სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

G. Tkemaladze, B. Dochviri. G. Sokhadze.. A New Approach to the Estimation of the Parameters of Michaelis –Menten Equation. Open Journal of Biochemistry. 0წ. Open Journal of Biochemistry, 2015, vol. 2,num. 1.

დ. ზარნაძე. A note on a Theorem on homomorphism. (Russian). Reports of enlarged session of the Seminar of I.N. Vekua Inst. of Applied Math.v 5, N2, 59-62.. 1990წ. v 5, N2, 59-62..

M. Zakradze, K. Amano, G. Silagadze. A note on the univalence of approximate conformal mapping functions.. Proc. A. Razmadze, Math. Inst. . 2011წ. v. 157, 1-10.

ლ. თოფურია, Tsereteli M., Zdanova N., Gomarteli M., Buachidze T.. a-and b-gold ctosiclases and b-tructofura nosiclase of mutant strains. Plant microbioce enzimes, tbilisi, 2-5 july 2007 Tbilisi, georgia. 2007წ. Plant microbioce enzimes, tbilisi, 2-5 july 2007 Tbilisi, georgia.

ი. გელენავა. Abkhazia from 1881 till Februaru of 1917.. Assays from the History of Georgia. Abkhazia from ancient times till the present days.. 2011წ. .

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, მ. წერეთელი, ჩაჩუა დემური, იაშვილი სულხანი, ჭელიძე მერაბი. About of the Dynamic Model of the Ropeway. . \\\"mecniereba\\\"; Bulletin of the Georgian Academy of the sciences . 2006წ. v.173, № 2, pp. 315-318..

გ. გოგია, გ. გოგია, D.Chachua, M.Tsereteli, M.Chelidze. About of the Dynamic Model Ropeway.. Bulletin of the Georgian Academy of the Sciences.. 2006წ. N2, v.173, 5 p..

ხ. ირემაშვილი, T.Gvelesiani. G.Jinjikhashvili.. ABOUT THE METHOD FOR ASSESSMENT OF PARAMETERS OF GENERATED PROGRESSIVE WATER WAVES. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული №69 ეძღვნება წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის 85 წლის იუბილეს. 2014წ. გვ.58-60. ISSN 1512-2344.

J. Beridze, Kvirkvelia Sh. , Kortua T.. Adaptive usage of main resources in MIMO-cognitive radio networks. “Georgian engineering news” . 2014წ. 2014/2.

ზ. გასიტაშვილი, PaataKervalishvili, ArchilChirakadze, AkakiGigineishvili,ZakariaBuachidze,KakhaGorgadze. Advanced methods of utilization of secondary resources for energy production and accumulation. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

მ. ნიკოლეიშვილი. agraruli warmoebis optimizacia samTo regionebSi ekologiuri pirobebis gaTvaliswinebiT. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. ტ. 3, 8-12.

T. Beridze. Alculation in ordinary differential equations of double curvature inclined shell of rectangular form. Problems of Mechanics International scientific Journal,ISSN 1512-0740. 2005წ. #3 (20), pp. 19-23.

ლ. თოფურია, Gakhokidze R., Gvertsiteli M.. Algebraic-Chemical Investigation of the Structure-Properties Correlation for the Esters of Caproic Acid. Georgian Enginiering News.N1 (vol.49) 2009. 2009წ. Georgian Enginiering News.N1 (vol.49) 2009.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Align.გასწორბა ერთხაზზე განლაგება. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები TRANSACTIONS AUTOMATED CONTROL SYSTEMS . 2011წ. N1(10) ISSN 1512-3979.

G. Giorgobiani. Almost everywhere convergent rearrangements of expansions with respect to orthogonal systems. Bulletin of the Academy of Sciences of Georgia. 1990წ. v.138, N2. p.257-260.

Г. Гиоргобиани. An Iterative Algorithm for the Solution of a Rectangular Game. Proc. Inst. Comp. Math. (Tbilisi). Trudi Inst. Vychislitel'noj Matematiki im. Muskhelishvili Ak. Nauk Gruzinskoj SSR. 1984წ. XXIV: 2, pp. 31-35.

ზ. გასიტაშვილი, M. Kiknadze, Z. Jankharashvili. Analysis Of Relationships Among The Characterizing Factors of Regional Stable Development. Jurnal of Of Technical Science &Technologies, volume 5, issue 1 , Tbilisi. 2016წ. .

L. Kristesiashvili, D. Tabatadze. Analysis of rotating circular ring disk having constant thickness rigidly fixed by inner contour. Proceedings of mechanics . 2016წ. 5(30), 8.

გ. გავარდაშვილი, levan Tsulukidze. Analysis of the Onset of Avalanche Motion Using the Theory of Catastrophes. Bulletin of The Georgian Academy of Sciences . 2006წ. T. 173, # 2.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. Analysis of the Onset of Avalanches Motion Using the Theory of Catastrophes.. Bul. of Georgian National Academy of Sciences. 2006წ. vol. 173, # 2, Tbilisi. 396-399..