სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

B. Mesablishvili. Galois Theory in a Category of Modules over an Elementary Topos. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 1999წ. vol. 159 (1), pp. 20-22.

G. Giorgobiani. Game-Theoretic Models of Dynamic Duopoly. GESJ: Computer Sciences and Te¬le¬com. 2012წ. No. 2(34), 2012. pp. 34-38.

ლ. ქადაგიშვილი, rusudan jvarSeiSvili. ganwyoba da intuicia. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne . 2005წ. #2, Tbilisi, 131-134 gv..

ლ. ქადაგიშვილი, rusudan jvarSeiSvili. ganwyoba da intuicia. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne . 2005წ. #2, Tbilisi, 131-134 gv..

ლ. კუტალაძე, ნაკაშიძე გ., აბრამოვი ს., ბედენაშვილი ბ., მაჩკალოვა ნ.. GaP-ს საფუძველზე შექმნილი დიოდების ელექტროლუმინესცენტური სპექტრები . მოამბე. 1967წ. XLV, #2, გვ.349-354, თბილისი .

მ. მესხია. garejis mravalmTis monasterTa miwaTmflobelobis sakiTxisaTvis: naTlismcemlis monastris sanaxebi. TSU, kulturis, istoriisaa da Teoriis sakiTxebi . 2005წ. XXII, 174-183.

D. Ugulava, T.Chantladze, N.Kandelaki. Gaussian distribution and Dirichlet series. Proceedings of A.Razmadze Math. Inst.. 2004წ. v. 135, 49-56.

ნ. კანდელაკი, T. Chantladze , D. Ugulava . Gaussian distribution and Dirichlet series.. Proceedings of A. Razmadze Math. Inst.. 2004წ. V 135, 49-56.

თ. ჩანტლაძე, N. Kandelaki, D. Ugulava. Gaussian Distribution and Dirichlet Series.. Proceedings of A. Razmadze Math. Inst.. 2004წ. v. 135, 49-56.

შ. მესტვირიშვილი. GAZ EMISSIONS IN SEAS AND OCEANS. BERMUDA TRIANGLE. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. #2(46), გვ. 71-74.

ლ. ნადარეიშვილი, null, ნ. თოფურიძე, შ. გვათუა. GB-ელემენტების ფორმირების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. Georgian Engineering News. 2003წ. 1, 101-103.

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili, V. Gobronidze. Ge- and In-based one-dimensional nanostructures: Self-catalytic growth.. Nano Studies. 2013წ. V.7, 2013, 47-51..

თ. სანიკიძე. General Aspects of the History and Architecture of Uplistsikhe. Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures. 2009წ. გვ. 58-63. ISNN 1987-829X; ISBN 978-9941-0-2005-6.

ტ. კვიციანი. General Equations for a liquaid flow variable discharge. Georgian Engineering News.. 2000წ. N3. Tbilisi, p.6-9..

ა. კაპანაძე. General Physics Part II. . 2001წ. .

D. Natroshvili, A.Djagmaidze. General representation of a solution to the static equations of non-symmetric theory of elasticity and some applications. Nekot. Zad. Teor. Upr., Sbornik Tr., Tbilisi, . 1975წ. 93-112.

D. Natroshvili. General representation of solutions to the steady state oscillation equations of the non-symmetric theory of elasticity and applications in dynamic problems. Tr. In-ta Prikl. Mat. Tbilis. Univ.. 1978წ. 5-6, 225-234.

D. Shulaia. General representation of solutions of the equation of linear multivelocity neutron transport theory. Applied Mathematics Informatics and Mechanics (Report of ISAAC Conference 23-27 April, 2007, Tbilisi) . 2008წ. v.13 (1), 61-74. Pub. Tbilisi University Press .

R. Bitsadze. General representation of the solutions of a quasilinear equation of a problem of nonlinear oscillations.. Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR. 1987წ. 128, No. 3, 493-496 .

D. Shulaia. General Representation Solutions of Equation of Radiation Transfer of Polarized Light. Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, Reports,. Tbilisi University Press. 2008წ. vol.34 67-69.