სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  16 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. „წლის დასაწყისის გავლენა მდინარის წლიური ჩამონადენის და ნალექების ურთიერთკავშირზე და ტრენდზე“ “. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 115. . 2008წ. , ტომი 115. gv 228-232.

თ. სანიკიძე. „ხელოვნების ძლიერ დაქანების დროს“ (XX ს.–ის 20–იანი წლების ქართული ხელოვნება ევროპულ კონტექსტში). თბილისის ექ. თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. II,გვ. 93–97..

ი. მოსაშვილი, null, მჭედლიშვილი ნინო, დავითაშვილი ირმა. „ხმის სენსორის მართვის პრობლემები“. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. თბილისი. N2(20). გვ. 157- 161.

ზ. ცოტნიაშვილი. „ჰაკი აძბას“ სწავლებისათვის XI კლასში. ცხინვალის სახ. პედინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. 1 (8).

ზ. ლობჟანიძე, ე. კუხალაშვილი, კერესელიძე თამაზ. „ჰიპერკონცენტრირებული ნაკადის მოძრაობის რეჟიმის მდგრადობის რღვევის პროგნოზი“. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2015წ. #70 გვ.102-108..

ლ. ბერიკაშვილი. „„სასურსათო ბაზარი და მომხმარებელთა დამოკიდებულება გამდიდრებული პროდუქტებისადმი“ . ჟურ. „სოციალური ეკონომიკა“(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული , სამეცნიერ ჟურნალი). 2014წ. №3 . გვ. 147-150..

ო. ტომარაძე, Харатищвили Н. Г.. • Проблемы передачи сигналов цифрового звукосопровпждения телевидения.. ГТУ труды . 1992წ. N7(390), 11ст..

ხ. ლორია. • ადმინისტრაციული აქტის აღრსულების უფლებამოსილი ორგანოები საქართველოს კანონმდებლობით. ჟურნალი "სამართალი". 2003წ. „სამართალი“ #8 .

ხ. ლორია. • ადმინისტრაციული აქტის აღსრულების იძულების საშუალებები. სამართალი. 2001წ. „სამართალი“, #.

ხ. ლორია. • ადმინისტრაციული აქტის აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების გამოცემა. ჟურნალი "სამართალი". 2005წ. „სამართალი“#7-8.

ხ. ლორია, გ.გიორგაძე, მ.კოპალეიშვილი, ა.ლორია, ვ.ლორია, ხ.ლორია, მ.სალხინაშვილი, ნ.წკეპლაძე, ც.ჩქარეული, ი.ხარშილაძე.. • ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი, . გამომცემლობა "ბონა კაუზა". 2004წ. პირველი გამოცემა.

ხ. ლორია, null, გ.გიორგაძე, მ.კოპალეიშვილი, ა.ლორია, ვ.ლორია, ხ.ლორია, მ.სალხინაშვილი, ნ.წკეპლაძე, ც.ჩქარეული, ი.ხარშილაძე. • ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი, . გამომცემლობა "ბონა კაუზა". 2008წ. გადამუსავებული გამოცემა.

ხ. ლორია. • საჯარო ინფორმაციის გაცემის ზოგიერთი პრობლემური საკითხი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, . პროფ. გურამ ნაჭყებიას საიუბილეო კრებული,. 2016წ. .

თ. ლოლაძე, ვ. კოპალეიშვილი ნ. მუმლაძე თ. ლოლაძე. №28 არმატურის გლინვა XIV უჯრედიდან X-ის ნაცვლად და მისი გავლენა მზა პროდუქციის თვისებების მახასიათებლებზე შპს “რუსთავის ფოლადის” პირობებში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. 2013წ. №1 (26), 50-64 გვ..

რ. გოგიბერიძე, მიხეილ გვერდწითელი. 〖AB〗_n ტიპის მოლეკულების მათემატიკური მოდელი გრაფების თეორიის ფარგლებში. განათლება . 2015წ. N2 (13), გვ. 190-193.