სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბაქანიძე, ა. ედიბერიძე. „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობათა რეგულირების გლობალური სისტემა“. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2015წ. თბ. 2015წ. N2; გვ. 29-31.

გ. ლობჟანიძე. „საერთაშორისო კოსმოსუ-რი სამართლის ევოლუცია“. ჟურნალი „ იურისტი “. 2017წ. ჟურნალი „ იურისტი “, ქ. თბილისი, 2017, გვ 9.

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია.საქართველოს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა"Луна" კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლო“ თეზისები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2011წ. XV ნომერი.

ზ. ძლიერიშვილი. „სავაჭრო ჩვეულებებისა და ტრადიციების როლი საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების განმარტებისას“. ჟურნალი „პროფესია ადვოკატი“ . 2008წ. #2 , თბილისი.

ნ. მაზიაშვილი. „საინვესტიციო პოლიტიკის უპირატესობები და ნაკლოვანებები საქართველოში“. სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2010წ. .

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. „საინფორმაციო საზოგადოების განვითარება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში: არსებული პრობლემები და ტენდენციები“. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. თბილისი. №1. .

მ. მეტრეველი. „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. 2011წ. გვ. 255-259.

მ. ვასაძე. „საინფორმაციო ტექნოლოგიენბის სისტემა ტურიზმის ინდუსტრიაში“, . „ბიზნეს ინჟინერინგი“, . 2012წ. 1 (2) 2012, გვ. 106-113.

მ. მეტრეველი. „საკრუიზო და საზღვაო გადაყვანების საკანონმდებლო ბაზა“. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის I რეგიონალური სიმპოზიუმის მოხსენებათა კრებული „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. 2014წ. ტომი IV, გვ. 32-40 .

ზ. ღუდუშაური, ხ. ბერიშვილი. „სამართლიანი ვაჭრობა“ და ტურიზმის განვითარება საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2007წ. #5.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. „სამრეწველო PID რეგულატორის გაწყობის პარამეტრების სინთეზი ნორმირებული ფესვური ჰოდოგრაფებით“. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2008წ. N 12, გვ. 60-64, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ლ. ბერიკაშვილი. „სამრეწველო ბაზარზე შესყიდვის სტრატეგიის შემუშავება.“ . ჟურ, „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. №3 გვ, 64-67.

ლ. ბერიკაშვილი. „სამრეწველო ბაზრის სეგმენტირება, თარგეთირება და პოზიციონერობა“ . ჟურ. „ეკონომიკა“(საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი),. 2013წ. №3-4 , გვ,191-196.

ლ. ბერიკაშვილი. „სამრეწველო კლასტერების ფორმები თანამედროვე ბიზნესში“ . ჟურ. „ეკონომიკა“(საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი). 2013წ. №3-4 , გვ, 209-214.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხათუნა გიორგაძე. „სამრეწველო საწარმოთა ლოგისტიკური უზრუნველყოფის საინვესტიციო საქმიანობის მართვის მოდელი“. . ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კოსტავას 77 საქართველოს საიჟინრო აკადემია გვ.112-116 .

ლ. ბერიკაშვილი. „სამრეწველო ფირმის მარკეტინგის საკითხისათვის.“ . ჟურ. „ეკონომიკა“(საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი), . 2012წ. №5-6 , გვ, 128-133.

ნ. ხიდირბეგიშვილი. „საპროცენტო განაკვეთის კლების პროცესი“. . საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. №2, გვ. 91–96..

ზ. ძლიერიშვილი. „სატრანსპორტო საშუალების ექსპლოატაციის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება“. სტუდენტური სამართლის ჟურნალი . 2012წ. #1, (GIZ) თბილისი, .