სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  8 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ლორია. • ადმინისტრაციული აქტის აღსრულების იძულების საშუალებები. სამართალი. 2001წ. „სამართალი“, #.

ხ. ლორია. • ადმინისტრაციული აქტის აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების გამოცემა. ჟურნალი "სამართალი". 2005წ. „სამართალი“#7-8.

ხ. ლორია, გ.გიორგაძე, მ.კოპალეიშვილი, ა.ლორია, ვ.ლორია, ხ.ლორია, მ.სალხინაშვილი, ნ.წკეპლაძე, ც.ჩქარეული, ი.ხარშილაძე.. • ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი, . გამომცემლობა "ბონა კაუზა". 2004წ. პირველი გამოცემა.

ხ. ლორია, null, გ.გიორგაძე, მ.კოპალეიშვილი, ა.ლორია, ვ.ლორია, ხ.ლორია, მ.სალხინაშვილი, ნ.წკეპლაძე, ც.ჩქარეული, ი.ხარშილაძე. • ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი, . გამომცემლობა "ბონა კაუზა". 2008წ. გადამუსავებული გამოცემა.

ხ. ლორია. • საჯარო ინფორმაციის გაცემის ზოგიერთი პრობლემური საკითხი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, . პროფ. გურამ ნაჭყებიას საიუბილეო კრებული,. 2016წ. .

თ. ლოლაძე, ვ. კოპალეიშვილი ნ. მუმლაძე თ. ლოლაძე. №28 არმატურის გლინვა XIV უჯრედიდან X-ის ნაცვლად და მისი გავლენა მზა პროდუქციის თვისებების მახასიათებლებზე შპს “რუსთავის ფოლადის” პირობებში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. 2013წ. №1 (26), 50-64 გვ..

რ. გოგიბერიძე, მიხეილ გვერდწითელი. 〖AB〗_n ტიპის მოლეკულების მათემატიკური მოდელი გრაფების თეორიის ფარგლებში. განათლება . 2015წ. N2 (13), გვ. 190-193.