სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ძლიერიშვილი. „სესხის ხელშეკრულება“ . „ქართული სამართლის მიმოხილვა“. 2006წ. #3-4, თბილისი.

მ. დავითაია, გ.კვესაძე. „სვანეთის არქიტექტურის სპეციფიკა“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. .

ლ. კაპანაძე. „სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობები - ისტორია და დღევანდელობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #34 გვ: 60-65.

ქ. სალუქვაძე. „სოფლის თემიდან ქალაქის საზოგადოებად ტრანსფორმაციის სოციალური საკითხები“. სტუ-ს არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი #5 2015 წელი80გვ-87გვ. 2015წ. 2015 წელი80გვ-87გვ.

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორინეტირებული ეკონომიკის მოდელების ფუნქციონირება გლობალიზაციის ტექსტში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #2,(20) თბ., 2012 წელი. . 2012წ. #2,(20) თბ., 2012 წელი. .

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორინეტირებული ეკონომიკის მოდელების ფუნქციონირება გლობალიზაციის ტექსტში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #2,(20) თბ., 2012 წელი. . 2012წ. #2,(20) თბ., 2012 წელი. .

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკა - ცხოვრების დონის ამაღლების უპირველესი საფუძველი“. ჟურნალი ეკონომიკა, მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება ISSN 0206-2828, 3-4, თბ., 2012წ.. 2012წ. გამოცდილება ISSN 0206-2828, 3-4, თბ., 2012წ..

თ. ქაჯაია. „სოციალური ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირების სრულყოფა“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #1,(19) თბ., 2012 წელი.. 2012წ. #1,(19) თბ., 2012 წელი..

მ. დავითაია. „სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა“. სტუ-ს არქ. ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თბილისის თანამედროვე არქ. და ქალაქთმშ. თანამედროვე პრობლემები“. 2017წ. გვ. 74-82.

ლ. ბერიკაშვილი. „სტრატეგიული გამოკვლევა სენსორული ანალიზის მონაცემებისა და მარკეტინგის საფუძველზე“. . “საქართველოს ეკონომიკა“ საერთაშორისო სამეცნიერო - ანალიტიკური ჟურნალი . 2009წ. №6 , გვ.85..

შ. მეტრეველი, დავით კბილაძე. „სურსათის წარმოებისა და მოხმარების ისტორიულ-სტატისტიკური ასპექტები საქართველოში“. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. N 7 გამომცემლობა:“უნივერსალი“ თბილისი . 2017წ. .

რ. გიორგობიანი, ვ. სოხაძე. „სქელკედლიანი ცილინდრის გაანგარიშება რთული დეფორმაციის პირობებში“ . ჟურნალი „მშენებელი“ სტუ . 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. „ტერმინები უშიშროება (security) თუ უსაფრთხოება (safety) და მათი გამოყენების საკითხი“. ჟურნ. „პარალელი“. 2011წ. #2, გვ. 154-157.

ჯ. გაბელია. „ტერორიზმის საერთაშორისო ხასიათი და მასშტაბები“ . სამეცნიერო პრაქტიკული იურიდიული ჟირნალი „კრიმინოლოგი“თბილისი. 2007წ. თბილისი.

N. Bochorishvili, ნინო ლომსაძე. „ტექსტის კომპრესიის მნიშვნელობა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ინგლისური ენის შესწავლისას“. სოციალური ეკონომიკა.. 2011წ. ISSN1987-7471. #3(15).გვ.130-133..

მ. დავითაია. „ტრადიცია და თანამედროვეობა კ.კუროკავას საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურაში“. ჟურნალი „ხელოვნება“,. 1999წ. 1-2, გვ.29-38.

მ. დავითაია, ს.გაბადაძე. „ტრადიციის გააზრება თანამედროვე იაპონელი არქიტექტორების შემოქმედებაში“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. N 2(8),.

ზ. ლობჟანიძე, ნ. კვაშილავა, კვირკველია ირაკლი, გოგილავა სოფიო. „ტრანსეკას“ დერეფნის მიმდებარედ არსებული მოწყვლადი ფერდობის მდგრადობის შეფასება. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. #71 გვ.82-84..

მ. მეტრეველი, იზოლდა ხასია. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. გვ. 52-60.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2013წ. ნაწილი I., გვ. 417-421.