სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

О. Томарадзе. 3. К вопросу цифрового кодирования ТВ сигналов вешателъного стандарта. Научные трудыНаучные труды ГПИ . 1976წ. N7 (189), Электросвязъ. 3ст..

ი. ახვლედიანი, ს. მანიჟაშვილი. ე. ბერელაშვილი. 3. „ალმასი“ და „ბრილიანტი“ XVII-XIX ს.ს. ქართული მასალების მიხედვით. კავკასიის მაცნე . 2006წ. # 15.

ს. ხიზანიშვილი. 3. „ფრიდრიხ ნიცშე კაცობრიობის ისტორიის შესახებ“. სტუ-ს ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. თბილისი. 2016წ. N3(39) 2016, გვ.5-17.

ე. კალანდაძე. 30-40-იანი წლების საცხოვრებელი სახლები დროში ცვლის ტენდენციები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები. 2009წ. 1(13) ISSN N15 12-102X.

ე. კალანდაძე. 30-50-იანი წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ. სტუ-ს შრომები N4. 2004წ. ISSN 1512-0996.

ნ. თევზაძე, ე. კალანდაძე, ე. ცქვიტინიძე. 30-50-იანი წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2004წ. #4(454).

О. Томарадзе, Харатишвили Н. Г.. 4. Об одном методе повышения скорости передачи данных. . Научные труды ГПИ Электросвязъ. 1976წ. N7 (189), .

И. Ахвледиани, ნ. სხირტლაძე. 4. თეძამის ანტიკლინის მაგალითზე აჭარა-თრიალეთის ვულკანოგენური და ვულკანოგენურ-დანალექი წარმონაქმნების გარდაქმნის თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2004წ. .

И. Ахвледиани, ზ. კილასონია.. 5. გიშრის წოლის ფორმები და ტექსტურა სხვადასხვა სედიმენტაციურ აუზებში . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

ი. ახვლედიანი, თ. ბაკურაძე, ნ. ბურჯულაძე, ვ. ხოშტარია. 8. ჯვარი „უფლის ჯვარცმით“ ქვათახევის მონასტრიდან (კვლევა, კონსერვაცია).. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე . 2010წ. ტ.1 (46–B) .

Л. Имнаишвили. 88. Натрошвили О.Г., Прангишвили А.И., Гиоргобиани Т.М. О некоторых проблемах организации оптоэлектронных вычислительных устройств конвейерного типа. Сборник научных трудов "Математические и методы и измерительно-вычислительные средства обработки изображении", ГПИ, 1987 г. с.17-20. . . 1987წ. .

ა. სონღულაშვილი. 9 აპრილის ტრაგედიის პოლიტიკური შეფასებისთის. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #2, გვ. 11-30.

ო. ტომარაძე. 9. ფსმ სიგნალების ოპტიმალური კოჰერენტული დამუშავების ხელშეშლებისადმი მდგრადობა არხებში სელექციური მიყუჩებით. სტუ-ს შრომები . 1991წ. N6 (379) 7გვ..

M. Zakradze, Z. Tabagari, A. Chaduneli. A computer simulation of probabilistic solution to the Dirichlet plane boundary problem for the Laplace eqution in case of an infinite plane With a hole.. Bull. Georg. National Academy of Sci.. 2005წ. Vol. 171, #3, 437-440..

ა. შანგუა. A contrexample related to permutational Cesaro sumability. . Bull. Georgian Acad. of Scien. 2006წ. v. 174, №2. p. 207-210. .

ს. ჩობანიანი, S.Levental, H.Salehi. A distribution maximum inequality for rearrangements of summands. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2011წ. 5, 1, 25-30..

გ. გიორგობიანი, L.Chobanyan. A maximum inequality for rearrangements of summands and its applications to orthogonal series and scheduling theory processes . Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2011წ. v.5. no.1, pp.16-20. .

M. Kublashvili. A METHOD OF CONFORMAL MAPPINNG FOR SOLVING THE GENERALIZED DIRICHLET PROBLEM OF LAPLACES EQUATION. Proceedings of A. Razmadze Mathematical institute . 2012წ. Vol. 160 , 71-89.

M. Zakradze, A. Chaduneli, Z. Tabagari. A method of probabilistic solution to the ordinary and generalized plane Dirichlet problem for the Laplace equation.. Proc. Sixth ISTC Scientific Advisory Committee Seminar (Moscow).. 2003წ. Vol. 2, 361-366.

M. Matsaberidze. A Nev Model of the Human Immuno Veridae ang a Way of Hiv Destruction. Georgian Enjineering News. 2009წ. №1, С. 176-178..