სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, ზ. ფადიურაშვილი,, მ. წვერავა. „ზოგიერთი თანამედროვე სადეზენფექციო საშუალებების მოქმედების მექანიზმები“. GEN, №5, . 2014წ. GEN, №5, .

გ. იაშვილი. „ზღვის სანაპირო ზონის გამაგრების ღონისძიებანი და მისი განვითარების პროგნოზი“. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი „სამთო ჟურნალი“. 2017წ. 2(39).

გ. იაშვილი. „ზღვის სანაპირო ზონის გამაგრების ღონისძიებანი და მისი განვითარების პროგნოზი“. საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი „სამთო ჟურნალი“. 2017წ. 2(39) .

თ.ბაციკაძე, ი. უთმელიძე, ი. სტეფნაძე. „ზღვრული დატვირთვის ინტენსიურობის დაოკიდებულება დატვირთული მონაკვეთის სიგრძესთან.“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2013წ. №2(29).

ნ. ხარაძე. „თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემები“. გამომცემლობა „მწიგნობარი“, ჟურ:„მეცნიერება და ცხოვრება“. 2017წ. #1(15); გვ:140-144;.

მ. მაისურაძე, თ.ჭანტურია. „თანამედროვე არქიტექტურა და ბუნებრივი, ალტერნატიული ენერგია“. საქართველოს ტექნოკური უნივერსიტეტი, „გაბათლება“. 2012წ. 2012№1(4); ISSN№1512-102X; გვ.198.

მ. დავითაია. „თანამედროვე იაპონელი არქიტექტორები არქიტექტურაზე“. ელექტრონული ჟურნალი „Art-ექსპრესი”, ზაზა დარასელის ჟურნალისტიკის გან-ვითარებისა და ხელშეწყობის საქველმოქმედო ფონდი „სიცოც-ხლე მშვენიერია“ ლიბ-ჯისთვის ხელოვნებისა და კულტურის თანამედროვე ტენდენციებზე . 2013წ. N1, გვ.11-18.

მ. ძოწენიძე. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები როგორც ბიზნესის სტრატეგიული ხერხი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

მ. ძოწენიძე. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე“. საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“, . 2012წ. #1 (24), 67-70 გვ..

მ. ძოწენიძე. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების რესურსები და მუშაობის პრინციპები ინტერნეტში“. საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“. 2013წ. #2 (5), 71-73 გვ..

მ. ძოწენიძე. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი საქართველოს ეკონომიკაში გლობალიზაციის პირობებში“. საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2014წ. #3, 98-101 გვ..

ვ. დავითაია. „თბილისის ცალკეულ რაიონებისა და უბნების არქიტექტურულ-სივრცობრივი და რეგიონალიზაციის საპროექტო წინადადებები“ _ გ. ბერიძის რედაქტორობით. „თბილისის ქალაქმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. 2004.. „თბილისის ქალაქმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. 2004წ. .

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. „თერრაღოსა“ ნიადაგების ბიორემედიაცია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია`კავკასის გეოლოგიური პრობლემები მიძღვნილი ა.ჯანელიძის სახ.გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი კონფერენციის მასალები, . 2010წ. გვ. 27-28, თბილისი.

მ. დავითაია, თ.ჩუბინიძე. „ივან ლეონიდოვის იდეების გავლენა რემ კულჰაასის შემოქმედების ზოგიერთ ასპექტზე“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. N 3(14), გვ.177-182.

ვ. დავითაია. „იმ პერიოდის თბილისს ქალაქგეგმარებითი წესრიგი ქონდა“. 2001.. "საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2001წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ინვესტიციები, საინვესტიციო პოლიტიკა საინვესტიციო გარემო საქართველოში. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2015წ. N 2, გვ.166-174.

ვ. მოსიაშვილი. „ინვესტიციებისა და ეკონომიკური ზრდის ურთიერთდამოკიდებულების თეორიები“, . ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. # 2., გვ. 132-135. .

მ. მეტრეველი. „ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2010წ. გვ. 634-638.

თ. ბაქანიძე. „ინოვაციების მნიშვნელობა რეგიონის განვითარებისთვის“, . „ბიზნეს–ინჟინერინგი’. 2015წ. N 3, თბილისი.

მ. მეტრეველი, ნონა ახვლედიანი. „ინოვაციების როლი კავკასიის რეგიონის ქვეყნების ტურიზმის კონკურენტუნარიანობისათვის“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული “თანამედროვე განვითარების სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები - 2015”. 2015წ. გვ. 68-73.