სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სოსელია. „მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური-ეკონომიკური მექანიზმის ფორმირების ასპექტები„. . 2007წ. სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2007წ. №7-8-9..

თ. ნატროშვილი. „მედიაციისა და ცოდნის როლი ინტერტექსტუალურ კავშირთა აღქმაში“ . „განათლება" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. N1 (7) .

მ. მაისურაძე, ნ.თევზაძე, მ.მაისურაძე, თ.ჭანტურია. „მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში. პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისადა სტუდენტებისათვის);სტუ;თბილისი–. 2010წ. .

მ. ჩინჩალაძე. „მენეჯმენტის მატრიცულ სქემაში გუნდების ფორმირების ზოგიერთი მოდელი. პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. “ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე.” თბილისი. 2010წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი. „მენეჯმენტის პარადიგმები და პარადიგმების მონაცვლეობა“. . 2014წ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №10, თბილისი, .

ლ. ბერიძე, ლ. ჩაგელიშვილი. „მენტალური და ჰუმანური ინტეგრაციის შესაძლებლობები ცენტრალურ კავკასიაში", . ჟ. `ეკონომიკა", . 2009წ. N2, გვ. 68-81.

ნ. ხვედელიანი, ნ. ხაბეიშვილი. „მეტყველების გარჩევითობის დადგენა თეატრებში არტიკულაციური ტაბულების საშუალებით (თბილისის თეატრების მაგალითზე)" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2014წ. N 1(32), (გვ. 148-152)..

ს. სიგუა. „მე–თანამგზავრი მკვდარი ფოთლების“,. კრებულში - „კავშირი გულთა“, . 2017წ. გვ. 53–54..

ს. სიგუა. „მთავარის მოტაცება“ – სასტიკი სინამდვილის მართალი დოკუმენტი. . ჟურნ. „გზა“, §41, გვ. 54–55.. 2012წ. .

მ. ჩინჩალაძე. „მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის ხასიათი და მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებლობა.”. ჟურნალი: „სოციალური ეკონომიკა“ N113. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.თბილისი. . 2010წ. .

ო. ზუმბურიძე, ნ.ადამაშვილი. „მობილური კომუნიკაციის განვითარების ეტაპები“. განათლება. 2016წ. №1 (4) თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „მომეტებული საფრთხის წყაროთი მიყენებული ზიანის ანაზრაურება სსკ-ის 999-ე მუხლის მაგალითზე“. ჟურნალი „ადვოკატი“. 2013წ. #2, გვერდი.30-43, თბილისი.

მ. მეტრეველი. „მომსახურების ხარისხის მართვა ტუროპერირებაში“. ქუთაისის უნივერსიტეტი და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და შესაძლებლობები“. 2012წ. გვ. 141-146 .

ე. გოგილიძე. „მონაცემთა უსადენო გადაცემის ტექნოლოგიები და მათი მნიშვნელობა“ . „შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები“. 2017წ. № 1(23). გვ. 84-92..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „მორალური გაცვეთისა” და „მორალური მოძველების“ კატეგორიების ვიწრო და ფართო გაგებისათვის. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 3-4.

ლ. ბერიძე. „მოსახლეობის დასაქმების სისტემის სრულყოფისათვის“. . ჟ. „ეკონომისტი“ . 2015წ. N1, გვ. 25-36.

მ. მეტრეველი, იზოლდა ხასაია. „მსოფლიო ტურისტული მეცნიერების გენეზისი“. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული “ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“. 2014წ. გვ. 136-141.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300მგვტ სიმძლავრის #9 ენერგობლოკის რეკონსტრუქცია აიუტურბინაში ნამუშევარი წვის აირადი ნაწარმის სითბოს გამოყენებით ორთქლტურბინიანი დანადგარის მკვება წყლის შესათბობად. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ. 4-12.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.ბარათაშვილი. „მუნიციპალური მარკეტინგის სახეები და მისი ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი,. 2011წ. გვ. 256-260.