სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია მედეა. „უცხოური ინვესტიციების გავლენა საავტორო უფლებების დაცვაზე (მუსიკალური ინდუსტრიის მაგალითზე) ჟურნალი “ეკონომიკა”. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 5-6.

ა. კვარაცხელია. „ფენოვანი თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების შერეული ფორმის თეორიის ძირითადი დამოკიდებულებები.“. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2013წ. №23.

ა. კვარაცხელია. „ფენოვანი სიმეტრიული სტრუქტურის წრიული ცილინდრული გარსის ამოცანის მაგალითები.“. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ჟურნალი "ინტელექტი" . 2013წ. №2(46).

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. „ფერდოს მდგრადი ფორმის ამსახველი ფუნქციონალური დამოკიდებულებანი“. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ. 172-179..

ვ. მოსიაშვილი. „ფინანსური ტრანზაქციების ახალი გადასახადის შემოღების აუცილებლობა“ . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“, . 2016წ. # 3., გვ.: 11-17. .

ვ. მოსიაშვილი. „ფინანსური ურთიერთობები თანამედროვე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში“. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2016წ. # 3/(21)., გვ. 200-206. თბ., 2016..

მ. ბაქანიძე. „ფირმების საგარეო კონკურენტუნარიანობა და მისი ამაღლების სტრატეგიები“. „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2016წ. N1-2; გვ. 144-145.

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ი. ჩაგანავა. „ფოტოინდუცირებული ანიზოტროპია სელენ-კადმიუმიან მინაში და მისი პრაქტიკული გამოყენება“. კონფერენციის მასალები: "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008" . 2008წ. გვ. 39-40 .

მ. დავითაია. „ქალაქთმშენებლობა სივრცეში“, . (სტუ) ჟურნალი „განათლება“N1(14),. 2012წ. ISSN 1512-102X, გვ.177-183.

ქ. სალუქვაძე. „ქალაქის მიწათსარგებლობის მართვის სისიტემა“. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს- ინჟინერინგი 2015/1. 2015წ. .

გ. კაიშაური. „ქართული თეთრის“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური და ტექნოლოგიური კვლევის შედეგები. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. თბ. . 2017წ. N2 (725) გვ.143-147..

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, ნ.ზოტიკიშვილი.. „ქარის რეჟიმის ცვლილება ბოლო 50 წლის განმავლობაში ქუთაისის რეგიონისათვის (სტატისტიკური მდგრადობის პარამეტრების გამოყენებით)”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2016წ. №122.ISSN1512-0902.

შ. გელაშვილი, ქ. სალუქვაძე. „ქუჩის ხელოვნური განათების არქიტექტურულ-მხატვრული მნიშვნელობა“. . საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ჟურნალი „განათლება“. . 2014წ. #2(11) გვ.148-150.

მ. კილაძე. „ღვინომასალების აქროლადი კომპონენტების ქრომადისტილაციური მეთოდი“ . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. N1 გვ.111-113.

ნ. ხვედელიანი, ნ. ხაბეიშვილი. „ღია თეატრების აკუსტიკა“ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2014წ. N 1(32), (გვ. 152-156).

ე. ქრისტესიაშვილი. „შემფასებლობითი საქმიანობის საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის საკითხები საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები. 2017წ. 4(10), 3.

ლ. ბერიძე. „შენობების ენერგოეფექტურობის პრინციპები და მდგრადი განვითარების არქიტექტურა“. "არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები", N2. 2012წ. .

ნ. ხარაძე. „შეფასების სისტემები საზღვარგარეთის ქვეყნების საჯარო სამსახურში”. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“. 2013წ. #2(13); გვ:174-185.

რ. ლორთქიფანიძე. „შეხმიანება“ და „შეძახილი“, როგორც ხერხი თანამედროვე ქართულ პუბლიცისტიკაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, . 2010წ. გვ. 325-329.