სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ნ.კაციტაძე. „კახეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალი“ . ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“.. 2006წ. #1. .

ნ. იმნაძე, მ.ჯინჭარაძე. „კედელი“. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2016წ. № 2(16)გვ. 231-237.

მ. დავითაია, ი.ზარიძე. „კერამიკა როგორც არქიტექტურული სივრცის მხატვრული ორგანიზების საშუალება“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“. 2017წ. N17(3), გვ.157-161.

ვ. დავითაია. „კი, მაგრამ მე არაფერს მეკითხებით?“ 19.XII.2001.. „საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2001წ. .

. „კლიმატის ცვლილების ფონზე მდინარის ჩამონადენისა და ნალექების ერთობლივი სტატისტიკური ანალიზი“ . „ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2008წ. ტომი 115. gv 105-111.

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. „კომერციულ ბანკებში აქტივების ხარისხის ეკონომიკური ანალიზი“.. ყოველთვიერი საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. . 2016წ. № 1-2, გვ. 92-103..

ე. შამანაძე. „კომუნიკაციის ადგილი და მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, . "პარალელი". 2015წ. გვერდი 121-125 ,თბილისი.

ს. სიგუა. „კონსტანტინე მუდმივი თვალთვალის, დევნისა და კრიტიკის ობიექტი გახლდათ“. ჟურნ. „გზა“, №43, გვ. 54–55, 77.. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. „კონფლიქტების სისტემურ-ინფორმაციული კვლევების პრობლემა“, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,სტუ, 2011;. კონფერენციის შრომების კრებული. 2011წ. სტუ,გვ201-204.

მ. ჩინჩალაძე, ნუნუ აჩუაშვილი. „კორექტირებების არსი და კორექტირებული საცდელი ბალანსის მომზადება" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" #3(34). 2015წ. #3(34).

რ. გიორგობიანი, ა. ხაბეიშვილი. „კოშკურა ამწის მდგრადობა ინერციის ძალის გათვალისწინებით“. ჟურნალი „განათლება“ სტუ. 2016წ. №1(15).

ა. ჭანიშვილი, ლ. გუჯაბიძე, ნ.სახეჩიძე. „კუვეტა ლაზერთერაოიის და ურეკის მაგნიტური სილის კომპლექსური მკურნალობისათვის მოზარდებში სკოლიოზის აღდგენით თერაპიაში. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა. 2017წ. N3-4, გვ.16-17.

ლ. ვერბი. „კულტურათაშორისი დიალოგი“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „კულტურული ლანდშაფტის მდგრადი განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება“. . საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ჟურნალი „მშენებლობა“.. 2017წ. #1(44) გვ. 116-121.

მ. მეტრეველი, თ.ზოიძე. „კულტურული ტურიზის გავლენა აჭარის რეგიონის ეკონომიკაზე“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, მოხსენებათა კრებული, ტომი 1. 2017წ. 126-131.

ი. ჩხენკელი. „ლექსიკურ-სემანტიკური ველი. გრადუალური სტრუქტურა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი „განათლება“ თბილისი . 2012წ. .

ი. ჩხენკელი. „ლექსიკურ-სემანტიკური ველის თეორიის ჩამოყალიბების ისტორია“ . „საისტორიო ვერტიკალები“ თბილისი 2012 . 0წ. .

ა. კლდიაშვილი. „მადამ“ ჩან კაიში და მისი როლი ჩინეთის პოლიტიკაში“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ,,მაცნე“. 2014წ. № 1, თბილისი. გვ. 51-60..