სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვასაძე. „პატარა სასტუმროს მართვის თავისებურებანი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. ISSN 1512-0538, 1-2, გვ. 71- 73.

თ. ბაქანიძე. „პატარა სასტუმროს მართვის თავისებურებანი“. „ბიზნეს–ინჟინერინგი’. 2016წ. N 1, თბილისი.

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. „პირდაპირი გადადანიშნულების“ პროცედურების გავლენს GSM ქსელის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“, № 19. თბილისი 2012, გვ.207-213.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ . 2012წ. № 19. თბილისი 2012, გვ.207-213..

ვ. მოსიაშვილი. „პირველი ფულის ნიშნები მსოფლიოში“. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. # 3., გვ. 177-181. თბ., 2014..

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე. „პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული მეხსიერების სისტემა მდგარი ტალღებით“. კონფერენციის მასალები: "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008". 2008წ. გვ. 4-6.

ვ. ტარასაშვილი, შ. ყაყიჩაშვილი. „პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული მეხსიერების სისტემა“. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. №1-3, გვ.22-24.

ნ. მაზიაშვილი, ხ. ხარხელაური. „რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა განვითარებულ ქვეყნებში“. „ეკონომიკა“ . 2013წ. N5-6; გვ. 90-96.

მ. დათაშვილი. „რეზიდენტობა, როგორც სტატისტიკის ფუნდამენტური კატეგორია“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტიური პრობლემები. 0წ. № 1 (19) გვ.100-105.

მ. მეტრეველი. „რელიგიური ტურიზმის როლი მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკაში“. ივ ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ქრისტიანობა და ეკონომიკა - 2015“. 2015წ. გვ. 68-73.

მ. მეტრეველი. „რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენციის "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016" მოხსენებათა კრებული. 2016წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. „რეფერირების სწავლების მეთოდიკა“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის“ დამატება. . 2005წ. ISSN #1512-102X. შრომები, 6.გვ.139-143..

მ. ძოწენიძე. „რისკთა კლასიფიკაცია მენეჯმენტში“. საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“ . 2007წ. #2 (5), 3 გვ.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. „რობასტული მიმყოლი სისტემის სინთეზი ფესვური ჰოდოგრაფებით“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. N1 (6), გვ. 30-34, ISSN 1512-3979, თბილისი.

ნ. ლაცაბიძე. „რომის კათოლიკურ ეკლესიასა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის ურთიერთობის ისტორიიდან“, . ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2015წ. 1(16), გამომცემლობა “უნივერსალი“, გვ. 272-279.

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო რეგულირების თანამედროვე მეთოდების ანალიზი და შედარებითი დახასიათება“, ს. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2010წ. ამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 63-70. #9. თბ., 2010.

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო რეგულირების ძირითადი მეთოდების გამოყენების აქტუალურისაკითხები საქართველოს საბანკო სისტემაში“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 103-11. #5. თბ., 2009.. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2009წ. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 103-111. #5. თბ., 2009..

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო ურთიერთობათა წარმოშობა და განვითარების რეტროსპექტივა“, . ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. , # 1., გვ. 132-135. თბ., 2014..

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიბლიოთეკო ფონდების აღრიცხვის სრულყოფის მეთოდოლოგიური ასპექტები“. ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი). 2016წ. N12, გვ.38-41.

მ. კაპანაძე. „საბიუჯეტო დაფინანსების მექნიზმები მუნიციპალურ დონეზე“. ჟურნ. „ეკონომიკა“, . 2001წ. N 8 2001გვ48-51.