სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24063 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

J. Peradze. Iteration process for the Kirchhoff string. Reports of enlarged sessions of seminar of I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Tbilisi State University. 2001წ. v.16, no.1-3, pp.104-107.

T. Mebuke. Itertextual relatios as an Expression of Continuity in Literary Tradition (From Virgil to Modernist Literature. Part I). . Ganatleba 2012 №1 (4) . 2012წ. №1 (4) Georgian Technical University. Tbilisi pp. 99-103.

T. Mebuke. Itertextual relatios as an Expression of Continuity in Literary Tradition (From Virgil to Modernist Literature. Part II Dante). . Ganatleba 2012 №2 (5) . 2012წ. №2 (5) Georgian Technical University. Tbilisi, pp. 55-61.

ბ. მამფორია. Ito’s formula in a Banach space. Bull. Georgian National Academy of Sci¬en¬ce. 2011წ. .

გ. კოტრიკაძე, 4 კურსის სტუდენტები, ნ.დანელია, გ.თაზიაშვილი. iინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება, რიცხვთა გაბნევით.. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, . 2014წ. №2(18), .

J. Peradze. Jacobi nonlinear iteration method for a discrete Kirchhoff system. Applied Mathematics, Informatics and Mechanics. 2001წ. Tbilisi, v.6, no.1, pp.81-89.

J. Peradze. Jacobi nonlinear iteration method for a discrete Kirchhoff system. Bulletin of TICMI (Tbilisi International Centre of Mathematics and Informatics). 2001წ. v.5, pp.18-20.

ე. მიმინოშვილი. Jalabadze N.V. Miminoshvili E.B. Sakvarelidze T.N. Chedia R.V. et.al. On the fabrication of nanocrystalline titaniumcarbide using TiCl3.. Georgian engineering news. 2003წ. № 1 , p.73-75.

Z. Tsotniashvili. Journalism in The service of closing in. Caucasian messenger. 2004წ. .

G. Magalashvili. Jssue of the Use of Wastes Causing Questions in Some Ore Mining Complex. International Conference “Applied Ecologi: problems, innovations”.. 2015წ. Тбилиси-Батуми, с. 286-287.

თ. ძაგანია, კახელაძე კ., იაშვილი ნ.. k вопросу построения устройств кодирования степени перемешения узлов пробоподготовки в системах анализа.. Сборник научных трудов; г. Киев. წ. 1987.

ნ. რაჭველიშვილი. kaolinizirebuli traqiri, rogorc kompleqsuri nedleuli Zvlis faifuris SedgenilobaSi. saqarTvelos qimiuri Jurnali. 2015წ. tomi 15. #2, gv. 118-121. ISSN-1512-0686..

თ. ხუროძე, A .Nodia, და სხვ.. kaxeTSi setyvian Rrublebze radiolokaciuri dakvirvebebismonacemebis reprezentatulobis Sefaseba saqarTvelos teritoriis kartirebisaTvis setyvasaSiSroebis doneebis moxedTviT;. geofizikis institutiს Sromebi. 2008წ. ტ. 9, 202-204.

ნ. დავითაშვილი, ხაბულიანი ხ.. Kinematic analysis and precision of sewing-machine thread takeup linkage mechanism. Problems of Mechanics. 2009წ. № 4(37), pp. 10-16.

ნ. დავითაშვილი. Kinematic projecting and investigation of the mechanisms of the drive of a cone crusher . Problems of Applied Mechanics. 2005წ. № 2(19), გვ. 15-22.

ნ. დავითაშვილი. Kinematical analysis of robot spherical actuator mechanism. Problems of Mechanics, Scientific Journal of IFToMM. 2010წ. № 4(41), pp. 15-24.

ნ. ხარშილაძე, Pagava T.A., Maisuradze N.I., Khasia N.I., Kharshiladze N.Sh., Chubinidze Ts. A. Kinetics Of Defect For მation In The n-Si Crysტals Irradiated With Protons.. Georgian Engineering News. 2008წ. No. 1, 2008, pp. 77-79..

T. Paghava, L.Kharshiladze, Ts. Chubinidze. Kinetics of defect formation in the n-Si crystals irradiated with protons. . Georgian engineering news. 2008წ. N 1, 2008, pp. 77-79, 3, .

ნ. მაისურაძე, Pagava T.A., Maisuradze N.I., Khasia N.I., Kharshiladze N.Sh., Chubinidze Ts.A.. Kinetics of defect formation in the n-Si crystals irradiated with protons.. GEORGIAN ENGINEE- RING NEWS. 2008წ. №1, 2008, პp.77-79..