სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

კ. იორდანიშვილი, ი. მახარაძე. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. #4-6, 2008წ. 101-104გვ.

მ. ვართანოვი, კ.იორდანიშვილი, თ.მახარაძე. სარწყავი წყლის ტარიფიკაციის საკითხისათვის . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. # 4-6 გვ.101-104.

ლ. ქობულაშვილი. სასამართლო ექსპერტიზის სახეები და კლასიფიკაცია. სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2010წ. #1 (19) თბილისი.

ლ. ადეიშვილი. სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ძველ ქართულ სამართალში. სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები. 2015წ. წიგნი IIII. თბ. "მერიდიანი" 2015 გვ.66-71.

ბ. გვასალია, ი.ბრეგვაძე. სასამართლოებს შორის გზავნილების პროცესის მათემატიკური მოდელირება. სტუ–ის შრომები. 2005წ. #3(457).

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. სასარგებლო კომპონენტის არითმეტიკული საშუალოს მეთოდით გამოთვლილი მატემატიკური მოლოდინის ცდომილების კავშირი მინერალიზაციის განაწილების ვარიაციასთან, თბილისი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2011წ. ISSN 0132-1447, ტ. 5, N 2.

ვ. ფადიურაშვილი, სიმიონოვი რ., იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სასმელი წყლის კოაგულიანტით გაწმენდის პროცესის კონტროლის ანალიტიკური ხელსაწყოს შექმნის საკითხები. სტუ. 2014წ. 1(17) გვ 100-104.

შ. კუპრეიშვილი, მ.კიკაბიძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობისა და წყალმოთხოვნილებას შორის კავშირის დადგენა. სამეცნიერო შრომათა კრებული - აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2011წ. ტომი 4, #2 (55), თბილისი, გვ. 76-78.

ა. დუნდუა, ლ. ჯინორიძე. სასრული ავტომატების სინთეზის ძირითადი ალგორითმის ფორმალიზების ერთი პრობლემის გადაწყვეტა. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. № 4; გვ. 177 - 183.

ვ. ლომიძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. .

ი. გელენავა. სასულერო-სამრევლო სკოლები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: `ლოგოსი~ . 2007წ. # IV .

ლ. იონათამიშვილი, ო.ვაშაკიძე. სასურსათო პრობლემები, ახალი ასპექტები და დაძლევის გზები. სქართველოს ეკონომიკის, მრეწვრლობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული სოციალურ–ეკონომიკური და რეგიონული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შრომატა კრებული"საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში". 2002წ. ტ.6 ო,4 ნ.თ..

ლ. მეტრეველი. სასწავლო კომპიუტერული დავალებები დისტანციურ სწავლებაში. „პრომეთე“. 2005წ. N6(18).

გ. აბაშიძე. სასჯელის დანიშვნა.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #2, .

ნ. ჟველია, მიხეილ გუდავაძე. სასჯელის მიზნები და სახეები ქართულ სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, თბილისი, . 2016წ. №34,, გვ. 109-114.

გ. აბაშიძე. სასჯელისაგან გათავისუფლება. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #3, .

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. სატელეკომუნიკაციო ქსელების განვითარების შემდგომი ეტაპები. მომავლის FN ქსელი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2015წ. გვ. 173-176.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. სატელეკომუნიკაციო ქსელების უკანასკნელი ათწლეულის განვითარების ეტაპები და არსებული ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2015წ. გვ. 129-131.

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. ლეკიაშვილი, დ. ბექაური. სატვირთო ავტომობილების ტრანსმისიის მექანიზმების საიმედოობის მექანიზმების გამოვლენა. . სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #2 (14) .