სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიძე, გ.ბერიძე. „მაღლივი მშენებლობის ზოგიერთი ნორმატიული და ქალაქგეგმარებითი ასპექტი“. "არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. N5.

გ. იაშვილი, ზ. კაკულია, თ. იაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი. „მდ. ენგურსა და მდ. რიონს შორის ზღვის სანაპირო ზონის თანამედროვე საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები ანაკლიაში ღრმა წყლოვანი პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით“. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი „სამთო ჟურნალი“. 2017წ. №1(38).

მ. სოსელია. „მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური-ეკონომიკური მექანიზმის ფორმირების ასპექტები„. . 2007წ. სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2007წ. №7-8-9..

თ. ნატროშვილი. „მედიაციისა და ცოდნის როლი ინტერტექსტუალურ კავშირთა აღქმაში“ . „განათლება" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. N1 (7) .

მ. მაისურაძე, ნ.თევზაძე, მ.მაისურაძე, თ.ჭანტურია. „მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში. პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისადა სტუდენტებისათვის);სტუ;თბილისი–. 2010წ. .

მ. ჩინჩალაძე. „მენეჯმენტის მატრიცულ სქემაში გუნდების ფორმირების ზოგიერთი მოდელი. პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. “ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე.” თბილისი. 2010წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი. „მენეჯმენტის პარადიგმები და პარადიგმების მონაცვლეობა“. . 2014წ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №10, თბილისი, .

ლ. ბერიძე, ლ. ჩაგელიშვილი. „მენტალური და ჰუმანური ინტეგრაციის შესაძლებლობები ცენტრალურ კავკასიაში", . ჟ. `ეკონომიკა", . 2009წ. N2, გვ. 68-81.

ნ. ხვედელიანი, ნ. ხაბეიშვილი. „მეტყველების გარჩევითობის დადგენა თეატრებში არტიკულაციური ტაბულების საშუალებით (თბილისის თეატრების მაგალითზე)" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2014წ. N 1(32), (გვ. 148-152)..

ს. სიგუა. „მე–თანამგზავრი მკვდარი ფოთლების“,. კრებულში - „კავშირი გულთა“, . 2017წ. გვ. 53–54..

ს. სიგუა. „მთავარის მოტაცება“ – სასტიკი სინამდვილის მართალი დოკუმენტი. . ჟურნ. „გზა“, §41, გვ. 54–55.. 2012წ. .

მ. ჩინჩალაძე. „მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის ხასიათი და მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებლობა.”. ჟურნალი: „სოციალური ეკონომიკა“ N113. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.თბილისი. . 2010წ. .

ო. ზუმბურიძე, ნ.ადამაშვილი. „მობილური კომუნიკაციის განვითარების ეტაპები“. განათლება. 2016წ. №1 (4) თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „მომეტებული საფრთხის წყაროთი მიყენებული ზიანის ანაზრაურება სსკ-ის 999-ე მუხლის მაგალითზე“. ჟურნალი „ადვოკატი“. 2013წ. #2, გვერდი.30-43, თბილისი.

მ. მეტრეველი. „მომსახურების ხარისხის მართვა ტუროპერირებაში“. ქუთაისის უნივერსიტეტი და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და შესაძლებლობები“. 2012წ. გვ. 141-146 .

ე. გოგილიძე. „მონაცემთა უსადენო გადაცემის ტექნოლოგიები და მათი მნიშვნელობა“ . „შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები“. 2017წ. № 1(23). გვ. 84-92..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „მორალური გაცვეთისა” და „მორალური მოძველების“ კატეგორიების ვიწრო და ფართო გაგებისათვის. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 3-4.

ლ. ბერიძე. „მოსახლეობის დასაქმების სისტემის სრულყოფისათვის“. . ჟ. „ეკონომისტი“ . 2015წ. N1, გვ. 25-36.

მ. მეტრეველი, იზოლდა ხასაია. „მსოფლიო ტურისტული მეცნიერების გენეზისი“. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული “ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“. 2014წ. გვ. 136-141.