სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Berikashvili. Influence of plastic deformation on the grain substructure of Ti-Ta alloys. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences (Physics). 1996წ. v. 154, №2, 1996.

K. Kotetishvili, Kapanadze K.G.. Influence of Radio-Frequency impulses at transverse and longitudinal Magnetization Caused bu for Dopol Field. Nano-Studies. 0წ. n.5 2012.pp45-46.

M. Metskhvarishvili, I. Kalandadze, M. Beridze, K. Baramidze. Influence of strontium carbonate particles on the magnetic property of samarium manganite. GTU Transections. 2014წ. #2 (2014) p. 68.

Sh. Gagoshidze, Elizbar Khatiashvili. INFLUENCE OF SURFACE WAVES ON THE DISTRIBUTION OF CONTAMINANTS IN COASTAL AREAS OF SEA. Electronic journal EOL. 2015წ. Issue 9, December .

Gordadze G. , Kveselava V. , Gotiashvili L.. Influence of the Parameters of the Electrolyzer with Packed Bed Electrodes on Total Current. Bull. of Georgian Academy of Sciences. 2000წ. 162, № 1, p. 97-100.

G. Sharashenidze, N. Davirashvili,. Influence of the size of clearance on the accuracy of basic kinematic and dynamic parameters of brake dear of a railcar.. “Problems of Mechanics”. ISSN 1512-0740. 2004წ. 2004, N 1(14), pp. 9-15..

ნ. დავითაშვილი. Influence of the size of the clearance on the accuracy of basic kinematic and dyna-mic parameters of brake gear of a railcar. Problems of Applied Mechanics. 2004წ. № 1(14), გვ. 9-15.

. Influence of the water reservoirs on the adjacent ecosystems and mathematical modeling of these processes.” . ” Institute of water management, collected papers, №63, Tbilisi, , p. 36 – 40, 2007. 2007წ. №63, , p. 36 – 40, .

ნ. ხიდაშელი. Influence of Thermo-Mechanical and Isothermal Treatments on the wear of ADI During Dry Friction. Georgian Engineering News. 2006წ. N4, p.p. 55-60.

რ. ქაცარავა, E.Tuskia, A.Meipariani, Z.Alavidze. Influence of “FagoBioDerm” on Healing of Superficial Experimental Wounds. Bull. Georg. Acad. Sci., V. 161, # 3, 556-557 . 2000წ. .

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, 4 კურსის სტუდენტები, გ. კუჭავა, ა,გაფრინდაშვილი, თ.მამუკაშვილი. informaciis dacva gasaRebis gareSe, mxolod Savi feris gamoyenebiT. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, №2(15), . 2013წ. გვ.59. .

ლ. ქადაგიშვილი. informaciuli parametrebis evrიstikuli Ziebani. mecniereba da teqnika . 2000წ. № 4-6 Tbilisi ,gv. 32-34.

ი. ჯაგოდნიშვილი, t.jagodnishvili. informaciuli sivrce,informaciuli sazogadoeba da jurnalisti. samecniero krebuli "jurnalisturi ziebani", gamomcemloba "universali". 2011წ. t.13.

ქ. ყაჭიაშვილი. Information Collection and Transmission Device.. The Georgian Journal of Genetic Ecology,. 1995წ. Vol. 1, No. 1, 30-35..

B. Meparishvili, A. Ediberidze, G. Janelidze. Information Exchanging Aspects. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-161-4, 28-33გვ..

A. Chanishvili, M. Aronishidze, G. Chilaia, G. Petriashvili, S. Tavzarashvili, Z. Wardosanidze, N. Ponjavidze. Information recording based on selective reflection wavelength modulation in photosensitive cholesteric liquid crystals. Georgian Engineering News. 2010წ. N2, pp. 58-59.

დ. ნარმანია, ე.ჩოხელი. Information Technologies in Management and Prospects to Improve their use by Georgian Companies ინფორმაციული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში და ქართული კომპანიების მიერ მათი გამოყენების გაუმჯობესების საშუალებები . International Journal of Recent Scientific Research, SJIF, Vol.6, Iss.9; 2015; pp. 6515-6518. Scientific Journal Impact Factor Value for 2014 =5,114 Indexed by: Thomson Reuters, Index Copernicus, DOI, UGC. . 2015წ. .

T. Mebuke. Informativity in Text Linuistics. . Ganatleba. 2013წ. 2013 №2 (8) Georgian Technical University. Tbilisi, pp. 67-71.

ჰ. წულაია. Innovation in Moveble Magnetic Field Solution of Faraday`s Problem. Problems of Mechanics №1 (30), 34-39 p.p.. 2008წ. №1 (30).

თ. ხაჩიძე, Avaliani J. Innovation photovoltage block with photoeleqtric cells located on one axis in linear focus of optical concentrators. ENERGY #1 (49), . 2009წ. p.p.27-29, 2009.