სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26295 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. „რობასტული მიმყოლი სისტემის სინთეზი ფესვური ჰოდოგრაფებით“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. N1 (6), გვ. 30-34, ISSN 1512-3979, თბილისი.

ნ. ლაცაბიძე. „რომის კათოლიკურ ეკლესიასა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის ურთიერთობის ისტორიიდან“, . ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2015წ. 1(16), გამომცემლობა “უნივერსალი“, გვ. 272-279.

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო რეგულირების თანამედროვე მეთოდების ანალიზი და შედარებითი დახასიათება“, ს. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2010წ. ამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 63-70. #9. თბ., 2010.

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო რეგულირების ძირითადი მეთოდების გამოყენების აქტუალურისაკითხები საქართველოს საბანკო სისტემაში“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 103-11. #5. თბ., 2009.. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2009წ. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 103-111. #5. თბ., 2009..

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო ურთიერთობათა წარმოშობა და განვითარების რეტროსპექტივა“, . ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. , # 1., გვ. 132-135. თბ., 2014..

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიბლიოთეკო ფონდების აღრიცხვის სრულყოფის მეთოდოლოგიური ასპექტები“. ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი). 2016წ. N12, გვ.38-41.

მ. კაპანაძე. „საბიუჯეტო დაფინანსების მექნიზმები მუნიციპალურ დონეზე“. ჟურნ. „ეკონომიკა“, . 2001წ. N 8 2001გვ48-51.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მოსამსახურეთა მივლინებებთან დაკავშირებული მოთხოვნების აღრიცხვის სრულყოფისათვის“.. ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი) . 2014წ. N8, გვ.38-42.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითად აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 0წ. №11, 2008წ. გვ.17-19.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითად აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №11, გვ. 94-97.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მატერიალური მარაგების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“,. (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №1, გვ. 45-48..

ლ. გრიგალაშვილი. „საბუღალტრო აღრიცხვის კონცეფცია- განვითარების ორიენტირი“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი).. 2011წ. N11, გვ. 19-22.

ვ. მოსიაშვილი. „საერთაშორისო ანგარიშსწორების ძირითადი ფორმები“, . ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2015წ. # 1., გვ. 177-181. .

მ. მეტრეველი. „საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში“. 2010წ. გვ. 59-66.

მ. ბაქანიძე, ა. ედიბერიძე. „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობათა რეგულირების გლობალური სისტემა“. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2015წ. თბ. 2015წ. N2; გვ. 29-31.

გ. ლობჟანიძე. „საერთაშორისო კოსმოსუ-რი სამართლის ევოლუცია“. ჟურნალი „ იურისტი “. 2017წ. ჟურნალი „ იურისტი “, ქ. თბილისი, 2017, გვ 9.

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია.საქართველოს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა"Луна" კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლო“ თეზისები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2011წ. XV ნომერი.

ზ. ძლიერიშვილი. „სავაჭრო ჩვეულებებისა და ტრადიციების როლი საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების განმარტებისას“. ჟურნალი „პროფესია ადვოკატი“ . 2008წ. #2 , თბილისი.