სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქადაგიშვილი. individualuri da jgufuri gadawyvetilebis miRebis evrიstikuli gamokvleva da modelireba mravalkriteriumiani informaciis amocanebisaTvis . mecniereba da teqnika . 2000წ. №7-9, Tbilisi, gv. 45-50.

N. Margiani, V. Zhghamadze, N. Papunashvili, G. Tsintsadze. Influence of B2O3 addition on the superconducting properties of YBa2Cu3Oy ceramics. Proceed. Institute of Cybernetics. 2002წ. v. 2, #1-2, pp.213-214.

N. Margiani, N. Papunashvili, V. Zhghamadze. Influence of boron-doping on superconducting properties of Y1Ba2Cu3Oy ceramics. Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition of The Georgian Ceramists Association. 2009წ. pp. 186-188.

N. Margiani, N. Papunashvili, V. Zhghamadze. Influence of boron-doping on the resistive transition in Bi(Pb)-Ca-Sr-Cu-O glass-ceramics. Georg.Engineering news. 2008წ. 4, pp. 50-52.

S. Sharashenidze, G. Sharashenidze,. Influence of clearance and force characteristics on precision of the kinematic and dynamic parameters of on operational transmissions of some units of a railcar.. “Problems of Mechanics”. ISSN 1512-0740.. 2005წ. Tbilisi, 2005, N 1(18), pр. 30-36..

G. Sharashenidze, S. Sharashenidze, K. Aladashvili.. Influence of clearance and force characteristics on precision of the kinematic and dynamic parameters of on operational transmissions of some units of a railcar.. “Problems of Mechanics”. ISSN 1512-0740.. 2005წ. Tbilisi, 2005, N 1(18), pр. 30-36..

ს. შარაშენიძე, G. Sharashenidze, M. Dolidze, P. Kurtanidze, G. Panjavidze.. Influence of clearance on the dynamic parameters of electric train motor carriage brake transmission. . “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740, . 2010წ. Tbilisi, 2010, N 2 (39), pp. 14-24..

G. Sharashenidze, M. Dolidze, P. Kurtanidze, S. Sharashenidze, G. Panjavidze.. Influence of clearance on the dynamic parameters of electric train motor carriage brake transmission. . “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740,. 2010წ. Tbilisi, 2010, N 2 (39), pp. 14-24..

გ. მელაძე, Tutarashvili M., Meladze M.. Influence of Climate Global Warming on Productivity of Subtropical Technical Crops and Agriclimatic Zone Changes . Annals of Agrarian Science . 2008წ. Vol.6, №1, pp. 50-55.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, Tutarashvili M. . Influence of Climate Global Warming on Productivity of Subtropical Technical Crops and Agriclimatic Zone Changes . Annals of Agrarian Science,. 2008წ. Vol.6, №1, pp. 50-55.

ლ. ქართველიშვილი, K.Rokva. Influence of climatological factors in tourism and agricultural ecology. Science and Tecnologies, monthly scientific-reviewed magazine of Georgian National Academy of sciences.Tbilisi. 2009წ. No7-9, pp.50-55.

T. Paghava, G. Tsintsadze, , Z. Basheleishvili, , L. Chachkhiani, , A. Gigineishvili, . Influence of electrosta tically interecting centres on temperature dependence of hole concentration in irradiated p-type silicon sempls. Bulletin of the Georgian academy of sciences. Bulletin of the Georgian academy of sciences. . 1999წ. Bulletin of the Georgian academy of sciences. 160, N 1, 1999, (VII-VIII), c. 64, 4.

K. Bziava, Sh. Kupreishvili, ჯავახიშვილი ლატავრა. Influence of Filtrates in Canals on the Ground Water Schedule. Annals of Agrarian Science. 2007წ. Vol. 5, №1, pp. 122-124.

Tskvitinidze Z., Kholmatjanov B., Fatkhullaeva Z.. Influence of Foehn Phenomena on the Processes of Atmospheric Air Pollution. . Bull.Georg.Natl.Acad.Sci.,v.2, N.3, pp.65-69. 2008წ. v.2, N.3 , pp.65-69, 2008.

M. Meladze, G.Meladze. Influence of Global Warming on Agroclimatic Indices of agriculture and Intensity of Droughts in Kakheti Region, East Georgia. . Bulletin of The Georgian National Academy of Sciences . 2016წ. vol.10, №1, pp.197-104.

N. Margiani, V. Zhghamadze. Influence of lithium and boron doping on the superconducting transition in Bi- superconducting ceramics. Georg.Engineering news. 2008წ. 4, pp. 47-49.

N. Margiani, V. Zhghamadze, E. Kitsmarishvili. Influence of Lithium and Boron-doping on Superconducting Properties of Bismuth-based 2223 and 2212 Phases. Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition of The Georgian Ceramists Association. 2009წ. pp. 181-185.

N. Margiani, V. Zhghamadze. Influence of lithium and boron-doping on superconducting transition of bismuth-based 2212 phase. Bull. Georg. Acad. Sci. 2006წ. v.173, #3, pp.483-485.

V.V. Zhgamadze, I.A. Mzhvanadze, N.G. Sabashvili and G.A. Shurgaia. Influence of lithium and boron-doping on superconducting transition of bismuth-based 2212 phase. Bull. Georg. Acad. Sci. 2006წ. v.173, #3, pp.483-485.

L. Andriadze, null, B. Partsvania, L. Saneblidze, T. Surguladze, Z. Modebadze. Influence of magnetic liqnid of the single neuron activity. Procedings of the Institute of Cybernetics, vol. 3. 2004წ. #1-2, pp. 151 – 157.