სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ბუაძე მურადი. საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო მეურნეობის დაგეგმვისა და განვითარების მიმართულებები . სტუ შრომები”, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISSN 1512-0996 #1(459), -გვ. 85-88..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ. ბუაძე. საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო მეურნეობის დაგეგმვისა და განვითარების მიმართულებები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუ შრომები”, #1(459), გვ.85-88.

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. ბალავაძე, მ. გვიშიანი. საქართველოს რკინიგზის საუღელტეხილო უბნის განზიდ და გამტარუნარიანობის გაზრდის ღონისძიებები. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. #2(6), გვ.206-212..

ა. შარვაშიძე, პ. ქენქაძე, ჯ. მორჩილაძე, გ. გურამიშვილი, კ. შარვაშიძე.. საქართველოს რკინიგზის ცენტრალურ მიმართულებებზე გადაზიდვითი სიმძლავრის გაზრდის აქტუალური საკითხები.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. №¹4 (19) 2010. გვ. 74-84..

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, დიაკონიძე რ., ჩახაია გ., იორდანიშვილი კ.. საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2011წ. #4 (60). იბეჭდება.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ჩახაია გ., წულუკიძე ლ., იორდანიშვილი კ.. საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2011წ. #4 (60).

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს საავტომობილო და სატრანსპორტო დერეფნებში ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. #4(60), გვ. 73-78.

ტ.ქოქოლაძე. ჯ. შარაძე. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #1 (23). გვ.136-144. issn. 1512-3537.

მ. მილაშვილი. საქართველოს საკურორტო-ტურისტულ რაიონებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი. . კავკასიის მაცნე.. 2004წ. .

ი. იორდანიშვილი, ჭარბაძე ზ., ხოსროშვილი ე.. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2005წ. №10-12, გვ.11-15.

ვ. თევზაძე, ი. იორდანიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ე. ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2005წ. #10-12, გვ. 11-15.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, ი.იორდანიშვილი, ე. ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი " მეცნიერება და ტექნოლოგიები" N 10-12 . 2005წ. 10-12, გვ.11-16.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობა: თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები, . ჟურნალი „მაკრო–მიკრო ეკონომიკა“, № 4, გვ. 40–43, 2002. 2002წ. № 4, გვ. 40–43, 2002.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების პროგნოზის შესახებ. ჟურნალი „ეკონომიკა“, № 5, გვ.115–119, 2002. 2002წ. № 5, გვ.115–119, 2002.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის დარობრივი სტრუქტურის აქტუალური საკითხები, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №2 (472), გვ.42–47, 2010. 2010წ. №2 (472), გვ.42–47, 2010.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის ეკონომიკური განვითარების პროგნოზული ვარიანტები, . ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №7–9, გვ.21–27 , 2005. 2005წ. №7–9, გვ.21–27 , 2005.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი ეტაპები, . ჟურნალი „სამთო ჟურნალი“, №1, გვ.82–89, 2005. 2005წ. №1, გვ.82–89, 2005.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის რეგიონალური ასპექტები . ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, № 10–12, გვ.109–114, 2002. 2002წ. № 10–12, გვ.109–114, 2002.

რ. პატარაია, ნ. ჩხაიძე. საქართველოს სამშენებლო ბაზრის მარკეტინგული კვლევა.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №3.