სისტემები, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ატომატიზებული სისტემები,. 2009წ. N 2(7),გვ. 44-49, ISSN 1512-3979, თბილისი.

ბ. შერაზადიშვილი. „დროის მენეჯმენტის პრინციპების გამოყენების მნიშვნელობა მართვის სხვადასხვა დონეზე“. სამეცნიერო ჟურნალი: „ხელისუფლება და საზოგადოება“. . 2015წ. N4 (36)ტომი II. გვ 128-134.

თ. ქაჯაია. „ეკონომიკის სპეციალიზაციის, როგორც საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლების ძირითადი დეტერმინანტი“. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბ., 2010 წ. . 2010წ. თბ., 2010 წ. .

ვ. მოსიაშვილი. „ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველოს ტაქტიკური პოლიტიკა“. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2012წ. # 2., გვ. 110-113. თბ., 2012..

ლ. ბერიძე, რ. მითაიშვილი. „ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დაჩქარების ზოგიერთი ფაქტორის განსაზღვრა“.. თეუსუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. გვ. 83–94.

მ. ჩეჩელაშვილი. „ეკონომიკური მეცნიერების შინაარსობრივი მხარის საკითხისათვის“. უნივერსიტეტის „რვალი“ სამეცნიერო შრომების კრებული „მერმისი“, მე-5 გამოცემა. 2011წ. .

მ. მეტრეველი. „ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2012წ. #4, გვ. 48-57.

მ. მეტრეველი. „ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2012წ. გვ. 235-240.

ი. აფციაური. „ელექტრონული ანგარიშსწორების როლი კომერციულ ბანკებში და მათთან დაკავშირებული რისკების შემცირების გზები. სტუ – ის შრომების კრებული. 2015წ. #1(495), 2015, (გვ. 74 – 78)..