სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხარაძე, ეკა ქაცანაშვილი. „ნარკოტიკულ დანაშაულთან ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმები". მარჯი. 2009წ. #2; გვ:98-109.

კ. ფხაკაძე, ნ. ბუაძე. „ნატვრა“ ტიპის ზმნური სემანტიკები და პრინციპული განსხვავებები ქართულ და ინდოევროპულ უღლებებს შორის. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“. 2005წ. ISSN, N2, (ქართულად), 66-81.

ვ. დავითაია. „ნგრევა შენების სახელით“. 14 აპრილი, 2011.. „საქართველოს რესპუბლიკა“. . 2011წ. .

ვ. მოსიაშვილი. „ნუმიზმატიკის „სპილენძის ხანა“ საქართველოში“. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“, . 2015წ. # 2., გვ.: 36-48..

ი. ბურდული. „ომი და „დედა“ როგორც სოციალური ასპექტი ბერტოლტ ბრეხტის სცენაზე. სეუ & მეცნიერება . 2014წ. #3 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ & მეცნიერება 4გვ. 234-238.

ჯ. გაბელია, მ. მამნიაშვილი. „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის როლი მტკიცებულებათა მოპოვებაში“ . “გამომცემლობა „იურისტი”. 2016წ. #1.

შ. მეტრეველი, თამარ ქაჯაია. „ორგანიზაციული კულტურის გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე“. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მასალები. . 2017წ. .

ა. კვარაცხელია. „ორი მიმართულებით თანაბრად განაწილებული დატვირთვით შეკუმშული და კონტურით დაყრდნობილი ერთგვაროვანი ფირფიტის მდგრადობა.“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2013წ. №2(29) .

მ. ვასაძე. „პატარა სასტუმროს მართვის თავისებურებანი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. ISSN 1512-0538, 1-2, გვ. 71- 73.

თ. ბაქანიძე. „პატარა სასტუმროს მართვის თავისებურებანი“. „ბიზნეს–ინჟინერინგი’. 2016წ. N 1, თბილისი.

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. „პირდაპირი გადადანიშნულების“ პროცედურების გავლენს GSM ქსელის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“, № 19. თბილისი 2012, გვ.207-213.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ . 2012წ. № 19. თბილისი 2012, გვ.207-213..

ვ. მოსიაშვილი. „პირველი ფულის ნიშნები მსოფლიოში“. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. # 3., გვ. 177-181. თბ., 2014..

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე. „პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული მეხსიერების სისტემა მდგარი ტალღებით“. კონფერენციის მასალები: "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008". 2008წ. გვ. 4-6.

ვ. ტარასაშვილი, შ. ყაყიჩაშვილი. „პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული მეხსიერების სისტემა“. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. №1-3, გვ.22-24.

ნ. მაზიაშვილი, ხ. ხარხელაური. „რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა განვითარებულ ქვეყნებში“. „ეკონომიკა“ . 2013წ. N5-6; გვ. 90-96.

მ. დათაშვილი. „რეზიდენტობა, როგორც სტატისტიკის ფუნდამენტური კატეგორია“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტიური პრობლემები. 0წ. № 1 (19) გვ.100-105.

მ. მეტრეველი. „რელიგიური ტურიზმის როლი მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკაში“. ივ ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ქრისტიანობა და ეკონომიკა - 2015“. 2015წ. გვ. 68-73.

მ. მეტრეველი. „რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენციის "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016" მოხსენებათა კრებული. 2016წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. „რეფერირების სწავლების მეთოდიკა“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის“ დამატება. . 2005წ. ISSN #1512-102X. შრომები, 6.გვ.139-143..