სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჭანიშვილი, ლ. გუჯაბიძე, ნ.სახეჩიძე. „კუვეტა ლაზერთერაოიის და ურეკის მაგნიტური სილის კომპლექსური მკურნალობისათვის მოზარდებში სკოლიოზის აღდგენით თერაპიაში. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა. 2017წ. N3-4, გვ.16-17.

ლ. ვერბი. „კულტურათაშორისი დიალოგი“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „კულტურული ლანდშაფტის მდგრადი განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება“. . საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ჟურნალი „მშენებლობა“.. 2017წ. #1(44) გვ. 116-121.

მ. მეტრეველი, თ.ზოიძე. „კულტურული ტურიზის გავლენა აჭარის რეგიონის ეკონომიკაზე“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, მოხსენებათა კრებული, ტომი 1. 2017წ. 126-131.

ი. ჩხენკელი. „ლექსიკურ-სემანტიკური ველი. გრადუალური სტრუქტურა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი „განათლება“ თბილისი . 2012წ. .

ი. ჩხენკელი. „ლექსიკურ-სემანტიკური ველის თეორიის ჩამოყალიბების ისტორია“ . „საისტორიო ვერტიკალები“ თბილისი 2012 . 0წ. .

ა. კლდიაშვილი. „მადამ“ ჩან კაიში და მისი როლი ჩინეთის პოლიტიკაში“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ,,მაცნე“. 2014წ. № 1, თბილისი. გვ. 51-60..

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. „მაკორექტირებელი რგოლების სტრუქტურული რობასტულობის ანალიზი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. N1 (6), გვ. 35-40, ISSN 1512-3979, თბილისი.

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. „მართვის სისტემის საიმედობის განვითარებაზე ორიენტირებული მოდელი საავტომობილო მომსახურების მაგალითზე“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 339-342გვ..

ვ. მოსიაშვილი. „მარკეტინგის ორგანიზაცია კომერციულ ბანკებში“, . ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2010წ. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 42-47. #7. თბ., 2010..

ე. შამანაძე. „მასობრივი კომუნიკაციის სუბიექტები, ობიექტები, მათი ადგილი და მნიშვნელობა. ბიზნესინჟინერინგი. 2016წ. გვ. 243 248.

ე. შამანაძე. „მასობრივი კომუნიკაციის სუბიექტები, ობიექტები, მათი ადგილი და მნიშვნელობა“. . 2016წ. გვ. 243-248, თბილისი.

ლ. ბერიძე, გ.ბერიძე. „მაღლივი მშენებლობის ზოგიერთი ნორმატიული და ქალაქგეგმარებითი ასპექტი“. "არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. N5.

გ. იაშვილი, ზ. კაკულია, თ. იაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი. „მდ. ენგურსა და მდ. რიონს შორის ზღვის სანაპირო ზონის თანამედროვე საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები ანაკლიაში ღრმა წყლოვანი პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით“. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი „სამთო ჟურნალი“. 2017წ. №1(38).

მ. სოსელია. „მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური-ეკონომიკური მექანიზმის ფორმირების ასპექტები„. . 2007წ. სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2007წ. №7-8-9..

თ. ნატროშვილი. „მედიაციისა და ცოდნის როლი ინტერტექსტუალურ კავშირთა აღქმაში“ . „განათლება" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. N1 (7) .

მ. მაისურაძე, ნ.თევზაძე, მ.მაისურაძე, თ.ჭანტურია. „მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში. პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისადა სტუდენტებისათვის);სტუ;თბილისი–. 2010წ. .

მ. ჩინჩალაძე. „მენეჯმენტის მატრიცულ სქემაში გუნდების ფორმირების ზოგიერთი მოდელი. პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. “ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე.” თბილისი. 2010წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი. „მენეჯმენტის პარადიგმები და პარადიგმების მონაცვლეობა“. . 2014წ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №10, თბილისი, .