სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. დარჩაშვილი. რელიგიის როლი თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში. საქართველოს განვითარების კვლევის ცენტრიის კრებული, . 2015წ. .

მ. ამირგულაშვილი. რელიგიის ფაქტორი კავკასიურ კონფლიქტებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2016წ. №2 (38).

ა. სონღულაშვილი. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2007წ. #1, გვ. 229-239.

ს. ჩქოფოია. რელიგიური ფუნდამენტალიზმი ისლამში. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. №26 .

ლ. კეკელიშვილი. რელიეფის ზედაპირის სქემატიზირებისა და წვიმისმიერი ჩამონადენის მოდელირების ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. გვ.232-235 .

ნ. რურუა. რელსების გვერდით ცვეთაზე გარე რელსის შემაღლების გავლენის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. “ინტელექტი”. 2004წ. ISSN 1512 - 0333 #3(20).–გვ.29-30.

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე,გ. უსანეთაშვილი, თ. დუნდუა. რეფრიჟერატორული და სამგზავრო ვაგონების არსებული სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის მოძრაობის დიფერენციალური განტოლება.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2011წ. № 7-9, ¹2011 გვ. 73-80..

მ. ბაძაღუა. რეცენზია - დასკვნა ქალბატონ ია დადუნაშვილის სადოქტორო დისერტაციაზე - ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის და დაზარალებულის ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2013წ. #1(7-8) გვერდი 4,თბილისი.

ი. გოგუაძე. რეცხვის ტექნოლოგიის განსაკუთრებული თავისებურებების შესწავლა ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 129-134 .

ხ. ირემაშვილი, გ,ბერძენაშვილი. გ.ჯინჯიხაშვილი.. რთული რელიეფის მქონე წყალსაცავში ღვარცოფის შემოდინებით გამოწვეული ტალღაწარმოქმნის პროცესის ერთგანზომილებიანი (1D) რიცხვითი მოდელირება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2015წ. №4(39), გვ.51-54. ISSN 1512-3936.

ვ. ბალამწარიშვილი. რისკის მართვა არაგვის ხეობაში მდგრადი განვითარების შესანარჩუნებლად. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქ. მეცნ. აკად. ყოველთვიური სამეცნიერო - რეფერირებული ჟურნალი. 2003წ. N 7 - 9 გვ. 105 - 111.

რ. ჟღენტი, გ.ლაღუნდარიძე, ი.ღარიბაშვილი. რისკის მართვა და დასაშები რისკის შეფასების სისტემა. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #3(10),გვ.7.

ი. ღარიბაშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, რ.ჟღენტი. რისკის მართვა და დასაშები რისკის შეფასების სისტემა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. რისკის ფაქტორთა ატრიბუტული მნიშვნელობა მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ფორმირებაში.. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. XLIII, გვ. 164-167..

დ. ფოცხვერია, შ.ბირკაძე, ს.კანდელაკი, გ.ომსარაშვილი. რიცეულ ჰესის სადერივაციო არხის ტრასისა და მასტან ახლო მდებარე ნაგებობების საინჟინრო გეოლოგიური გამოკვლევათა შედეგები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. გვ.61-69.

თ. თევზაძე, შ.ბირკაძე, ს.კანდელაკი, დ.პოცხვერია, გ.ომსარაშვილი. რიცეულ ჰესის სადერივაციო არხის ტრასისა და მასტან ახლო მდებარე ნაგებობების საინჟინრო გეოლოგიური გამოკვლევათა შედეგები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. გვ.61-69.

ნ. ხაზარაძე, ნ. ბახსოლიანი. რიცხვითი სახელების აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფები. ანალები. 2010წ. #6, გვ.45-52.

ი. ფარადაშვილი, თ. ბუტულაშვილი. რკინა და სამყარო. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2008წ. №22, 94–100 გვ..

თ. ბუტულაშვილი, გ. ოდიკაძე და ი.ფარადაშვილი, . რკინა და სამყარო. ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. # 22,2008,14გვ.;.

ხ. გორჯოლაძე, ე.გელაძე. რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების მეთოდების თავისებურება.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2007წ. #3(6), 2007. გვ.30-33.