სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ნანიტაშვილი. „საწვიმებელი დანადგარის მდგრადობა ფერდობზე მუშაობის დროს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2004წ. N4-6, 89-94 გვ..

ე. ალავერდოვი, დარეჯან ცუცქირიძე. „სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“, მასალებში. 2015წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში“ . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო -ანალიტიკური ჟურნალი). 2008წ. №5, გვ. 60-64.

ნ. ხარაძე. „სახელმწიფო პოლიტიკა საჯარო სამსახურის სფეროში”. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“. 2013წ. #1(12); გვ:329-337;.

ლ. გრიგალაშვილი. „სახელმწიფო ხაზინის მიერ გადახდების განხორციელების ზოგიერთი პროცედურული საკითხის სრულყოფის შესახებ“. . ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“(რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი). 2014წ. N6, გვ. 29-32.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის საზრისის განვითარების ისტორია დემოკრატიულ სახელმწიფოში“. ჟურ:„ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #4(36), ტომი II, გვ:32-45.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის სისტემა საზღვარგარეთის ქვეყნებში”. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ჟურ:თემიდა. 2013წ. #8(10); გვ:171-180;.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის პრობლემები". საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ჟურ:თემიდა. 2009წ. #3(5); გვ:13-23.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში მიღების თავისებურებანი". ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. #4(20), ტომი II, გვ:32-40.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები“. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„გორგასალი". 2013წ. სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი V; გვ:74-83.

ლ. გრიგალაშვილი. „საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების პრობლემები“ . სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „უნივერსალი“, .. 2009წ. გვ. 128 -131.

ლ. გრიგალაშვილი. „საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების რეგულირების სრულყოფისათვის“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2016წ. N2, გვ.27-33, უაკ 061.1.

ზ. ძლიერიშვილი. „სესხის ხელშეკრულება“ . „ქართული სამართლის მიმოხილვა“. 2006წ. #3-4, თბილისი.

მ. დავითაია, გ.კვესაძე. „სვანეთის არქიტექტურის სპეციფიკა“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. .

ლ. კაპანაძე. „სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობები - ისტორია და დღევანდელობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #34 გვ: 60-65.

ქ. სალუქვაძე. „სოფლის თემიდან ქალაქის საზოგადოებად ტრანსფორმაციის სოციალური საკითხები“. სტუ-ს არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი #5 2015 წელი80გვ-87გვ. 2015წ. 2015 წელი80გვ-87გვ.

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორინეტირებული ეკონომიკის მოდელების ფუნქციონირება გლობალიზაციის ტექსტში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #2,(20) თბ., 2012 წელი. . 2012წ. #2,(20) თბ., 2012 წელი. .

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორინეტირებული ეკონომიკის მოდელების ფუნქციონირება გლობალიზაციის ტექსტში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #2,(20) თბ., 2012 წელი. . 2012წ. #2,(20) თბ., 2012 წელი. .

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკა - ცხოვრების დონის ამაღლების უპირველესი საფუძველი“. ჟურნალი ეკონომიკა, მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება ISSN 0206-2828, 3-4, თბ., 2012წ.. 2012წ. გამოცდილება ISSN 0206-2828, 3-4, თბ., 2012წ..