სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ძოწენიძე. „რისკთა კლასიფიკაცია მენეჯმენტში“. საგამომცემლო სახლი ‘ტექნიკური უნივერსიტეტი“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘მშენებლობა“ . 2007წ. #2 (5), 3 გვ.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. „რობასტული მიმყოლი სისტემის სინთეზი ფესვური ჰოდოგრაფებით“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. N1 (6), გვ. 30-34, ISSN 1512-3979, თბილისი.

ნ. ლაცაბიძე. „რომის კათოლიკურ ეკლესიასა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის ურთიერთობის ისტორიიდან“, . ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2015წ. 1(16), გამომცემლობა “უნივერსალი“, გვ. 272-279.

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო რეგულირების თანამედროვე მეთოდების ანალიზი და შედარებითი დახასიათება“, ს. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2010წ. ამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 63-70. #9. თბ., 2010.

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო რეგულირების ძირითადი მეთოდების გამოყენების აქტუალურისაკითხები საქართველოს საბანკო სისტემაში“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 103-11. #5. თბ., 2009.. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2009წ. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 103-111. #5. თბ., 2009..

ვ. მოსიაშვილი. „საბანკო ურთიერთობათა წარმოშობა და განვითარების რეტროსპექტივა“, . ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. , # 1., გვ. 132-135. თბ., 2014..

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიბლიოთეკო ფონდების აღრიცხვის სრულყოფის მეთოდოლოგიური ასპექტები“. ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი). 2016წ. N12, გვ.38-41.

მ. კაპანაძე. „საბიუჯეტო დაფინანსების მექნიზმები მუნიციპალურ დონეზე“. ჟურნ. „ეკონომიკა“, . 2001წ. N 8 2001გვ48-51.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მოსამსახურეთა მივლინებებთან დაკავშირებული მოთხოვნების აღრიცხვის სრულყოფისათვის“.. ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი) . 2014წ. N8, გვ.38-42.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითად აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 0წ. №11, 2008წ. გვ.17-19.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითად აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №11, გვ. 94-97.

ლ. გრიგალაშვილი. „საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მატერიალური მარაგების აღრიცხვა“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“,. (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №1, გვ. 45-48..

ლ. გრიგალაშვილი. „საბუღალტრო აღრიცხვის კონცეფცია- განვითარების ორიენტირი“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი).. 2011წ. N11, გვ. 19-22.

ვ. მოსიაშვილი. „საერთაშორისო ანგარიშსწორების ძირითადი ფორმები“, . ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2015წ. # 1., გვ. 177-181. .

მ. მეტრეველი. „საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში“. 2010წ. გვ. 59-66.

მ. ბაქანიძე, ა. ედიბერიძე. „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობათა რეგულირების გლობალური სისტემა“. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2015წ. თბ. 2015წ. N2; გვ. 29-31.

გ. ლობჟანიძე. „საერთაშორისო კოსმოსუ-რი სამართლის ევოლუცია“. ჟურნალი „ იურისტი “. 2017წ. ჟურნალი „ იურისტი “, ქ. თბილისი, 2017, გვ 9.

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია.საქართველოს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა"Луна" კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლო“ თეზისები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2011წ. XV ნომერი.