სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გოგილიძე, დადუნაშვილი სერგო, ვალიდა სესაძე, ვლადიმერ კეკენაძე. „ჩაშენებული კვანძები მონაცემთა შეგროვებისა და მართვის სისტემებისათვის“. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“.. 2013წ. No.2 (vol. 66). გვ. 14-19..

ზ. ძლიერიშვილი. „ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმება დასაჩუქრებულის უმადურობის გამო“. . 2012წ. .

მ. დავითაია, თ.ვალიშვილი. „ცაბაძის ქუჩის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. N 1(12), გვ.246-251.

ა. სონღულაშვილი. „ცივი ომის“ ანატომია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2014წ. #1, გვ. 352-363.

მ. შენგელია. „ცილინდრული ღეროს შემცველი სამკაპა ტალღაგამტარის ელექტროდინამიკა“. სამეცნიერო ნაშრომი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 1994 წ. თბილისი. 0წ. 15.

მ. ცირეკიძე, ნ. ჩეკურიშვილი. „ცოცხალი ორგანიზმები, როგორც ბიოლოგიური სისტემები და თერმოდინამიკა“, . „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2009წ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N7-9, 2009 წ 5გვ..

გ. სალუქვაძე. „ცოცხალი სილამაზის“, ანუ თბილისის ურბოფიტოსისტემის შესახებ.. სტუ-ს არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის კათედრა, „კამარა“, ქართული არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის საკითხები. . 2006წ. №2 (5), თბილისი, .

რ. გაფრინდაშვილი. „ცხოვრების სტილის“ გამომუშავების მნიშვნელოვანი ფაქტორები ფსიქოანალიზში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N2, გვ. 228-231.

ვ. დავითაია. „ცხოვრების ფურცლები“. . „ჩვენი მწერლობა“.. 2001წ. #50, 14-21.XII.2001; #51, 21-28.XII.2001..

ვ. ვარდოსანიძე. „ძველი თბილისის სოციოკულტურული რეაბილიტაციის პროგრამა, ანუ როგორ ვაქციოთ ომლეტი კვერცხად?“. კრ-ში: „ქალაქის სათუთი განახლება და ძველი თბილისის რეაბილიტაცია“.. 2009წ. .

ლ. ბერიკაშვილი. „წარმოებაში ხარისხის კონტროლის დროს სენსორული შეფასების როლი და მნიშვნელობა“. “ახალი ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი . 2009წ. №2, გვ.46..

. „წლის დასაწყისის გავლენა მდინარის წლიური ჩამონადენის და ნალექების ურთიერთკავშირზე და ტრენდზე“ “. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 115. . 2008წ. , ტომი 115. gv 228-232.

თ. სანიკიძე. „ხელოვნების ძლიერ დაქანების დროს“ (XX ს.–ის 20–იანი წლების ქართული ხელოვნება ევროპულ კონტექსტში). თბილისის ექ. თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. II,გვ. 93–97..

ი. მოსაშვილი, null, მჭედლიშვილი ნინო, დავითაშვილი ირმა. „ხმის სენსორის მართვის პრობლემები“. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. თბილისი. N2(20). გვ. 157- 161.

ზ. ცოტნიაშვილი. „ჰაკი აძბას“ სწავლებისათვის XI კლასში. ცხინვალის სახ. პედინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. 1 (8).

ზ. ლობჟანიძე, ე. კუხალაშვილი, კერესელიძე თამაზ. „ჰიპერკონცენტრირებული ნაკადის მოძრაობის რეჟიმის მდგრადობის რღვევის პროგნოზი“. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2015წ. #70 გვ.102-108..

ლ. ბერიკაშვილი. „„სასურსათო ბაზარი და მომხმარებელთა დამოკიდებულება გამდიდრებული პროდუქტებისადმი“ . ჟურ. „სოციალური ეკონომიკა“(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერ ჟურნალი). 2014წ. №3 . გვ. 147-150..

ო. ტომარაძე, Харатищвили Н. Г.. • Проблемы передачи сигналов цифрового звукосопровпждения телевидения.. ГТУ труды . 1992წ. N7(390), 11ст..

ხ. ლორია. • ადმინისტრაციული აქტის აღრსულების უფლებამოსილი ორგანოები საქართველოს კანონმდებლობით. ჟურნალი "სამართალი". 2003წ. „სამართალი“ #8 .