სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის საზრისის განვითარების ისტორია დემოკრატიულ სახელმწიფოში“. ჟურ:„ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #4(36), ტომი II, გვ:32-45.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის სისტემა საზღვარგარეთის ქვეყნებში”. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ჟურ:თემიდა. 2013წ. #8(10); გვ:171-180;.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის პრობლემები". საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ჟურ:თემიდა. 2009წ. #3(5); გვ:13-23.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში მიღების თავისებურებანი". ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. #4(20), ტომი II, გვ:32-40.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები“. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„გორგასალი". 2013წ. სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი V; გვ:74-83.

ლ. გრიგალაშვილი. „საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების პრობლემები“ . სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „უნივერსალი“, .. 2009წ. გვ. 128 -131.

ლ. გრიგალაშვილი. „საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების რეგულირების სრულყოფისათვის“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2016წ. N2, გვ.27-33, უაკ 061.1.

ზ. ძლიერიშვილი. „სესხის ხელშეკრულება“ . „ქართული სამართლის მიმოხილვა“. 2006წ. #3-4, თბილისი.

მ. დავითაია, გ.კვესაძე. „სვანეთის არქიტექტურის სპეციფიკა“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. .

ლ. კაპანაძე. „სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობები - ისტორია და დღევანდელობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #34 გვ: 60-65.

ქ. სალუქვაძე. „სოფლის თემიდან ქალაქის საზოგადოებად ტრანსფორმაციის სოციალური საკითხები“. სტუ-ს არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი #5 2015 წელი80გვ-87გვ. 2015წ. 2015 წელი80გვ-87გვ.

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორინეტირებული ეკონომიკის მოდელების ფუნქციონირება გლობალიზაციის ტექსტში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #2,(20) თბ., 2012 წელი. . 2012წ. #2,(20) თბ., 2012 წელი. .

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორინეტირებული ეკონომიკის მოდელების ფუნქციონირება გლობალიზაციის ტექსტში“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #2,(20) თბ., 2012 წელი. . 2012წ. #2,(20) თბ., 2012 წელი. .

თ. ქაჯაია. „სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკა - ცხოვრების დონის ამაღლების უპირველესი საფუძველი“. ჟურნალი ეკონომიკა, მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება ISSN 0206-2828, 3-4, თბ., 2012წ.. 2012წ. გამოცდილება ISSN 0206-2828, 3-4, თბ., 2012წ..

თ. ქაჯაია. „სოციალური ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირების სრულყოფა“. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. #1,(19) თბ., 2012 წელი.. 2012წ. #1,(19) თბ., 2012 წელი..

მ. დავითაია. „სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა“. სტუ-ს არქ. ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თბილისის თანამედროვე არქ. და ქალაქთმშ. თანამედროვე პრობლემები“. 2017წ. გვ. 74-82.

ლ. ბერიკაშვილი. „სტრატეგიული გამოკვლევა სენსორული ანალიზის მონაცემებისა და მარკეტინგის საფუძველზე“. . “საქართველოს ეკონომიკა“ საერთაშორისო სამეცნიერო - ანალიტიკური ჟურნალი . 2009წ. №6 , გვ.85..

შ. მეტრეველი, დავით კბილაძე. „სურსათის წარმოებისა და მოხმარების ისტორიულ-სტატისტიკური ასპექტები საქართველოში“. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. N 7 გამომცემლობა:“უნივერსალი“ თბილისი . 2017წ. .

რ. გიორგობიანი, ვ. სოხაძე. „სქელკედლიანი ცილინდრის გაანგარიშება რთული დეფორმაციის პირობებში“ . ჟურნალი „მშენებელი“ სტუ . 2016წ. .