სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. „საკრუიზო და საზღვაო გადაყვანების საკანონმდებლო ბაზა“. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის I რეგიონალური სიმპოზიუმის მოხსენებათა კრებული „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. 2014წ. ტომი IV, გვ. 32-40 .

ზ. ღუდუშაური, ხ. ბერიშვილი. „სამართლიანი ვაჭრობა“ და ტურიზმის განვითარება საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2007წ. #5.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. „სამრეწველო PID რეგულატორის გაწყობის პარამეტრების სინთეზი ნორმირებული ფესვური ჰოდოგრაფებით“. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2008წ. N 12, გვ. 60-64, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ლ. ბერიკაშვილი. „სამრეწველო ბაზარზე შესყიდვის სტრატეგიის შემუშავება.“ . ჟურ, „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. №3 გვ, 64-67.

ლ. ბერიკაშვილი. „სამრეწველო ბაზრის სეგმენტირება, თარგეთირება და პოზიციონერობა“ . ჟურ. „ეკონომიკა“(საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი),. 2013წ. №3-4 , გვ,191-196.

ლ. ბერიკაშვილი. „სამრეწველო კლასტერების ფორმები თანამედროვე ბიზნესში“ . ჟურ. „ეკონომიკა“(საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი). 2013წ. №3-4 , გვ, 209-214.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხათუნა გიორგაძე. „სამრეწველო საწარმოთა ლოგისტიკური უზრუნველყოფის საინვესტიციო საქმიანობის მართვის მოდელი“. . ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კოსტავას 77 საქართველოს საიჟინრო აკადემია გვ.112-116 .

ლ. ბერიკაშვილი. „სამრეწველო ფირმის მარკეტინგის საკითხისათვის.“ . ჟურ. „ეკონომიკა“(საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი), . 2012წ. №5-6 , გვ, 128-133.

ნ. ხიდირბეგიშვილი. „საპროცენტო განაკვეთის კლების პროცესი“. . საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. №2, გვ. 91–96..

ზ. ძლიერიშვილი. „სატრანსპორტო საშუალების ექსპლოატაციის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება“. სტუდენტური სამართლის ჟურნალი . 2012წ. #1, (GIZ) თბილისი, .

ნ. ლაცაბიძე. „საქართველო-იტალიის ურთიერთობებიდან“, . ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2015წ. N32, გვ.111-119.

ნ. დვალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, ლ. შავლიაშვილი, ქ. ლატარია. „საქართველოს აბრეშუმის გზის სრული ამოქმედების შედეგად ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება. საერთაშორისო კონფერენციების მასალები, „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, მ.მაჭავარიანი. „საქართველოს და მისი განახლებადი ენერგიის პოტენციალი <ენერგეტიკულ გაერთიანებაში> გაწევრიანების შედეგად“. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2018წ. N1-2. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. „საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივები“.. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისსამეცნიერო შრომათა კრებული. გამომცემლობა "უნივერსალი". . 2014წ. #4, გვ. 73.

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივები“. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისსამეცნიერო შრომათა კრებული. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2014წ. #4, გვ. 73.

ვ. მოსიაშვილი. „საქართველოს საბანკო სექტორში მოქმედი უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები“,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2015წ. N 3. გვ.: 98-103.

ლ. გრიგალაშვილი. „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია - საბიუჯეტო დაგეგმვის საფუძველი“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, სექტემბერი, (რეფერირებადი სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი). 2010წ. N9 გვ. 24-27.

ლ. გრიგალაშვილი. „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი“ . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, . (რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი) . 2012წ. N2, გვ.137-140.

მ. თოფჩიშვილი. „საქართველოს სტრატეგიული რესურსი - მინერალური წყლები („ბორჯომის“ წარსული და აწმყო)“ . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, . 2014წ. №3, 2014, გვ. 127-131..

ი. ღარიბაშვილი, მ. წიქარიშვილი, ტაბატაძე ნ.. „საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების კონსტრუქციული გადაწყვეტების ანალიზი“, . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. N3(38).