სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ა. შარვაშიძე, გოგიშვილი დ., შარვაშიძე კ., ფანჯავიძე გ., ხაჩიძე ა.. სატვირთო ვაგონების 18-100 მოდელის სავალი ნაწილებისLსრიალებზე ძარიდანKმოსული დატვირთვები და მათი კონსტრუქციული სრულყოფის აუცილებლობა.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №2 (14) 2009 გვ. 27-33..

მ. პატურაშვილი, ა. შარვაშიძე, გ. ფანჯავიძე, კ. შარვაშიძე.. სატვირთო ვაგონების სარემონტო დეპოში ავტიგადაბმულობების რემონტის ოპტიმალური მეთოდის შერჩევა. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, ISSN 1512-3537, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. #1¹1 (13) 2009, გვ. 25-29..

ა. შარვაშიძე, პატურაშვილი მ., შარვაშიძე კ., ფანჯავიძე გ.. სატვირთო ვაგონების სარემონტო დეპოში ავტიგადაბმულობების რემონტის ოპტიმალური მეთოდის შერჩევა.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. №1 (13) 2009. გვ. 25-29..

ა. შარვაშიძე, გ. თელია, გელაზონია დ.. სატვირთო მატარებლების მოძრაობის რაციონალური გრაფიკი და მისი ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტი.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910.. 2006წ. № 2 2006. გვ. 1-2..

ა. შარვაშიძე, გ. თელია. სატვირთო რაიონების განვითარება და განლაგება სატვირთო სადგურებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910. . 2006წ. № 2 2006. გვ. 7-10..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, გ. ენუქიძე, ნ. არუდაშვილი. სატრანსპორტო გვირაბების ხანძარსაწინააღმდეგო აქტიური დაცვის მარტვის კომპლექსური ავტომატიზებული სისტემები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #3(11), გვ.69-75.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. სატრანსპორტო დერეფანში ღვარცოფის მიერ ტრანსპორტირებული მყარი ფრაქციების მოცულობების დადგენა ქვის ჩანართების კონფიგურაციის გათვალისწინებით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #7-9, თბილისი, 62-68..

კ. მჭედლიშვილი, ნ. რურუა, ზ.გაბედავა. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივები. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936, #4(43). –გვ.116-118..

ნ. რურუა, კ. მჭედლიშვილი, ზ.გაბედავა. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების სერტიფიცირებისა და ლიცენზირების საკითხები . “მშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.161-164. .

ა. დუნდუა, გ. კვანტალიანი. სატრანსპორტო კომპლექსის თეორიულ-სიმრავლითი ინტერპრეტაცია. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2007წ. № 1; გვ. 57 - 61.

ზ. გასიტაშვილი, გ. კერვალიშვილი ს.ხუციშვილი ნ.მჭედლიშვილი მ.ხართიშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრების კლასიფიკაცია და მათი ოპტიმალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მეთოდი. Georgian Engineering News 2. vol.74. 2015წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. დოგრაშვილი; ბ. ჟვანია. სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის განვითარება საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. #5(11); გვ.59-62.

ო. გელაშვილი, მაწიაშვილი თ.. სატრანსპორტო მომსახურების კონკურენტენარიანობის შეფასება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. . 2009წ. #3(15), გვ.5-10.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. ჭურაძე. სატრანსპორტო ნაგებობების მშენებლობა ნორვეგიული Q-მეთოდით. მშენებლობა. 2011წ. #3(22), გვ.38-42.

ნ. კიკნაძე, ზ.ბოქოლიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. შრომები №4(454); გვ.83-86.

ზ. ბოგველიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი, გ.აბაზაძე, კ.აბდუშელიშვილი, ნ.კიკნაძე. სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა გზაჯვარედინზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №4(454), გვ.96-98, ISSN 1512-0996 .

ზ. გასიტაშვილი, აფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო კონფერენცია, სტუ-შრომები, "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", ITC' 07. 2007წ. .

ზ. გასიტაშვილი, გ.გოგიჩაიშვილი,ი.აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ავტომატიზებული სისტემის არქიტექტურა. ჟურნალი "ინტელექტი", N 4. 2005წ. .

ნ. რურუა, ზვიად გაბედავა. სატრანსპორტო პროცესის ეკონომიკური ეფექტურობის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა კარდანოსა და ფერარის განტოლებებით. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2017წ. ISSN 1512-3537 #1(38).–გვ164-173. .