სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციული პოლიტიკის როლი და ფუნქცია თანამედროვე მსოფლიოში“ . . 2010წ. 1-4 ნოემბერი.გვ. 24-25 . თბილისი.

ვ. დავითაია. „ისევ და ისევ რიყეზე“. . გაზ. „24 საათი“. . 2004წ. .

ე. ალავერდოვი. „ისლამი ევროპაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ ვილნიუსის სამიტის შედეგები“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დეკემბერი, . 2013წ. 98-104.

ი. ღარიბაშვილი, მ. წიქარიშვილი, ვარდიაშვილი მ.. „ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგისა და მართვის ინფორმაციული სისტემა“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. .

ნ. ლაცაბიძე. „იტალია-აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და საქართველო პოსტსაბჭოთა პერიოდში“, . ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2014წ. 1(14), გამომცემლობა “უნივერსალი“, გვ. 172-179.

მ. დავითაია, ნ.კვანტალიანი. „კაზიმირ მალევიჩის სუპრემატიზმის გავლენა ზაჰა ჰადიდის შემოქმედებით იდეებზე“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. N 3(6), გვ.125-130.

ს. ხიზანიშვილი. „კამიუ-ნიცშეს ადვოკატი“. სტუ-ს გამომცემლობა „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. №15, გვ. 105-109.

ხ. ხარხელაური. „კაპიტალდაბანდების ბიუჯეტირება“. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2015წ. N6 გვ.84 .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ნ.კაციტაძე. „კახეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალი“ . ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“.. 2006წ. #1. .

ნ. იმნაძე, მ.ჯინჭარაძე. „კედელი“. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2016წ. № 2(16)გვ. 231-237.

მ. დავითაია, ი.ზარიძე. „კერამიკა როგორც არქიტექტურული სივრცის მხატვრული ორგანიზების საშუალება“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“. 2017წ. N17(3), გვ.157-161.

ვ. დავითაია. „კი, მაგრამ მე არაფერს მეკითხებით?“ 19.XII.2001.. „საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2001წ. .

. „კლიმატის ცვლილების ფონზე მდინარის ჩამონადენისა და ნალექების ერთობლივი სტატისტიკური ანალიზი“ . „ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2008წ. ტომი 115. gv 105-111.

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. „კომერციულ ბანკებში აქტივების ხარისხის ეკონომიკური ანალიზი“.. ყოველთვიერი საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. . 2016წ. № 1-2, გვ. 92-103..

ე. შამანაძე. „კომუნიკაციის ადგილი და მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, . "პარალელი". 2015წ. გვერდი 121-125 ,თბილისი.

ს. სიგუა. „კონსტანტინე მუდმივი თვალთვალის, დევნისა და კრიტიკის ობიექტი გახლდათ“. ჟურნ. „გზა“, №43, გვ. 54–55, 77.. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. „კონფლიქტების სისტემურ-ინფორმაციული კვლევების პრობლემა“, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,სტუ, 2011;. კონფერენციის შრომების კრებული. 2011წ. სტუ,გვ201-204.

მ. ჩინჩალაძე, ნუნუ აჩუაშვილი. „კორექტირებების არსი და კორექტირებული საცდელი ბალანსის მომზადება" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" #3(34). 2015წ. #3(34).

რ. გიორგობიანი, ა. ხაბეიშვილი. „კოშკურა ამწის მდგრადობა ინერციის ძალის გათვალისწინებით“. ჟურნალი „განათლება“ სტუ. 2016წ. №1(15).