სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „ეფექტიანი მარკეტინგული სტრატეგიის ფორმების თანამედროვე მიდგომები“. . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. #7.

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. „ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებს და ტესტირება ჩაშენებული სისტემების მართვისათვის“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები.. 2015წ. 298- 302გვ.

ნ. ბეგლარაშვილი. „ვაზიანი-გომბორი-თელავი“ რეაბილიტირებული საავტომობილო გზის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრ. ინსტ. შრომათა კრებული, ახალი სერია. 2011წ. N 3 (82), გვ. 404-408.

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. „ვაზიანი-გომბორი-თელავი” რეაბილიტირებული საავტომობილო გზის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. N.3 (82), ISSN 2233-3347, გვ.404-408.

ზ. ძლიერიშვილი. „ვალდებულების შესრულებაზე უარის სამართლებრივი ბუნება“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა-პროფესორ ბესარიონ ზოიძის 60 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2013წ. გვერდი 296-314 ,თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „ვალდებულების შესრულების ნავარაუდევი და გონივრული ვადები“. გამომცემლობა "სამართალი " პროფესორ აკაკი ლაბარტყავას 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2013წ. გვერდი 151-178, თბილისი.

მ. დავითაია. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები პიტერ ეიზენმანთან“. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-. 2016წ. გვ.88-93 .

ნ. იმნაძე. „ვიზუალური კომუნიკაცია „ტურისტულ“ არქიტექტურაში“ . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5“ მასალები; . 2016წ. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5“ გვ.127-131.

ზ. ძლიერიშვილი. „ზიანის ანაზღაურება ნარდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. თბილისი.

ქ. ბერეკაშვილი. „ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე უარის წინასწარ თქმა - ნების ავტონომია თუ მართლწესრიგის საწინააღმდეგო მოქმედება?!“ . საერთაშორისო ჟურნალი „ მართლმსაჯულება და კანონი“. 2012წ. №1 .თბილისი.

ლ. გვასალია, ზ. ფადიურაშვილი,, მ. წვერავა. „ზოგიერთი თანამედროვე სადეზენფექციო საშუალებების მოქმედების მექანიზმები“. GEN, №5, . 2014წ. GEN, №5, .

გ. იაშვილი. „ზღვის სანაპირო ზონის გამაგრების ღონისძიებანი და მისი განვითარების პროგნოზი“. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი „სამთო ჟურნალი“. 2017წ. 2(39).

გ. იაშვილი. „ზღვის სანაპირო ზონის გამაგრების ღონისძიებანი და მისი განვითარების პროგნოზი“. საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი „სამთო ჟურნალი“. 2017წ. 2(39) .

თ.ბაციკაძე, ი. უთმელიძე, ი. სტეფნაძე. „ზღვრული დატვირთვის ინტენსიურობის დაოკიდებულება დატვირთული მონაკვეთის სიგრძესთან.“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2013წ. №2(29).

ნ. ხარაძე. „თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემები“. გამომცემლობა „მწიგნობარი“, ჟურ:„მეცნიერება და ცხოვრება“. 2017წ. #1(15); გვ:140-144;.

მ. მაისურაძე, თ.ჭანტურია. „თანამედროვე არქიტექტურა და ბუნებრივი, ალტერნატიული ენერგია“. საქართველოს ტექნოკური უნივერსიტეტი, „გაბათლება“. 2012წ. 2012№1(4); ISSN№1512-102X; გვ.198.

მ. დავითაია. „თანამედროვე იაპონელი არქიტექტორები არქიტექტურაზე“. ელექტრონული ჟურნალი „Art-ექსპრესი”, ზაზა დარასელის ჟურნალისტიკის გან-ვითარებისა და ხელშეწყობის საქველმოქმედო ფონდი „სიცოც-ხლე მშვენიერია“ ლიბ-ჯისთვის ხელოვნებისა და კულტურის თანამედროვე ტენდენციებზე . 2013წ. N1, გვ.11-18.

მ. ძოწენიძე. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები როგორც ბიზნესის სტრატეგიული ხერხი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

მ. ძოწენიძე. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე“. საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“, . 2012წ. #1 (24), 67-70 გვ..

მ. ძოწენიძე. „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების რესურსები და მუშაობის პრინციპები ინტერნეტში“. საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“. 2013წ. #2 (5), 71-73 გვ..