სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, გ. ჯოხაძე, თ. მემანიშვილი, გ, ჭუმბურიძე. L-ლიზინისა და ბენზილის ეთერის შემცველი თანაპოლიესტერამიდებისბიოდეგრადაციის კვლევა ცდებში in vitro პოტენციომეტრული ტიტრაციის მეთოდის გამოყენებით.. სტუ-ის შრომები. 2008წ. # 1(467).

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, G.Sadunishvili, G.Karseladze, The Boundary Value Problems of Stationary Oscilations in the Theory of Two-temperature Elastic Mixtures. Memoirs on Differential Equations and Matematical Physics. . 2013წ. Volume 58, 1-24.

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, G.Sadunishvili, G.Karseladze, Fundamental Solution of the Sistem of Differential Equations of Two-temperature Elastic mixtures Theory. . Abstracts II International Conference, September 15-19, 2011, Batumi, Georgia, . 2011წ. 141. .

ლ. ლემონჯავა. l.lemonjava-Theoretical-Methodological Basis of the Time Value in Developing Countries. ჟურნალი,,ბიზნეს ინჟნერინგი. 2016წ. №3, 2016წ. გვ 50-51.

. l.lemonjava-Theoretical-Methodological Basis of the Time Value in Developing Countries. ჟურნალი,,ბიზნეს ინჟნერინგი. 2016წ. №3, 2016წ. გვ 50-51.

ი. ფავლენიშვილი, ლ.ნადრეიშვილი, ლ.შარაშიძე. l.nadareiSvili, n.TofuriZe, i. favleniSvili, l.SaraSiZe, ხაზოვანი პოლიმერების ორიენტირებული მდგომარეობის ფორმირების ზოგიერთი კანონზომიერებები, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . . 2011წ. ტ.11, #N1, გვ.281-283.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. LabView და MathCad პროგრამულ გარემოში მონაცემთა დამუშავების შედარებითი ანალიზი სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, N4(494), ISSN 1512-0996, თბილისი, 2014. გვ. 38-42. სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2014წ. N4(494), ISSN 1512-0996, თბილისი, გვ. 38-42.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Large Time Asymptotics of Solutions to a Nonlinear Integro-Differential Equation. Mem. Differential Equations Math. Phys. 2007წ. V.42, p.35-48.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze, M. Gagoshidze. Large Time Behavior of Solution and Semi-Discrete Scheme for One Nonlinear Integro-Differential Equation with Source Terms. Appl. Math. Inform. Mech. 2014წ. V.19, N2, p.10-17.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Large Time Behavior of Solutions and Difference Schemes to Nonlinear Integro-Differential System Associated with the Penetration of a Magnetic Field into a Substance. J. Appl. Math. Inform. Mech. 2008წ. V.13, N1, p.40-54.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze, M.Aptsiauri. Large Time Behavior of Solutions and Numerical Approximation of Nonlinear Integro-Differential Equation Associated with the Penetration of a Magnetic Field into a Substance. J. Appl. Math. Inform. Mech. 2008წ. V.13, N2, p.3-17.

Z. Kiguradze, M.Aptsiauri. Large Time Behavior of the Solutions and Finite Difference Scheme for One System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Bull. Georgian Acad. Sci. 2006წ. V.174, N2, p.211-214.

T. Medoidze, Z. Melikishvili, A.G. Papashvili, G.A. Tsintsadze. Laser-excited Fluorescence in Tm3+:YliF4. . Prepublication Series for Coherent Optics. Institute of Cybernetics of Georgian Academy of Sciences.. 2000წ. IC preprint # 07-2000, pp. 1-29.

ჯ. ხუნწარია, ბ. წიკლაური. LDPC კოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი "განათლება". 2013წ. №2 (8).

თ. ბაკურაძე. Learning Vocabulary in a Foreign Language. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. ტომი 5, გვ.145-150.

A.Kirtadze. Lebesgue nonmeasurable sets and the uniqueness of invariant measures in infinite-dimensional vector spaces,. Proc. A. Razmadze Math. Inst. . 2007წ. 143 , 95—101. .

Н. Мачарашвили, S. Topuria. Lebesque Constants for (C,a)-summation of Furier Series over Generalized Spherical Functions. Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Volume 2, Number 3, 1-10.

G. Kuchava, G.Kordzakhia, L.Shavliashvili. Lend resources research outputs in Georgia . International Conference “Applied Ecology: Problems, innovations”; Proceedings ICAE-2015;Tbilisi-Batumi . 2015წ. p.96-100.

L. Shavliashvili, G.Kordzakhia, G.kuchava. Lend resources research outputs in Georgia. International Conference “Applied Ecology: Problems, innovations”; Proceedings ICAE-2015; Tbilisi-Batumi. 2015წ. p.96-100.

G.Kordzakhia, G.kuchava, l.Shavliashvili. Lend resources research outputs in Georgia. International Conference “Applied Ecology: Problems, innovations”; Proceedings ICAE-2015; Tbilisi-Batumi. 2014წ. p.96-100.