სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სონღულაშვილი. „დარბაზი“, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში. „ცხოვრება და კანონი“. 2011წ. #1.

ვ. დავითაია. „დაუბრუნეთ არქიტექტურა არქიტექტორებს“. 18.II.2011.. „საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2011წ. .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. „დიასპორის გავლენა ეთნიკური სამშობლოს ეკონომიკაზე (სომხეთის მაგალითზე) “. საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟ. „კომერსანტი“, . 2008წ. N 1(5), გვ. 103-111.

მ. ჩეჩელაშვილი. „დოლარიზაციის დონის შესაძლო ზრდის გავლენა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისა და საქართველოს ფინანსურ სისტემასა და ეკონომიკაზე“. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „გიუმრი - XXI”, №12, 2012, 54 გვ.. 2012წ. .

ლ. ბერიძე, ტ. პაპიაშვილი. „დოლარის კრიზისი თუ დოლარის იმპერიის დასასრული?!". თეუსუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. გვ. 131-137.

ქ. კოტრიკაძე. „დროითი რიგების ანალიზი ჰერსტის მაჩვენებელით“, 6 გვ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ატომატიზებული სისტემები, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ატომატიზებული სისტემები,. 2009წ. N 2(7),გვ. 44-49, ISSN 1512-3979, თბილისი.

ბ. შერაზადიშვილი. „დროის მენეჯმენტის პრინციპების გამოყენების მნიშვნელობა მართვის სხვადასხვა დონეზე“. სამეცნიერო ჟურნალი: „ხელისუფლება და საზოგადოება“. . 2015წ. N4 (36)ტომი II. გვ 128-134.

თ. ქაჯაია. „ეკონომიკის სპეციალიზაციის, როგორც საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლების ძირითადი დეტერმინანტი“. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბ., 2010 წ. . 2010წ. თბ., 2010 წ. .

ვ. მოსიაშვილი. „ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველოს ტაქტიკური პოლიტიკა“. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2012წ. # 2., გვ. 110-113. თბ., 2012..

ლ. ბერიძე, რ. მითაიშვილი. „ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დაჩქარების ზოგიერთი ფაქტორის განსაზღვრა“.. თეუსუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“. . 2008წ. გვ. 83–94.

მ. ჩეჩელაშვილი. „ეკონომიკური მეცნიერების შინაარსობრივი მხარის საკითხისათვის“. უნივერსიტეტის „რვალი“ სამეცნიერო შრომების კრებული „მერმისი“, მე-5 გამოცემა. 2011წ. .

მ. მეტრეველი. „ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2012წ. #4, გვ. 48-57.

მ. მეტრეველი. „ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2012წ. გვ. 235-240.

ი. აფციაური. „ელექტრონული ანგარიშსწორების როლი კომერციულ ბანკებში და მათთან დაკავშირებული რისკების შემცირების გზები. სტუ – ის შრომების კრებული. 2015წ. #1(495), 2015, (გვ. 74 – 78)..

მ. ვასაძე. „ელექტრონული ბიზნესი ტურიზმში“, . „ეკონომიკა“ 3-4 2011 . 2011წ. „ეკონომიკა“ 3-4 2011,გვ. 131-138.

მ. ვასაძე. „ელექტრონული ბიზნესის წარმოების ხერხი ტურიზმში“. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 3(15) 2011, გვ. 102-105.

რ. აბულაძე. „ელექტრონული მთავრობის არქიტექტურის ასპექტები“. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2012წ. #3, მაისი-ივნისი, 2012. გვ. 45-49, .

ლ. ბერიძე, ე. მენაბდიშვილი,, თ. შინჯიაშვილი,, თ. ზუბიაშვილი. „ემიგრაციული პროცესები თბილისში".. გამომცემლობა „უნივერსალი”. 2009წ. თსუ, საჯარო პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, ლტოლვილთა დანიის საბჭო. .

ე. გოგილიძე, დადუნაშვილი სერგო. „ენერგოობიექტების დაცვის სისტემების აგება მოდულური პრინციპის მიხედვით“.. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“.. 2014წ. No.2 (vol. 70). გვ. 58-65..