სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ჯ. გახოკიძე. რუსეთ-საქართველოს ომის პოლიტიკური ფაქტორები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები . 2009წ. 1(5), გვ. 227_238..

ი. კვესელავა. რუსეთ-ტურქეთის ინტერესები კავკასიაში და აფხაზეთის ფაქტორი ,,მუჰაჯირობა;;. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #12. 2007წ. .

ზ. კვეტენაძე. რუსეთი ახალი მსოფლიო წესრიგის გზაზე. საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. #16.

რ. მიშველაძე. რუსეთი ბომბზე ზის. . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №3, . 2012წ. .

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. რუსეთი ნატო და ევროპის თანამედროვე უსაფრთხოება. მოამბის დამატება, შრომები. 2009წ. #1 (13), გვ.183-187.

ლ. კაპანაძე. რუსეთის აგრესია კავკასიაში, ომი ჩეჩნეთში. საისტორიო ვერტიკალები.. 2016წ. # 34. 84-88.

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის თანამედროვე "ევროპული კურსი" (გამოწვევევი და პერსპექტივები). ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2011წ. N2 (10) თბილისი.

ე. გვენეტაძე. რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა კავკასიაში და საქართველოს უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ "მოამბის" დამატება. შრომები, 1(13).. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში და ბალკანეთის კრიზისი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში და ევროკავშირი. საისტორიო ვერტიკალები # 17.. 2008წ. .

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის როლი და ადგილი გლობალურ გეოპოლიტიკაში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. #2.

ზ. კვეტენაძე. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა და ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების საკითხი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2011წ. #2(8).

გ. ჩხიკვიშვილი, დავით ტაბატაძე. რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები და ქართული პოლიტიკური პარადიგმები . თსუ. სამეცნიერო ჟურნალი "ახალი და უახლესი ისტორიის ქრონიკები".. 2013წ. .

რ. მიშველაძე. რუსულ-ქართული მხატვრული ინტელიგენციის ურთიერთობა თანამედროვე ეტაპზე, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №24, თბ., . 2012წ. .

ვ. დავითაია. ს. კინწურაშვილი. „ივანე ჩხენკელი, პიროვნება და ხუროთმოძღვარი“. 30. I.2001.. გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“. . 2001წ. .

თ. შარაშენიზე, ბ. ლობჟანიძე. ს.ს. ”მადნეულის” კარიერზე აფეთქების საკითხებთან დაკავშირებით ჩატარებული ძირითადი კვლევების შედეგების ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”. 2005წ. 1(14).

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. სტეფნაძე; ა. კანკაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.254-256.

დ. ნოზაძე, დ. ნოზაძე, დ.დემეტრაძე, ა.გაგნიძე. საავტომობილო წარმოებაში გამოყენებული პროფილური მილების ახალი საგლინი აგრეგატი . საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები . 2007წ. № 3, 5გვ..

გ. დარცმელია. საარჩევნო კამპანიების ტექნიკური ტექნოლოგიები. გამომც. ”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი . 2007წ. ტ.III, 16-22.