სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Xutsishvili, Vakhtang Abashidze, Zurab Javakhishvili, Ekaterine Mepharidze, Natalia Zhukova, Corr. Member of the Academy Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili. Increase of order of Local seismic energy release caised by water level variation in the Enguri high dam reservoir. Bull. of Georgian Natl. Acad. Sci. 2007წ. vol. I(vol. 175), 3, pp. 49-51.

ნ. ხიდაშელი. Increase the structural strength of globular graphite cast iron by improvement of the of the composition and heat treatment. Transport and mashinenbuilding. 2011წ. N2 (21), p.28-54.

. Independent families of sets and some of their applications to measure theory(in Russian), . Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR . 1989წ. 134 (1) , 29--32 .

A. Chanishvili, T.Laperashvili, S.Lomitashvili. Indium phosphide quantum dots on gallium phosphide. საქართველოს მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. 42 #4, 512-515.

T. Laperashvili, Lomitashvili Shorena. Indium Phosphide Quantum Dots on Gallium Phosphide . Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2016წ. 43, 4, 512-515.

ლ. ქადაგიშვილი. individis mdgomareobis fizikur sidideTa speqtruli warmodgena. mecniereba da teqnologiebi. 2007წ. Jur. # 1-3, gv. 16 – 26..

ლ. ქადაგიშვილი. individualuri da jgufuri gadawyvetilebis miRebis evrიstikuli gamokvleva da modelireba mravalkriteriumiani informaciis amocanebisaTvis . mecniereba da teqnika . 2000წ. №7-9, Tbilisi, gv. 45-50.

N. Margiani, V. Zhghamadze, N. Papunashvili, G. Tsintsadze. Influence of B2O3 addition on the superconducting properties of YBa2Cu3Oy ceramics. Proceed. Institute of Cybernetics. 2002წ. v. 2, #1-2, pp.213-214.

N. Margiani, N. Papunashvili, V. Zhghamadze. Influence of boron-doping on superconducting properties of Y1Ba2Cu3Oy ceramics. Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition of The Georgian Ceramists Association. 2009წ. pp. 186-188.

N. Margiani, N. Papunashvili, V. Zhghamadze. Influence of boron-doping on the resistive transition in Bi(Pb)-Ca-Sr-Cu-O glass-ceramics. Georg.Engineering news. 2008წ. 4, pp. 50-52.

S. Sharashenidze, G. Sharashenidze,. Influence of clearance and force characteristics on precision of the kinematic and dynamic parameters of on operational transmissions of some units of a railcar.. “Problems of Mechanics”. ISSN 1512-0740.. 2005წ. Tbilisi, 2005, N 1(18), pр. 30-36..

G. Sharashenidze, S. Sharashenidze, K. Aladashvili.. Influence of clearance and force characteristics on precision of the kinematic and dynamic parameters of on operational transmissions of some units of a railcar.. “Problems of Mechanics”. ISSN 1512-0740.. 2005წ. Tbilisi, 2005, N 1(18), pр. 30-36..

ს. შარაშენიძე, G. Sharashenidze, M. Dolidze, P. Kurtanidze, G. Panjavidze.. Influence of clearance on the dynamic parameters of electric train motor carriage brake transmission. . “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740, . 2010წ. Tbilisi, 2010, N 2 (39), pp. 14-24..

G. Sharashenidze, M. Dolidze, P. Kurtanidze, S. Sharashenidze, G. Panjavidze.. Influence of clearance on the dynamic parameters of electric train motor carriage brake transmission. . “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740,. 2010წ. Tbilisi, 2010, N 2 (39), pp. 14-24..

გ. მელაძე, Tutarashvili M., Meladze M.. Influence of Climate Global Warming on Productivity of Subtropical Technical Crops and Agriclimatic Zone Changes . Annals of Agrarian Science . 2008წ. Vol.6, №1, pp. 50-55.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, Tutarashvili M. . Influence of Climate Global Warming on Productivity of Subtropical Technical Crops and Agriclimatic Zone Changes . Annals of Agrarian Science,. 2008წ. Vol.6, №1, pp. 50-55.

ლ. ქართველიშვილი, K.Rokva. Influence of climatological factors in tourism and agricultural ecology. Science and Tecnologies, monthly scientific-reviewed magazine of Georgian National Academy of sciences.Tbilisi. 2009წ. No7-9, pp.50-55.

T. Paghava, G. Tsintsadze, , Z. Basheleishvili, , L. Chachkhiani, , A. Gigineishvili, . Influence of electrosta tically interecting centres on temperature dependence of hole concentration in irradiated p-type silicon sempls. Bulletin of the Georgian academy of sciences. Bulletin of the Georgian academy of sciences. . 1999წ. Bulletin of the Georgian academy of sciences. 160, N 1, 1999, (VII-VIII), c. 64, 4.

K. Bziava, Sh. Kupreishvili, ჯავახიშვილი ლატავრა. Influence of Filtrates in Canals on the Ground Water Schedule. Annals of Agrarian Science. 2007წ. Vol. 5, №1, pp. 122-124.

Tskvitinidze Z., Kholmatjanov B., Fatkhullaeva Z.. Influence of Foehn Phenomena on the Processes of Atmospheric Air Pollution. . Bull.Georg.Natl.Acad.Sci.,v.2, N.3, pp.65-69. 2008წ. v.2, N.3 , pp.65-69, 2008.