სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალიეშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური. In vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან კარტოფილის ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. 2016წ. 28-30 სექტემბერი, 2016 თბილისი, საქართველო, გვ. 199-200.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, თ. ჭიპაშვილი. In vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან კარტოფილის ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. 2016წ. 28-30 სექტემბერი, 2016 თბილისი, საქართველო, გვ. 199-200.

გ. ჯანელიძე, გ. გოდერძიშვილი. Inclastic Propertion of Monocrystalline GaP. GG E N NOVEL MATERIALS. 2004წ. .

L. Kadagishvili. Incorrect fixation of the state during perception. georgian engineering new’s. 2015წ. №2,22-25..

დ. ფრიდონაშვილი. Increase of city bus efficiency by method of multiple-factor analysis. Problems of Mechanics №1(34)/2009. 2009წ. .

T. Xutsishvili, Vakhtang Abashidze, Zurab Javakhishvili, Ekaterine Mepharidze, Natalia Zhukova, Corr. Member of the Academy Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili. Increase of order of Local seismic energy release caised by water level variation in the Enguri high dam reservoir. Bull. of Georgian Natl. Acad. Sci. 2007წ. vol. I(vol. 175), 3, pp. 49-51.

ნ. ხიდაშელი. Increase the structural strength of globular graphite cast iron by improvement of the of the composition and heat treatment. Transport and mashinenbuilding. 2011წ. N2 (21), p.28-54.

. Independent families of sets and some of their applications to measure theory(in Russian), . Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR . 1989წ. 134 (1) , 29--32 .

A. Chanishvili, T.Laperashvili, S.Lomitashvili. Indium phosphide quantum dots on gallium phosphide. საქართველოს მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. 42 #4, 512-515.

T. Laperashvili, Lomitashvili Shorena. Indium Phosphide Quantum Dots on Gallium Phosphide . Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2016წ. 43, 4, 512-515.

ლ. ქადაგიშვილი. individis mdgomareobis fizikur sidideTa speqtruli warmodgena. mecniereba da teqnologiebi. 2007წ. Jur. # 1-3, gv. 16 – 26..

ლ. ქადაგიშვილი. individualuri da jgufuri gadawyvetilebis miRebis evrიstikuli gamokvleva da modelireba mravalkriteriumiani informaciis amocanebisaTvis . mecniereba da teqnika . 2000წ. №7-9, Tbilisi, gv. 45-50.

N. Margiani, V. Zhghamadze, N. Papunashvili, G. Tsintsadze. Influence of B2O3 addition on the superconducting properties of YBa2Cu3Oy ceramics. Proceed. Institute of Cybernetics. 2002წ. v. 2, #1-2, pp.213-214.

N. Margiani, N. Papunashvili, V. Zhghamadze. Influence of boron-doping on superconducting properties of Y1Ba2Cu3Oy ceramics. Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition of The Georgian Ceramists Association. 2009წ. pp. 186-188.

N. Margiani, N. Papunashvili, V. Zhghamadze. Influence of boron-doping on the resistive transition in Bi(Pb)-Ca-Sr-Cu-O glass-ceramics. Georg.Engineering news. 2008წ. 4, pp. 50-52.

S. Sharashenidze, G. Sharashenidze,. Influence of clearance and force characteristics on precision of the kinematic and dynamic parameters of on operational transmissions of some units of a railcar.. “Problems of Mechanics”. ISSN 1512-0740.. 2005წ. Tbilisi, 2005, N 1(18), pр. 30-36..

G. Sharashenidze, S. Sharashenidze, K. Aladashvili.. Influence of clearance and force characteristics on precision of the kinematic and dynamic parameters of on operational transmissions of some units of a railcar.. “Problems of Mechanics”. ISSN 1512-0740.. 2005წ. Tbilisi, 2005, N 1(18), pр. 30-36..

ს. შარაშენიძე, G. Sharashenidze, M. Dolidze, P. Kurtanidze, G. Panjavidze.. Influence of clearance on the dynamic parameters of electric train motor carriage brake transmission. . “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740, . 2010წ. Tbilisi, 2010, N 2 (39), pp. 14-24..

G. Sharashenidze, M. Dolidze, P. Kurtanidze, S. Sharashenidze, G. Panjavidze.. Influence of clearance on the dynamic parameters of electric train motor carriage brake transmission. . “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740,. 2010წ. Tbilisi, 2010, N 2 (39), pp. 14-24..

გ. მელაძე, Tutarashvili M., Meladze M.. Influence of Climate Global Warming on Productivity of Subtropical Technical Crops and Agriclimatic Zone Changes . Annals of Agrarian Science . 2008წ. Vol.6, №1, pp. 50-55.