სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ქაჯაია. „სოციალური ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირების სრულყოფა“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #1,(19) თბ., 2012 წელი.. 2012წ. #1,(19) თბ., 2012 წელი..

მ. დავითაია. „სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა“. სტუ-ს არქ. ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თბილისის თანამედროვე არქ. და ქალაქთმშ. თანამედროვე პრობლემები“. 2017წ. გვ. 74-82.

ლ. ბერიკაშვილი. „სტრატეგიული გამოკვლევა სენსორული ანალიზის მონაცემებისა და მარკეტინგის საფუძველზე“. . “საქართველოს ეკონომიკა“ საერთაშორისო სამეცნიერო - ანალიტიკური ჟურნალი . 2009წ. №6 , გვ.85..

შ. მეტრეველი, დავით კბილაძე. „სურსათის წარმოებისა და მოხმარების ისტორიულ-სტატისტიკური ასპექტები საქართველოში“. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. N 7 გამომცემლობა:“უნივერსალი“ თბილისი . 2017წ. .

რ. გიორგობიანი, ვ. სოხაძე. „სქელკედლიანი ცილინდრის გაანგარიშება რთული დეფორმაციის პირობებში“ . ჟურნალი „მშენებელი“ სტუ . 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. „ტერმინები უშიშროება (security) თუ უსაფრთხოება (safety) და მათი გამოყენების საკითხი“. ჟურნ. „პარალელი“. 2011წ. #2, გვ. 154-157.

ჯ. გაბელია. „ტერორიზმის საერთაშორისო ხასიათი და მასშტაბები“ . სამეცნიერო პრაქტიკული იურიდიული ჟირნალი „კრიმინოლოგი“თბილისი. 2007წ. თბილისი.

N. Bochorishvili, ნინო ლომსაძე. „ტექსტის კომპრესიის მნიშვნელობა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ინგლისური ენის შესწავლისას“. სოციალური ეკონომიკა.. 2011წ. ISSN1987-7471. #3(15).გვ.130-133..

მ. დავითაია. „ტრადიცია და თანამედროვეობა კ.კუროკავას საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურაში“. ჟურნალი „ხელოვნება“,. 1999წ. 1-2, გვ.29-38.

მ. დავითაია, ს.გაბადაძე. „ტრადიციის გააზრება თანამედროვე იაპონელი არქიტექტორების შემოქმედებაში“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. N 2(8),.

ზ. ლობჟანიძე, ნ. კვაშილავა, კვირკველია ირაკლი, გოგილავა სოფიო. „ტრანსეკას“ დერეფნის მიმდებარედ არსებული მოწყვლადი ფერდობის მდგრადობის შეფასება. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. #71 გვ.82-84..

მ. მეტრეველი, იზოლდა ხასია. „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. გვ. 52-60.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2013წ. ნაწილი I., გვ. 417-421.

შ. გელაშვილი. „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე დასახლებებში (უშგულის თემის მაგალითზე)“. . საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2017წ. #1(44) გვ. 82-85.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა“. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია . 2013წ. მოხსენებათა კრებული “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, გვ. 169-172.

მ. მეტრეველი, გ. ჯაბნიძე. „ტურიზმის, როგორც სისტემის მნიშვნელოვანი ასპექტები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნივერსიტეტის, ნორვეგიის საუნივერსიტეტო კოლეჯის და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, მოხსენებათა კრებული. 2017წ. 102-106.

მ. მეტრეველი. „ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“,. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. 2011წ. გვ. 200-203.

თ. ბაქანიძე. „ტურისტული პროდუქტის საფირმო სტილის ფორმირება და მარკეტინგული კონტროლი”. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. N 3, თბილისი.

ნ. მაზიაშვილი. „ტურისტული პროდუქტის საფირმო სტილის ფორმირება და მარკეტინგული კონტროლი“ . „სოციალური ეკონომიკა“ . 2012წ. .