სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მოსამსახურეთა მივლინებებთან დაკავშირებული მოთხოვნების აღრიცხვის სრულყოფისათვის“.. ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი) . 2014წ. N8, გვ.38-42.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითად აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 0წ. №11, 2008წ. გვ.17-19.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითად აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №11, გვ. 94-97.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მატერიალური მარაგების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“,. (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №1, გვ. 45-48..

ლ. გრიგალაშვილი. „საბუღალტრო აღრიცხვის კონცეფცია- განვითარების ორიენტირი“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი).. 2011წ. N11, გვ. 19-22.

ვ. მოსიაშვილი. „საერთაშორისო ანგარიშსწორების ძირითადი ფორმები“, . ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2015წ. # 1., გვ. 177-181. .

მ. მეტრეველი. „საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში“. 2010წ. გვ. 59-66.

მ. ბაქანიძე, ა. ედიბერიძე. „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობათა რეგულირების გლობალური სისტემა“. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2015წ. თბ. 2015წ. N2; გვ. 29-31.

გ. ლობჟანიძე. „საერთაშორისო კოსმოსუ-რი სამართლის ევოლუცია“. ჟურნალი „ იურისტი “. 2017წ. ჟურნალი „ იურისტი “, ქ. თბილისი, 2017, გვ 9.

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია.საქართველოს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა"Луна" კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლო“ თეზისები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2011წ. XV ნომერი.

ზ. ძლიერიშვილი. „სავაჭრო ჩვეულებებისა და ტრადიციების როლი საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების განმარტებისას“. ჟურნალი „პროფესია ადვოკატი“ . 2008წ. #2 , თბილისი.

ნ. მაზიაშვილი. „საინვესტიციო პოლიტიკის უპირატესობები და ნაკლოვანებები საქართველოში“. სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2010წ. .

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. „საინფორმაციო საზოგადოების განვითარება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში: არსებული პრობლემები და ტენდენციები“. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. თბილისი. №1. .

მ. მეტრეველი. „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. 2011წ. გვ. 255-259.

მ. ვასაძე. „საინფორმაციო ტექნოლოგიენბის სისტემა ტურიზმის ინდუსტრიაში“, . „ბიზნეს ინჟინერინგი“, . 2012წ. 1 (2) 2012, გვ. 106-113.

მ. მეტრეველი. „საკრუიზო და საზღვაო გადაყვანების საკანონმდებლო ბაზა“. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის I რეგიონალური სიმპოზიუმის მოხსენებათა კრებული „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. 2014წ. ტომი IV, გვ. 32-40 .

ზ. ღუდუშაური, ხ. ბერიშვილი. „სამართლიანი ვაჭრობა“ და ტურიზმის განვითარება საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2007წ. #5.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. „სამრეწველო PID რეგულატორის გაწყობის პარამეტრების სინთეზი ნორმირებული ფესვური ჰოდოგრაფებით“. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2008წ. N 12, გვ. 60-64, ISSN 0135-0765, თბილისი.