სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26239 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დავითაია. „სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა“. სტუ-ს არქ. ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თბილისის თანამედროვე არქ. და ქალაქთმშ. თანამედროვე პრობლემები“. 2017წ. გვ. 74-82.

ლ. ბერიკაშვილი. „სტრატეგიული გამოკვლევა სენსორული ანალიზის მონაცემებისა და მარკეტინგის საფუძველზე“. . “საქართველოს ეკონომიკა“ საერთაშორისო სამეცნიერო - ანალიტიკური ჟურნალი . 2009წ. №6 , გვ.85..

შ. მეტრეველი, დავით კბილაძე. „სურსათის წარმოებისა და მოხმარების ისტორიულ-სტატისტიკური ასპექტები საქართველოში“. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. N 7 გამომცემლობა:“უნივერსალი“ თბილისი . 2017წ. .

რ. გიორგობიანი, ვ. სოხაძე. „სქელკედლიანი ცილინდრის გაანგარიშება რთული დეფორმაციის პირობებში“ . ჟურნალი „მშენებელი“ სტუ . 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. „ტერმინები უშიშროება (security) თუ უსაფრთხოება (safety) და მათი გამოყენების საკითხი“. ჟურნ. „პარალელი“. 2011წ. #2, გვ. 154-157.

ჯ. გაბელია. „ტერორიზმის საერთაშორისო ხასიათი და მასშტაბები“ . სამეცნიერო პრაქტიკული იურიდიული ჟირნალი „კრიმინოლოგი“თბილისი. 2007წ. თბილისი.

N. Bochorishvili, ნინო ლომსაძე. „ტექსტის კომპრესიის მნიშვნელობა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ინგლისური ენის შესწავლისას“. სოციალური ეკონომიკა.. 2011წ. ISSN1987-7471. #3(15).გვ.130-133..

მ. დავითაია. „ტრადიცია და თანამედროვეობა კ.კუროკავას საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურაში“. ჟურნალი „ხელოვნება“,. 1999წ. 1-2, გვ.29-38.

მ. დავითაია, ს.გაბადაძე. „ტრადიციის გააზრება თანამედროვე იაპონელი არქიტექტორების შემოქმედებაში“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. N 2(8),.

ზ. ლობჟანიძე, ნ. კვაშილავა, კვირკველია ირაკლი, გოგილავა სოფიო. „ტრანსეკას“ დერეფნის მიმდებარედ არსებული მოწყვლადი ფერდობის მდგრადობის შეფასება. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. #71 გვ.82-84..

მ. მეტრეველი, იზოლდა ხასია. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. გვ. 52-60.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2013წ. ნაწილი I., გვ. 417-421.

შ. გელაშვილი. „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე დასახლებებში (უშგულის თემის მაგალითზე)“. . საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2017წ. #1(44) გვ. 82-85.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა“. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია . 2013წ. მოხსენებათა კრებული “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, გვ. 169-172.

მ. მეტრეველი, გ. ჯაბნიძე. „ტურიზმის, როგორც სისტემის მნიშვნელოვანი ასპექტები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნივერსიტეტის, ნორვეგიის საუნივერსიტეტო კოლეჯის და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, მოხსენებათა კრებული. 2017წ. 102-106.

მ. მეტრეველი. „ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“,. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2011წ. გვ. 200-203.

თ. ბაქანიძე. „ტურისტული პროდუქტის საფირმო სტილის ფორმირება და მარკეტინგული კონტროლი”. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. N 3, თბილისი.

ნ. მაზიაშვილი. „ტურისტული პროდუქტის საფირმო სტილის ფორმირება და მარკეტინგული კონტროლი“ . „სოციალური ეკონომიკა“ . 2012წ. .

მ. მეტრეველი. „ტურისტული რესურსების არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები“. საქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიერ შედგენილი წიგნი „თბილისის ბუნებრივი რესურსები და გამოყენების პერსპექტივები“. 2012წ. გვ. 233-304.