სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. „კომერციულ ბანკებში აქტივების ხარისხის ეკონომიკური ანალიზი“.. ყოველთვიერი საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. . 2016წ. № 1-2, გვ. 92-103..

ე. შამანაძე. „კომუნიკაციის ადგილი და მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, . "პარალელი". 2015წ. გვერდი 121-125 ,თბილისი.

ს. სიგუა. „კონსტანტინე მუდმივი თვალთვალის, დევნისა და კრიტიკის ობიექტი გახლდათ“. ჟურნ. „გზა“, №43, გვ. 54–55, 77.. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. „კონფლიქტების სისტემურ-ინფორმაციული კვლევების პრობლემა“, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,სტუ, 2011;. კონფერენციის შრომების კრებული. 2011წ. სტუ,გვ201-204.

მ. ჩინჩალაძე, ნუნუ აჩუაშვილი. „კორექტირებების არსი და კორექტირებული საცდელი ბალანსის მომზადება" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" #3(34). 2015წ. #3(34).

რ. გიორგობიანი, ა. ხაბეიშვილი. „კოშკურა ამწის მდგრადობა ინერციის ძალის გათვალისწინებით“. ჟურნალი „განათლება“ სტუ. 2016წ. №1(15).

ა. ჭანიშვილი, ლ. გუჯაბიძე, ნ.სახეჩიძე. „კუვეტა ლაზერთერაოიის და ურეკის მაგნიტური სილის კომპლექსური მკურნალობისათვის მოზარდებში სკოლიოზის აღდგენით თერაპიაში. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა. 2017წ. N3-4, გვ.16-17.

ლ. ვერბი. „კულტურათაშორისი დიალოგი“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „კულტურული ლანდშაფტის მდგრადი განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება“. . საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ჟურნალი „მშენებლობა“.. 2017წ. #1(44) გვ. 116-121.

მ. მეტრეველი, თ.ზოიძე. „კულტურული ტურიზის გავლენა აჭარის რეგიონის ეკონომიკაზე“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, მოხსენებათა კრებული, ტომი 1. 2017წ. 126-131.

ი. ჩხენკელი. „ლექსიკურ-სემანტიკური ველი. გრადუალური სტრუქტურა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი „განათლება“ თბილისი . 2012წ. .

ი. ჩხენკელი. „ლექსიკურ-სემანტიკური ველის თეორიის ჩამოყალიბების ისტორია“ . „საისტორიო ვერტიკალები“ თბილისი 2012 . 0წ. .

ა. კლდიაშვილი. „მადამ“ ჩან კაიში და მისი როლი ჩინეთის პოლიტიკაში“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ,,მაცნე“. 2014წ. № 1, თბილისი. გვ. 51-60..

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. „მაკორექტირებელი რგოლების სტრუქტურული რობასტულობის ანალიზი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. N1 (6), გვ. 35-40, ISSN 1512-3979, თბილისი.

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. „მართვის სისტემის საიმედობის განვითარებაზე ორიენტირებული მოდელი საავტომობილო მომსახურების მაგალითზე“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 339-342გვ..

ვ. მოსიაშვილი. „მარკეტინგის ორგანიზაცია კომერციულ ბანკებში“, . ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2010წ. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 42-47. #7. თბ., 2010..

ე. შამანაძე. „მასობრივი კომუნიკაციის სუბიექტები, ობიექტები, მათი ადგილი და მნიშვნელობა. ბიზნესინჟინერინგი. 2016წ. გვ. 243 248.

ე. შამანაძე. „მასობრივი კომუნიკაციის სუბიექტები, ობიექტები, მათი ადგილი და მნიშვნელობა“. . 2016წ. გვ. 243-248, თბილისი.

ლ. ბერიძე, გ.ბერიძე. „მაღლივი მშენებლობის ზოგიერთი ნორმატიული და ქალაქგეგმარებითი ასპექტი“. "არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. N5.