სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჩხიკვიშვილი, ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის თანამედროვე გამოწვევები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. N32.

ზ. გასიტაშვილი, კ.კამკამიძე, ა.ფრანგიშვილი. საქართველოს ენერგოსისტემის მათემატიკური მოდელი. სახელშეკრულებო თემა 61-8/93, 270 გვ.. 1993წ. .

ჯ. ხუნწარია, ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია, ნ. მოდებაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის მართვის ციფრული სატელეკომუნიკაციო ქსელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. № 1-3 (639, 640, 641), გვ. 41-44..

ა. სონღულაშვილი. საქართველოს ეროვნულ უმცირესობათა ყოფა და ტრადიციები xx საუკუნის 60-70-იან წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #2.

ი. კვესელავა. საქართველოს ეროვნული სახელმწიფოებრიობის საკითხი და გლობალიზაცია. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11. 2007წ. .

ვ. ხრუსტალი. საქართველოს თანამედროვე კასაციის წარმოშობა და განვითარება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო–პრაქტიკული რეცენზირებული ჟურნალი . 2009წ. №1, 9 გვერდი.

გ. ტყეშელაშვილი, ლ. პერტაია. საქართველოს თანამედროვე საბანკო–საფინანსო სისტემა. ეკონომიკა. 2008წ. 1-2. 71-76 გვ..

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. საქართველოს ინტეგრაციის მიმზიდველი და რისკ ფაქტორები ბისეკისა და სუამის ფარგლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2009წ. #1, გვ. 249.

რ. პატარაია, გ. ხელიძე, ი. ნონიევი. საქართველოს კაშხლიანი ჰესების უშიშროება (რუსულად, ინგლისურად). ინტერნეტ–ჟურნალი. 2011წ. №5.

ლ. იონათამიშვილი, დ.დავითულიანი. საქართველოს კვების მრეწველობის დარგობრივი სტრუქტურა საბაზრო ურთიერთობატა პირობებში და მისი სრულყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული სოციალიურ–ეკონომიკური და რეგიონული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შრომათა კრებული "საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში". 2002წ. ტ.6 0,2ნ.თ..

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია ( შესავალი ნარკვევი ,,ჩვენი ქვეყნის ძირითადი კანონი“. . 2011წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა (წინათქმის, 1, მე-2, მე-8, მე-10 პარაგრაფების ავტორი).. . 2010წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა (წინათქმის, 1, მე-2, მე-8, მე-10 პარაგრაფების ავტორი).. . 2010წ. თბილისი.

ვ. ბალამწარიშვილი. საქართველოს მდინარეებზე მოსალოდნელი წყალდიდობების შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქ. მეცნ. აკად. ყოველთვიური სამეცნიერო - რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. N 7 - 9 გვ. 53 - 57.

რ. პატარაია, გ.ხელიძე. საქართველოს მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების შესაძლებლობები მცირე სიმძლავრის ჰესების მშენებლობით. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. №3(55).

რ. პატარაია, მ. დადიანი, ნ. აბრამიშვილი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი.. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. №2(38).

ო. დუდაური, ტოგონიძე მ., ვაშაკიძე გ. . საქართველოს მეზოზოური მაგმატიზმის განვითარების ზოგადი კანონზომიერებანი. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია,. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 24-40. .

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. საქართველოს მთიან რეგიონებში ოჯახური სასტუმროების საცხოვრებელი არქიტექტურული გარემოსა და ინტერიერის ფორმირების საკითხები/პირაქეთა ხევსურეთისა და ფსავის მაგალითზე. . სტუ-ს შრომები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. #1 (471) .

თ. მახარაშვილი, თ.შილაკაძე. საქართველოს მთიანეთის ურბანული განვითარების პერსპექტივებიახალ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში. კრებული "კავკასიის მაცნე" . 2003წ. IX2, 22-25.