სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გოგუაძე. საბურღი კოლონების მუშაობის ანალიზი მდგრადობის თვალსაზრისით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 69-85.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი კოლონის ვიბრაციის აღმოფხვრის ღონისძიებების შემუშავება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 121 გვ..

ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი ხსნარის შთანთქმა ჭაბურღილების ბურღვისას გაზგამოვლინებებთან ბრძოლის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24. გვ.100.

ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი ხსნარის შთანთქმა ჭაბურღილების ბურღვისას გაზგამოვლინებებთან ბრძოლის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გ. 100-110..

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი მეორე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #22. 2011წ. .

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი მესამე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #23. 2011წ. .

ი. კვესელავა. საბჭოთა და პოსტსაბჭოური ნომენკლატურა (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #21. 2010წ. .

დ. ჩიჩუა. საბჭოთა პერიოდის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქალაქგეგმარებითი ქსელის რეორგანიზაციის პრობლემები განათლების სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებული (ქ თბილისის მაგალითზე). . 2005წ. დ.ჩიჩუა სტუ-ს არქიტექტურის ინსტიტუტის კრებული "კამარა" #1/4 თბილისის სახ უნივერრსიტეტის გამომცემლობა .

თ. ბერიძე, გოდერძიშვილი ბ., ქარცივაძე გ.. საგადასახადო დაგეგმვა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", ISSN 1512-2530. 2008წ. გვ.68-73.

ზ. გასიტაშვილი, ს.ზუმბურიძე, ლ.იმნაიშვილი. საგანგებო ენერგეტიკული მდგომარეობის მოდელირება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (26). 2010წ. .

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი.. საგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (9). 2006წ. .

მ. ბალიაშვილი, თ.ბოჭოიძე. საგანმანათლებლო ბიზნესპროცესების თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2007წ. №2 (28).

გ. ჯოლია. საგანმანათლებლო პარადიგმის ცვლილება: პიროვნების კრეატიული განვითარება, "სამმაგი სპირალის" მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1.

გ. არაბიძე, ი. ლომიძე. საგანმანათლებლო პროგრამა "ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტში.". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N4(478),თბილისი,2010. 2010წ. გვ.17-21..

მ. გუდიაშვილი, ი. ლომიძე. საგანმანათლებლო პროგრამა ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2010წ. #4(478), გვ.17-21.

ვ. სონღულაშვილი. საგარეო პოლიტიკური ვითარების ასახვა საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიისურთიერთობაზე (XI საუკუნის I ნახევარი). „ინტელექტუალი“. 2013წ. #24.

ე. გვენეტაძე. საგარეო ფაქტორების გავლენაერთიანი საქართველოს სამეფო-სამთავროებად დაშლის პროცესზე. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ "მოამბის" დამატება. შრომები2(14).. 2009წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ.წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში შუქნიშნის სიგნალიზაციის მმართველი პარამეტრების მიზანდასახული ძებნის საკითხისადმი. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 3 (32),. 2011წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ.წვერავა. საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფის საკითხის დამუშავება საქართველოში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 5 (28),. 2010წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დაგეგმარების სისტემა. ტრანსპორტი N 1-3. 2006წ. .