სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გოგილიძე. „უკაბელო სენსორული ქსელების დღევანდელობა და მომავალი". პროფ. კ. კამკამიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“, შრომები. . 2019წ. გვ.136..

ე. გოგილიძე, დადუნაშვილი სერგო. „უკაბელო სენსორული ქსელების ტექნოლოგიის თავისებურებანი“.. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, . 2013წ. No.1 (vol. 65), გვ. 36-42. .

ნ. იმნაძე. „უნივერსალური პროექტირების“ კონცეფცია პოლონეთის და საქართველოს მაგალითზე. სტუ; არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები; სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. თბილისი 2016 წ.. 2016წ. №6,გვ.27 - 40.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. „ურბანიზაცია და აგრარული რევოლუცია“. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 2016 წლის ნოემბერი 200გვ-204გვ. 2016წ. .

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე, თ.ბიძინაშვილი. „ურბანიზაცია და აგრარული რევოლუცია“ . სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში. 2016წ. 2016წ ნოემბერი 200გვ-204გვ.

მ. მეტრეველი, იზოლდა ხასაია. „უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში“, . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. მოხსენებათა კრებული - ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გვ. 112-118 .

მ. დავითაია, ს.გაბადაძე. „უცხოელი არქიტექტორების როლი რუსთაველის გამზირის ფორმირებაში". (სტუ) ჟურნალი „განათლება“N1(14). 2012წ. ISSN 1512-102X, გვ.171-177, .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია მ.. „უცხოური ინვესტიციების გავლენა საავტორო უფლებების დაცვაზე (მუსიკალური ინდუსტრიის მაგალითზე) . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია მედეა. „უცხოური ინვესტიციების გავლენა საავტორო უფლებების დაცვაზე (მუსიკალური ინდუსტრიის მაგალითზე) ჟურნალი “ეკონომიკა”. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 5-6.

ა. კვარაცხელია. „ფენოვანი თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების შერეული ფორმის თეორიის ძირითადი დამოკიდებულებები.“. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2013წ. №23.

ა. კვარაცხელია. „ფენოვანი სიმეტრიული სტრუქტურის წრიული ცილინდრული გარსის ამოცანის მაგალითები.“. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ჟურნალი "ინტელექტი" . 2013წ. №2(46).

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. „ფერდოს მდგრადი ფორმის ამსახველი ფუნქციონალური დამოკიდებულებანი“. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ. 172-179..

ვ. მოსიაშვილი. „ფინანსური ტრანზაქციების ახალი გადასახადის შემოღების აუცილებლობა“ . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“, . 2016წ. # 3., გვ.: 11-17. .

ვ. მოსიაშვილი. „ფინანსური ურთიერთობები თანამედროვე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში“. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2016წ. # 3/(21)., გვ. 200-206. თბ., 2016..

მ. ბაქანიძე. „ფირმების საგარეო კონკურენტუნარიანობა და მისი ამაღლების სტრატეგიები“. „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2016წ. N1-2; გვ. 144-145.

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ი. ჩაგანავა. „ფოტოინდუცირებული ანიზოტროპია სელენ-კადმიუმიან მინაში და მისი პრაქტიკული გამოყენება“. კონფერენციის მასალები: "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008" . 2008წ. გვ. 39-40 .

მ. დავითაია. „ქალაქთმშენებლობა სივრცეში“, . (სტუ) ჟურნალი „განათლება“N1(14),. 2012წ. ISSN 1512-102X, გვ.177-183.

ქ. სალუქვაძე. „ქალაქის მიწათსარგებლობის მართვის სისიტემა“. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს- ინჟინერინგი 2015/1. 2015წ. .

გ. კაიშაური. „ქართული თეთრის“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური და ტექნოლოგიური კვლევის შედეგები. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. თბ. . 2017წ. N2 (725) გვ.143-147..