სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26108 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Gagelidze, L. Amiranashvili, M. Kurashvili, G. Adamia, Kh. Varsimashvili, L. Tolordava, T. Ananiashvili, G. Khatisashvili. Lindane degradation ability of Pseodomonas strains isolated from soils of Georgia. . Annals of Agrarian Science.. 2014წ. 12, 3, 18-21.

. Linear approximation of random elements in Banach spaces.. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 162, 2, 2000, 203-205. 2000წ. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 162, 2, 2000, 203-205.

ი. რამიშვილი, T.A. Tadumadze. Linear neutral optimal problems with variable delaysand non-fixed initial moment (in Russian). . Proceedings of the international scientific conference ,, Problems of Control and Power Engineering”,Tbilisi, . . 2004წ. №8,2004, 66-69.

G. Bolotashvili. Linear ordering problem. Bulleten of the Georgian Academy of Sciences . 2003წ. 168, N 1, 30-33.

G. Chixladze, K.Kotetishvili. Linearization of Langevin’s Equation in Magnetic Liquids. J. "Nano Studies". 2013წ. № 5.

K. Kotetishvili, Chikhladze G.G.. Linearization of the Solution of Langevin’s Equation in Magnetic Liquids. Nano-Studies. 2013წ. n.6 2013 .

M. Zoraniani. Linguistic Parallelism as Unexpected Regularity in Language. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2014წ. №2 (22), pp. 66-70.

B. Meparishvili, G. Janelidze, T. Meparishvili. Linguistic Processors: The survey analysis. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. #1(4), 156-162 გვ..

A. Chanishvili, G. Chilaia, Z. Wardosanidze, S. Tavzarashvili, თევდორაშვილი ქეთინო. Liquid Crystal Cano-Grandgean Periodic Structure as a Laser Distributed Feedback Element. Georgian Engineering News. 2013წ. N3, pp.45-47.

N. Sepashvili, L. Devadze, K.Japaridze, Z.Elashvili, M.Metonidze. Liquid Crystal Phase with High Coefficient of Bragg Reflection . Bull. Of the Georgian Ac. of Sc., v. 59, №1, p. 90-92. 1999წ. v. 59, №1, p. 90-92.

თ. თოდუა, დ. კაპანაძე. LMS MOODLE-ის გამოყენება სასწავლო პროცესის ორგანიზებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. ტექნიკური უნივერსიტეტი.თბილისი. 2008წ. .

დ. კაპანაძე. LMS MOODLE-ის გამოყენება სასწავლო პროცესის ორგანიზებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008” მოხსენებათა კრებული, სტუ. 2008წ. გვ. 31-34 .

მ. ცირეკიძე, .თ. ჟვანია, დ. კაპანაძე, თ. ბჟალავა. LMS Moodle-ის გამოყენება ცოდნის დონის შესაფასებლად ზოგად ფიზიკაში. შრომების კრებული. საერთ. სამეცნიერო კონფ. “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. . 2012წ. 19-21 სექტემბერი. 2012. გვ.465-469.

დ. კაპანაძე. LMS MOODLE-ში ტესტური დავალებების ანალიზისა და ხარისხის გაუმჯობესების შესახებ. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული . 2010წ. ISSN 0135-0765, 195, № 14 (გვ. 269-272).

Г. Самсонадзе. Local classes of Ω-groups . Proc. Of the Georgian teacher training college. 1980წ. 8, p.103-107.

L. Mdzinarishvili. Local functional homology. . (Russian) Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR . 1983წ. 108, no. 3, 481--484 .

Г. Самсонадзе. Local properties solvable and nilpotent objects . Proc. of the Georgian polytechnical institute (the mathematical analysis). 1981წ. 5(237), p.104-109.

Г. Самсонадзе. Local theorems for some classes of group . Proc. of Tbilisi University. 1974წ. A8(153), p.57-61.

V. Khocholava. Localization in a weak sense for Fourier-Laplace series on sphere . Trudy Cruz. Polytechn. Inst., Math. Analiz., 3(285) . 1985წ. 9-17.

V. Khocholava. Localization in a weak sense for Fourier-Laplace series on sphere . Trudy Cruz. Polytechn. Inst., Math. Analiz., 3(260) . 1983წ. 31-40 .