სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, ნ.ზოტიკიშვილი.. „ქარის რეჟიმის ცვლილება ბოლო 50 წლის განმავლობაში ქუთაისის რეგიონისათვის (სტატისტიკური მდგრადობის პარამეტრების გამოყენებით)”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2016წ. №122.ISSN1512-0902.

შ. გელაშვილი, ქ. სალუქვაძე. „ქუჩის ხელოვნური განათების არქიტექტურულ-მხატვრული მნიშვნელობა“. . საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ჟურნალი „განათლება“. . 2014წ. #2(11) გვ.148-150.

მ. კილაძე. „ღვინომასალების აქროლადი კომპონენტების ქრომადისტილაციური მეთოდი“ . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. N1 გვ.111-113.

ნ. ხვედელიანი, ნ. ხაბეიშვილი. „ღია თეატრების აკუსტიკა“ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2014წ. N 1(32), (გვ. 152-156).

ე. ქრისტესიაშვილი. „შემფასებლობითი საქმიანობის საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის საკითხები საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები. 2017წ. 4(10), 3.

ლ. ბერიძე. „შენობების ენერგოეფექტურობის პრინციპები და მდგრადი განვითარების არქიტექტურა“. "არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები", N2. 2012წ. .

ნ. ხარაძე. „შეფასების სისტემები საზღვარგარეთის ქვეყნების საჯარო სამსახურში”. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ჟურ:„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“. 2013წ. #2(13); გვ:174-185.

რ. ლორთქიფანიძე. „შეხმიანება“ და „შეძახილი“, როგორც ხერხი თანამედროვე ქართულ პუბლიცისტიკაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, . 2010წ. გვ. 325-329.

ე. გოგილიძე, დადუნაშვილი სერგო, ვალიდა სესაძე, ვლადიმერ კეკენაძე. „ჩაშენებული კვანძები მონაცემთა შეგროვებისა და მართვის სისტემებისათვის“. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“.. 2013წ. No.2 (vol. 66). გვ. 14-19..

ზ. ძლიერიშვილი. „ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმება დასაჩუქრებულის უმადურობის გამო“. . 2012წ. .

მ. დავითაია, თ.ვალიშვილი. „ცაბაძის ქუჩის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია“. სტუ-ს ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. N 1(12), გვ.246-251.

ა. სონღულაშვილი. „ცივი ომის“ ანატომია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2014წ. #1, გვ. 352-363.

მ. შენგელია. „ცილინდრული ღეროს შემცველი სამკაპა ტალღაგამტარის ელექტროდინამიკა“. სამეცნიერო ნაშრომი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 1994 წ. თბილისი. 0წ. 15.

მ. ცირეკიძე, ნ. ჩეკურიშვილი. „ცოცხალი ორგანიზმები, როგორც ბიოლოგიური სისტემები და თერმოდინამიკა“, . „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2009წ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N7-9, 2009 წ 5გვ..

გ. სალუქვაძე. „ცოცხალი სილამაზის“, ანუ თბილისის ურბოფიტოსისტემის შესახებ.. სტუ-ს არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის კათედრა, „კამარა“, ქართული არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის საკითხები. . 2006წ. №2 (5), თბილისი, .

რ. გაფრინდაშვილი. „ცხოვრების სტილის“ გამომუშავების მნიშვნელოვანი ფაქტორები ფსიქოანალიზში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N2, გვ. 228-231.

ვ. დავითაია. „ცხოვრების ფურცლები“. . „ჩვენი მწერლობა“.. 2001წ. #50, 14-21.XII.2001; #51, 21-28.XII.2001..

ვ. ვარდოსანიძე. „ძველი თბილისის სოციოკულტურული რეაბილიტაციის პროგრამა, ანუ როგორ ვაქციოთ ომლეტი კვერცხად?“. კრ-ში: „ქალაქის სათუთი განახლება და ძველი თბილისის რეაბილიტაცია“.. 2009წ. .

ლ. ბერიკაშვილი. „წარმოებაში ხარისხის კონტროლის დროს სენსორული შეფასების როლი და მნიშვნელობა“. “ახალი ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი . 2009წ. №2, გვ.46..