სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. გელაშვილი. „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე დასახლებებში (უშგულის თემის მაგალითზე)“. . საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2017წ. #1(44) გვ. 82-85.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა“. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია . 2013წ. მოხსენებათა კრებული “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, გვ. 169-172.

მ. მეტრეველი, გ. ჯაბნიძე. „ტურიზმის, როგორც სისტემის მნიშვნელოვანი ასპექტები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნივერსიტეტის, ნორვეგიის საუნივერსიტეტო კოლეჯის და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, მოხსენებათა კრებული. 2017წ. 102-106.

მ. მეტრეველი. „ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“,. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2011წ. გვ. 200-203.

თ. ბაქანიძე. „ტურისტული პროდუქტის საფირმო სტილის ფორმირება და მარკეტინგული კონტროლი”. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. N 3, თბილისი.

ნ. მაზიაშვილი. „ტურისტული პროდუქტის საფირმო სტილის ფორმირება და მარკეტინგული კონტროლი“ . „სოციალური ეკონომიკა“ . 2012წ. .

მ. მეტრეველი. „ტურისტული რესურსების არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები“. საქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიერ შედგენილი წიგნი „თბილისის ბუნებრივი რესურსები და გამოყენების პერსპექტივები“. 2012წ. გვ. 233-304.

მ. დათაშვილი. „უალტერნატივო გზა კონკურენტუნარიანობისკენ საერთაშორისო სტატისტიკური გამოკვლევების მიმოხილვა“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტიური პრობლემები. 2012წ. 2012 № 6.

მ. მაისურაძე, null, კუპატაძე ია, ჭანტურია თამარი.. „უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები“. სტუ.სამეცნიერო ჟურნალი“განათლება“№1(4)თბილისი. 0წ. .

მ. მაისურაძე, null. „უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები“. საქართველოს ტექნოკური უნივერსიტეტი, „გაბათლება“. 2012წ. 2012№1(4); ISSN№1512-102X; გვ.194.

ზ. ვაშაკიძე, კ. ღურწკაია, ავთანდილ სილაგაძე, რავაზ შენგელია. „უილიამ პეტი" - „პოლიტიკური ეკონომიის კოლუმბი". ჟურნალი „ეკონომიკა".. 2012წ. # 9-10, 129-133 გვ..

ე. გოგილიძე. „უკაბელო სენსორული ქსელების დღევანდელობა და მომავალი". პროფ. კ. კამკამიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“, შრომები. . 2019წ. გვ.136..

ე. გოგილიძე, დადუნაშვილი სერგო. „უკაბელო სენსორული ქსელების ტექნოლოგიის თავისებურებანი“.. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, . 2013წ. No.1 (vol. 65), გვ. 36-42. .

ნ. იმნაძე. „უნივერსალური პროექტირების“ კონცეფცია პოლონეთის და საქართველოს მაგალითზე. სტუ; არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები; სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. თბილისი 2016 წ.. 2016წ. №6,გვ.27 - 40.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. „ურბანიზაცია და აგრარული რევოლუცია“. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 2016 წლის ნოემბერი 200გვ-204გვ. 2016წ. .

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე, თ.ბიძინაშვილი. „ურბანიზაცია და აგრარული რევოლუცია“ . სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში. 2016წ. 2016წ ნოემბერი 200გვ-204გვ.

მ. მეტრეველი, იზოლდა ხასაია. „უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში“, . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. მოხსენებათა კრებული - ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გვ. 112-118 .

მ. დავითაია, ს.გაბადაძე. „უცხოელი არქიტექტორების როლი რუსთაველის გამზირის ფორმირებაში". (სტუ) ჟურნალი „განათლება“N1(14). 2012წ. ISSN 1512-102X, გვ.171-177, .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია მ.. „უცხოური ინვესტიციების გავლენა საავტორო უფლებების დაცვაზე (მუსიკალური ინდუსტრიის მაგალითზე) . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 5-6.